blog

IT komt van Mars – Business van Venus

Ketensamenwerking 1142

Twee derde van de projecten in het bedrijfsleven loopt niet conform de wensen van de klant. Donald Houben van Arcta Group is ervan overtuigd dat dit ligt aan het gebrek aan alignment tussen business en ICT.

IT komt van Mars – Business van Venus

Twee derde van de projecten in het bedrijfsleven loopt niet conform de wensen van de klant. Binnen de overheid is dit waarschijnlijk nog meer. Ik ben ervan overtuigd dat dit ligt aan het gebrek aan voldoende  alignment tussen de business en de IT. Ook worden de eindgebruikers met  hun wensen  onvoldoende en te laat betrokken bij het project. Daarbij zijn er structureel  te weinig checkmomenten. Ik heb met eigen ogen gezien hoe vanuit stuurgroepen te weinig gestuurd wordt op IT-projecten. De IT- manager is nog veelal meer een systeembeheerder. En dat er maar één keer per kwartaal of 6 weken een stuurgroepvergadering is, is meer regel dan uitzondering.

Wig tussen business en IT

Het gaat in de basis al mis als de perceptie vanuit het management is dat IT te veel geld kost en het rendement onduidelijk is.  IT zou zich daarom proactiever moeten opstellen naar de business in plaats van zich vooral op het beheer te concentreren De business snapt IT niet en de IT begrijpt niet wat de business wil. Dit drijft een flinke wig tussen business en IT. Oftewel; IT komt van Mars en Business van Venus. Maar de grootste misser is het gebrek aan commitment van de directie. C-level moet zitting hebben in de stuurgroep en deze zelf leiden, bij voorkeur op wekelijkse basis. In de praktijk zie ik dat IT vaak geen zitting heeft in de directie terwijl IT juist op de strategische agenda zou móeten staan. In de regel heeft IT, overigens net als Logistiek, de makke van de perceptie dat beide alleen maar geld kosten, langzaam zijn, lastig te doorgronden én beide hebben gemeen dat ze vaak niet voldoende zijn vertegenwoordigd op C-level. Fusie en overnames, beursgangen, dat is sexy en daar houdt C-level zich liever mee bezig, niet met IT.

Betrek eindgebruikers

Waar ook verbetering mogelijk is; organisaties hebben de neiging een medewerker binnen de eigen organisatie te bombarderen tot projectmanager. Waarbij wordt verwacht dat hij/zij deze taak op zich neemt naast de dagelijkse werkzaamheden. Voorwaarde voor een geslaagd project is juist dat deze projectmanager voldoende tijd heeft en een flinke portie ervaring. Is deze persoon niet binnen de organisatie te vinden? Zoek dan een goede externe projectmanager. Er wordt namelijk nogal wat van deze persoon gevraagd. Hij heeft te maken met veel stakeholders, binnen maar ook buiten de organisatie, complexe processen, bestaande systemen, oude- en nieuwe technologie, wet & regelgeving, politiek en last but not least vervuilde data. Hij moet de fit zien te realiseren tussen business en IT, zorgen voor permanente klantdialoog, de eindgebruikers betrekken en de link leggen met de strategie en alle andere betrokkenen. Als je zorgt voor integratie van al deze componenten, de dialoog blijft aangaan en het informele circuit benut, gaat de kans op succes omhoog. De voorwaarde is dan wel dat er iedere week een stuurgroepbijeenkomst is.  Want; the devil is in the details.

Auteur: Donald Houben, Partner bij Arcta Group

Arcta Group is aanwezig op de vakbeurs ICT & Logistiek op stand 03.B095

Houben verzorgt tijdens de vakbeurs de presentatie ‘Kweek Logistieke spierballen met IT’ op 30 november.

Reageer op dit artikel