nieuws

Beta-versie iShare is beschikbaar

Ketensamenwerking 1380

Beta-versie iShare is beschikbaar
Marian ter Veen (project manager iShare) en Jan Bert Schutrops (President Vopak en voorzitter NLIP)

Drempelloos data delen in de logistiek is weer een stap verder. De beta-versie van iShare is nu beschikbaar. Bedrijven die het systeem willen testen mogen zich melden.

De beta-versie van iShare  is dinsdag door Jan Bert Schutrops, President Vopak Nederland en voorzitter van de Stuurgroep van het Neutraal Logistiek Informatie Platform, in ontvangst genomen uit handen van projectmanager Mariane ter Veen (foto). Met dit afsprakenstelsel is het vanaf 2018 mogelijk dat iedereen met iedereen op een simpele en gecontroleerde manier data deelt. Ook met tot dusver onbekende partijen.

Ketensamenwerking aanjagen

Met het iShare-project wil Topsector Logistiek samenwerking in de keten aanjagen. Hier is nog veel te winnen. Het ontbreken van overkoepelende afspraken voor identificatie, authenticatie en autorisatie is een belemmering voor de broodnodige ketensamenwerking. “iShare is wat de sector nu nodig heeft. Met uniforme afspraken over identity en access management nemen we een belangrijke drempel voor verder samenwerken in de keten weg en creëren we kansen voor nieuwe business relaties. En dat is goed nieuws voor alle logistieke partijen en hun ICT-leveranciers. Ik ben dan ook blij met het resultaat tot zover en met de bijdragen van alle co-creatiepartners”, aldus Schutrops.

Spelregels

Organisaties die met hun eigen apps, websites, platformen of programma’s gebruik maken van iShare, voldoen aan de spelregels van het afsprakenstelsel. De spelregels zorgen ervoor dat de gegevensuitwisseling veilig is, de privacy hierbij is geborgd en dat deelnemende organisaties aan de juridische eisen voldoen.

Lees ook: Data delen aan de bron dankzij i-Share

Co-creatielogistieke sector

De afgelopen maanden is intensief samengewerkt aan het ontwikkelen van het afsprakenstelsel door een groot aantal logistieke partijen. De komende maanden wordt het afsprakenstelsel in Proof of Concepts verder beproefd. “Ik ben supertrots op de inzet van onze co-creatiepartners. Zij hebben het afsprakenstelsel afgelopen maanden concreet vormgegeven, en de eerste feedback van andere logistieke partijen toont aan hoezeer nut en noodzaak van iShare wordt gevoeld door de logistieke sector zelf”, aldus projectmanager iShare Mariane ter Veen.

Testers gezocht

De resultaten van de Proof of Concepts leiden tot een verdere vervolmaking van het afsprakenstelsel. Aansluitend wordt de beta-versie vrijgegeven voor breder gebruik. Logistieke partijen en ICT-bedrijven die belangstelling hebben om iShare in de praktijk te beproeven, kunnen zich melden via info@ishare-project.org.

Reageer op dit artikel