nieuws

Ketensamenwerking maakt logistiek in de bouw efficiënter

Ketensamenwerking 3609

Ketensamenwerking maakt logistiek in de bouw efficiënter

Met het sluiten van een ‘Green Deal’ staat het thema bouwlogistiek volop in de belangstelling. Tijdens het congres Slimme Bouwlogistiek van TNO in de TU in Delft toonden Dura Vermeer, Van Wijnen en VolkerWessels toonden aan hand van praktijkcasussen hoe zij in de praktijk bouwlogistiek bij binnenstedelijke bouwprojecten organiseren. Belangrijk uitgangspunten zijn inzetten op ketensamenwerking en de opzet van bouwhubs.

Het in mei opgeleverde nieuwbouwproject De Trip in Utrecht is binnen de bouw het schoolvoorbeeld hoe slimme en efficiënte bouwlogistiek succesvol in de praktijk is gebracht door VolkerWessels.
Ron Frazer, directeur bij VolkerWessels Bouwmaterieel, stak dit niet onder stoelen of banken tijdens zijn presentatie op het congres Slimme Bouwlogistiek, georganiseerd door TNO, dat eind vorige week plaatsvond in de bouwkunde faculteit op de campus van de TU Delft. “Tijdens de bouw van De Trip hebben we vooral veel data verzameld en hebben we onder andere een Bouw hub en runners ingezet. De resultaten spreken voor zich. Dat zorgde voor 69 procent minder ritten, een tijdsbesparing van 84 minuten per rit, een gemiddelde beladingsgraad van 90 procent en een verkorting van de doorlooptijd van het bouwproces met 13 weken.”

Goedkoopste zijn met bouwlogistiek

Frazer was dan ook stellig in zijn pleidooi over het belang van een efficiënte bouwlogistiek: “Deze cijfers laten zien dat je met goede bouwlogistiek de goedkoopste kunt zijn.

Ga data verzamelen en KPI’s benoemen

De directeur Bouwmaterieel van VolkerWessels ging ook in op de lessen die getrokken zijn tijdens de realisatie van de Trip, een omvangrijk nieuwbouwproject in Utrecht dat bestond uit de realisatie van 3 gebouwen met daarin 253 startersappartementen en 1.500 vierkante meter bedrijfsruimte voor horeca en creatieve ondernemers. “Ga data verzamelen, goede KPIs benoemen en analyseren”, was het advies van Frazer.

Zet bouwlogistiek op de kaart

Ook stelde Frazer dat het oppakken van het thema bouwlogistiek een stimulerende uitwerking heeft op de bouwsector in zijn geheel. “Bouwlogistiek biedt kansen om onze sector op een andere manier op de kaart te zetten.”

 

Summit Ketenregie: discussieer meer over thema bouwlogistiek

Veel pilots op het gebied van ketensamenwerking blijven steken in goede bedoelingen. Hoe werkt het wel en hoe gaat bijvoorbeeld de bouwsector om met het thema ketensamenwerking? Wat is nodig om gezamenlijke supply chain plannen wel van de grond te krijgen?
Praat mee over bouwlogistiek en andere thema’s op het gebied van ketensamenwerking tijdens de tweede Summit Ketenregie donderdag 26 oktober aanstaande.

Durf over eigen schaduw heen te stappen

Goed voorbeeld is de samenwerking tussen VolkerWessels en Dura Vermeer op de Bouwhub voor de nieuwe bouwprojecten Noordgebouw en Voorzetgebouw/Paviljoen: “Het valt te prijzen dat Dura Vermeer over z’n eigen schaduw stapt en gewoon zegt: ‘Dat gaan we doen’. Dit is een mooi voorbeeld voor de sector dat we kunnen samenwerken.”
Eind vorige week vond vond voor de derde keer het congres Slimme Bouwlogistiek plaats. Deze editie met als thema – ‘Slimme Bouwlogistiek: van planning tot uitvoering’, werd door TNO georganiseerd vanuit het door de Topsector Logistiek project ‘4C Control Tower’. 

Aannemer wordt ketenregisseur

De logistieke ervaringen bij niet alleen dit nieuwbouwproject maar ook bij andere en toekomstige zorgt er volgens Frazer voor dat VolkerWessels met de opgedane ervaringen ‘over 5 jaar een logistiek ketenregisseur is die de hele keten kan plannen en aansturen.

Investeer in bouwlogistiek

Arjen de Feijter, binnen Dura Vermeer onder andere verantwoordelijk voor bouwlogistiek, was in zijn presentatie vooral kritisch over hoe de sector omgaat met het thema bouwlogistiek in relatie tot het vele werk dat op dit moment voorhanden is door de economische groei. “Waarom blijven we doen wat we altijd al doen? Er komt nu heel veel werk op ons af. Bouwlogistiek kost tijd en geld, mensen vallen terug in huidige modus. Het is dus zaak om er nu verandering aan te brengen voordat er weer een crisis uitbreekt.”

Investeer in BIM bij opzet bouwlogistiek

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld van het Noordgebouw in Utrecht, een van de proeftuinen in het TKI project, nam De Feijter het publiek mee in de logistieke uitdagingen van dit enorme bouwproject. Dura Vermeer heeft in Cruquius een eigen hub locatie maar gaat voor dit project in Utrecht gebruik maken van de Bouwhub van VolkerWessels op Lage Weide in Utrecht. De bouwlogistiek specialist van Dura Vermeer stelde dat er een aantal factoren zijn die van bouwlogistiek een succes kunnen maken of niet. “Er is commitment van directie nodig, maak mensen vrij en investeer in BIM (Bouw Informatie Model) logistiek want het is belangrijk om van te voren te weten wanneer, waar en hoe laat welke materialen nodig zijn.”

‘Geef gas met bouwlogistiek’

Ook gaf De Feijter het publiek, voornamelijk aannemers, toeleveranciers, transporteurs, studenten en overheidsinstanties, de boodschap mee van ‘ga meten’. “Daardoor krijg je meer inzicht in ketenkosten. Dit is vooral ook voer voor discussie met onderaannemers. We moeten gas geven met bouwlogistiek.”

Geen opslagruimte bij bouw Hudson’s Bay warenhuis

Aannemer Van Wijnen stond bij de bouw van het nieuwe Hudson’s Bay warenhuis aan het Rokin in hartje Amsterdam voor de nodige logistieke uitdagingen. Jeroen Gerrets noemde er een aantal op:. “Er was bijvoorbeeld geen ruimte voor opslag is. We moesten van te voren goed nadenken over hoe we dingen moesten organiseren. Daarom is ook met zoveel mogelijk prefab gewerkt. Dat zorgt voor minder afval op de bouwplaats en meer veiligheid en dus een efficiënte bouw.”

Lees ook: 

Bouwsector zet handtekening onder Green Deal bouwlogistiek

Bundelen door ketenoverstijgend te werken

Van Wijnen heeft voor dit project ook gekeken of het mogelijk was om goederenstromen te bundelen. Jeroen Gerrets: “Dit kan alleen als je samenwerkt met project overstijgende ketenpartners; zodat die elkaar kennen, elkaar wat gunnen, van elkaar kunnen leren.” Hij geeft verder aan dat goede communicatie en afspraken met de omgeving essentieel zijn. Jaap Hoving (Rijnboutt (architecten) liet zien hoe hij samen met Gerrets BIM bij dit enorme bouwproject heeft ingezet om tijdens de ontwerp en uitvoeringsfase communicatie te verbeteren en foutmarges te verkleinen.

Bouwhub inzetten als wachtplaats

Sander Ouwehand en Duncan Bos Otten van GSA, een dienstverlener die zich onder andere bezighoudt met bouwlogistiek in binnenstedelijke gebieden, gingen tijdens hun presentatie onder meer in op de bouwlogistieke uitdagingen bij de verbouwing van het voormalige ministerie van VROM in de Rijnstraat in Den Haag. Ook Ouwehand en Otten toonden de grote voordelen van een Bouwhub zoals het gebruiken als wachtlocatie naar bouwplaats, tijdelijke opslag voor bouwmaterialen, afroep van Just-in-Time leveringen, scheiden van retourstromen, afvalscheiding, prefabricage en herstelwerkzaamheden. Individuele gesprekken en afstemming met onderaannemers worden verder als belangrijke aspecten genoemd.

Het nieuwbouwproject van de Willemstoren in Rotterdam door bouwbedrijf Van Wijnen was onderdeel van het Onderzoekstraject 4C Acceleratie in de Bouw. Doel van dit project was het realiseren van zoveel mogelijk pakketsamenstellingen voor mutatiewoningen. Hiermee werd het aantal transportbewegingen teruggebracht van 4 naar 1. De benodigde materialen werden in één transportbeweging geleverd op de bouwplaats.

Minder CO2 uitstoot met multimodale hub

Otten en Ouwehand lieten ook mogelijkheden zien van een multimodale hub in het havengebied van Amsterdam. Deze hub zorgt voor minder vervoersbewegingen door de stad en een reductie van de CO2 uitstoot. “We kijken nu samen met stakeholders wat de haalbaarheid is van een multimodale hub waardoor transport over water mogelijk wordt. Hierover voeren we gesprekken met overheden, kennisinstellingen en marktpartijen.”

4C Control tower voor bouwlogistiek

Om meer grip te krijgen op de complexe logistiek op en rondom bouwplaatsen is vanuit de Topsector Logistiek het project 4C Control tower toepassingen voor bouwlogistiek project opgezet. Siem van Merriënboer van TNO, die penvoerder is van dit project, is al geruime tijd bezig met het verbeteren van logistieke processen in de bouw.

Veel onderzoek naar bouwlogistiek

Hij stelde in een interview met dagvoorzitter Walther Ploos van Amstel (Lector City Logistics aan de Hogeschool van Amsterdam) dat er veel onderzoek is gedaan naar bouwlogistiek in samenwerking met andere kennisinstellingen en de marktpartijen die deel uitmaken van het Platform Logistiek in de Bouw. “We werken nu aan 9 bouwplaatsen die we adviseren met slimme logistieke oplossingen. Op dit moment zijn we per bouwplaats aan het beslissen wat wel en niet mogelijk is aan daadwerkelijk toepassen van de onderzochte innovatieve oplossingen.”

Lees ook:

Synchromodaal dé oplossing voor bouwlogistiek

Bouwhub innovatieve oplossing

Bij dit laatste aspect liet Van Merriënboer tal van mogelijke oplossingen de revue passeren. “Bij innovatieve oplossingen moet je denken aan een bouwhub aan de rand van de stad waar de goederen geleverd worden zodat we vanaf daar kunnen bundelen zodat we met volle ladingen naar de bouwplaats rijden.”

Just-in-time leveringen

Andere oplossingen die Van Merriënboer aanvoerde, is het op afroep leveren, zodat spullen just-in-time aankomen en werkpakketten vooraf samenstellen zodat alle benodigde materialen bij elkaar liggen.

Bouwsector maakt flinke stappen

Walther Ploos van Amstel (links) sloot de bijeenkomst af met de boodschap dat ‘goede logistiek niet alleen goed is voor opdrachtgever en aannemer, maar je wint ook goede contacten met de buurt mee en, zo stelde hij vast, ‘er zijn heel veel stappen de laatste jaren gezet door de bouwsector waar het gaat om het efficiënter maken van de logistiek’.

4C Control Tower toepassingen voor bouwlogistiek

In een eerder TKI- project ‘4C in de bouwlogistiek’ werd in de praktijk onderzocht wat het effect van slimme bouwlogistiek kan zijn op duurzaamheid en doelmatigheid. In deze zogeheten proeftuin werd een reductie van o.a. 69% minder ritten, een tijdsbesparing van 84 minuten per rit, een gemiddelde beladingsgraad van 90% en 13 weken kortere bouwtijd behaald. In dit nieuwe TKI-project wordt opvolging gegeven aan dit project. Nieuwe concepten voor bedrijfsoverstijgende ketenregie en distributie worden verder onderzocht en toegepast in nieuwe proeftuinen. Verder wordt er een 4C control tower in de praktijk toegepast en BIM (een geïntegreerde database met alle informatiecomponenten behorend bij een bouwwerk) wordt gekoppeld aan logistieke informatie en rekenmodellen. De kennis en ervaringen uit deze activiteiten worden breed gedeeld in de bouwsector middels de community Platform Logistiek in de Bouw. Partners in dit project zijn: TNO, TU Delft, Universiteit Twente, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, VolkerWessels, Dura Vermeer, Waal Bouw, Van Wijnen, Scholtens Groep, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Bouwend Nederland.

Reageer op dit artikel