nieuws

Congestie haven Rotterdam: meeste bedrijven kiezen voor de weg

Ketensamenwerking 3487

Verkeersminister Schultz van Haegen vindt het ‘teleurstellend’ dat bedrijven vanwege de congestieproblemen in de haven van Rotterdam kiezen voor transport over de weg in plaats van de binnenvaart. Schultz zegt dit in antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Martijn van Helvert van het CDA.

Congestie haven Rotterdam: meeste bedrijven kiezen voor de weg

Van Helvert is Schultz van Haegen vragen gaan stellen nadat eerder door Evofenedex bekend werd gemaakt dat 70 procent van de verladers overweegt uit te wijken naar het wegtransport wanneer de problemen met de binnenvaartafhandeling niet worden opgelost. Tot deze constatering komt de verladersorganisatie uit de meldingen die zijn binnengekomen bij een speciaal meldpunt die de congestieproblemen van de binnenvaart in Rotterdam in kaart brengt .

‘Teleurstellend uit maatschappelijk oogpunt’

Verkeersminister Melanie Schultz van Haegen noemt in haar reactie deze omgekeerde modal shift ‘uit maatschappelijk oogpunt teleurstellend’. De verladersorganisatie heeft dit meldpunt begin september ingesteld om .

Vervoer over water stimuleren

De minister heeft ook laten weten dat zij in overleg is met het Havenbedrijf Rotterdam. Het Havenbedrijf heeft aangegeven het vervoer over water hoog in het vaandel te hebben staan en dat de vervoersprestaties over water niet achteruit mogen gaan en dat ketensamenwerking tussen alle betrokkenen verder gestimuleerd moet worden.

Werkgroepen werken aan structurele oplossingen

De minister is volgens Evofenedex ook nog in overleg over een eventuele financiële ondersteuning om het vervoer over water in de haven te verbeteren. Ook zijn er een drietal werkgroepen ingesteld waar alle betrokken partijen gezamenlijk gaan werken aan structurele oplossingen. Het Rotterdamse Havenbedrijf stelde eerder al 3 miljoen euro beschikbaar om plannen uit te werken om vertragingen bij de containeroverslag op binnenvaartschepen tegen te gaan.

Logistiek oktober in teken congestieproblemen haven Rotterdam

In het oktobernummer van Logistiek veel meer over de voortslepende congestie in de haven van Rotterdam. Logistiek dienstverleners en wetenschappers komen uitgebreid aan het woord over dit probleem dat zich vooral toespitst op een gebrek aan ketensamenwerking. Ook worden er mogelijke oplossingen aangedragen om de boel weer vlot te trekken. Logistiek verschijnt donderdag 12 oktober aanstaande. Ga naar de abonneer pagina en profiteer van onze aanbieding.

Reageer op dit artikel