artikel

Datadelen: op welke manieren kan dat?

Ketensamenwerking 587

Technisch gezien is data delen een peulenschil. De praktijk laat zich echter niet kneden. Toch ziet het er naar uit dat standaarden nu echt in een stroomversnelling komen. Welke standaarden kennen we? En wat kunnen we ermee. Experts aan het woord.

Datadelen: op welke manieren kan dat?

In 2018 hebben diverse standaarden rond data delen zich uitvoerig aan de logistieke community vertoond. Dat varieert van iShare en het Open Trip Model (OTM) tot TransFollow en papierloos transport. In deze video worden de verschillende mogelijkheden voor datadelen toegelicht. Is dit een opmaat voor de definitieve omarming van deze standaarden door de sector? Daar lijkt het zeker op volgens diverse experts. Maar hoewel de huidige ontwikkelingen positief lijken te zijn, is er nog wel een flink aantal stappen nodig, voordat de sector van de nieuwe standaarden kan profiteren.

Data uitwisselen

Stichting Uniforme Transport Code (SUTC) en Dutch Association of Logistics and Transport IT suppliers (Dalti) spelen een centrale rol in de focus op standaardisatie. SUTC – waarvan TLN en Evofenedex de bestuurders zijn – is een uit zijn slaap gewekte organisatie die al in het jaar 1986 het levenslicht zag. Dalti is in 2018 gestart. De twee zijn min of meer tot elkaar veroordeeld, omdat voldoende draagvlak tussen verladers, logistiek dienstverleners én IT-leveranciers nodig is voor het ontwikkelen en gebruiken van standaarden. Gebruikers enerzijds en softwareontwikkelaars anderzijds praten over standaardberichten die eenvoudig zijn uit te wisselen tussen bijvoorbeeld FMS en TMS.

Waar staat SUTC voor?

SUTC, opgericht in 1986, is als Doornroosje uit de slaap gewekt. Vandaag de dag is Stichting Uniforme Transport Code het beheer- en expertisecentrum van de logistieke sector. Wout van den Heuvel is er algemeen secretaris. TLN en Evofenedex zijn samen bestuurder van de stichting die moet zorgen voor de stimulering van de uitwisseling van data op basis van standaarden. SUTC heeft door de  gekozen opzet ook een voet tussen de deur bij Dalti, de vereniging van logistieke IT-leveranciers.

Wout van den Heuvel (SUTC)

Over het belang van het realiseren van standaarden kan Wout van den Heuvel, secretaris van SUTC (zie kader) kort zijn: “Als we dit niet regelen, dan realiseren we niet wat we voor ogen hebben. Of het gaat bijzonder lang duren voor er ketentransparantie ontstaat. Goede standaarden zijn noodzakelijk voor het maken van een versnellingsslag in data-uitwisseling.” Hij stelt dat er nu al een tekort aan mensen is in de sector. “Als de wel beschikbare mensen bij logistiek dienstverleners veel tijd kwijt zijn aan het leggen van koppelingen, dan ontstaat er een nog groter capaciteitsprobleem.”

Kleine stappen

Jan Timmerman (Dalti)

Volgens zowel SUTC als Dalti ligt de bal bij de ontwikkeling van standaarden bij de IT-leveranciers. Die hebben de handschoen opgepakt, maar volgens Jan Timmerman van Centric – mede-initiatiefnemer van de werkgroep en mede-initiator van Dalti – is het vooral zaak om kleine stappen te zetten. “We moeten eerst vaststellen of we het in onze systemen hebben over dezelfde begrippen. Er zijn bijvoorbeeld veel leveranciers die interne koppelingen hebben. Het zou al een mooie stap vooruit zijn als we binnen Dalti kunnen afspreken hoe de interne berichtencommunicatie moet plaatsvinden.”

Standaardisatie als kans

Van den Heuvel en ook Eric Mulders van IT-leverancier Simacan zijn het hiermee eens. Mulders: “Ik hoop dat leveranciers de roep om standaardisatie zien als een kans, niet als een ondermijning van het verdienmodel. Er blijven natuurlijk altijd leveranciersspecifieke zaken over. Maar de kans is groot dat als je standaarden ondersteunt, je jezelf presenteert als een plug and play-partij voor nieuwe klanten, die in de toekomst zeker voor standaardisatie kiezen.”

Eric Mulders (Simacan)

Welke standaard biedt de meeste kans?

Als de noodzaak groot is om ICT-standaarden te ontwikkelen, rijst de vraag uiteraard welke de meeste kans maken om uit te groeien tot een succes. Niet iedereen durft een voorspelling te doen. Van den Heuvel houdt het op het Open Trip Model, voor het uitwisselen van realtime ritdata. Daarnaast voorziet hij een bredere toepassing van GS1-standaarden. “TransFollow als standaardoplossing voor de e-CMR is ook kansrijk en dat zeg ik zonder dat ik een gekleurde bril op heb.” Mulders geeft de standaard achter de e-CMR de meeste kans van slagen om in 2019 tot bloei te komen. “Dat gaat echt gebeuren, al was het maar omdat actuele ontwikkelingen zoals de Brexit het gebruik ervan stimuleren. De standaard kan goederen sneller langs de douane leiden. Aanvullend denk ik dat een combinatie van GS1-standaarden, OTM en eventueel TAPA ook kansrijk is, noem het de standaard voor event gedreven transportexecutie.”

 

Aanpak drie knelpunten digitalisering goederenvervoer

Cora van Nieuwenhuizen

Cora van Nieuwenhuizen

Het ministerie van Infrastructuur wil drie knelpunten aanpakken die volledige digitalisering van de informatie rond goederenvervoer belemmeren. Dat is te lezen in het rapport Digitale Transport Strategie Goederenvervoer dat minister Cora van Nieuwenhuizen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ze wil de bestaande knelpunten bij de digitalisering van goederenvervoer binnen tien jaar hebben opgelost. Het gaat om de volgende punten:

  1. Het gebrek aan een eenduidig wettelijk kader, ook buiten de landsgrenzen;
  2. Het ontstaan van centrale macht door grote marktpartijen en technologiebedrijven die kleine bedrijven standaarden voor data uitwisseling kunnen opleggen;
  3. Er wordt niet overal dezelfde taal gesproken door onvoldoende koppeling tussen verschillende standaarden.

 

Cora van Nieuwenhuizen: “‘Deze drie knelpunten belemmeren de realisatie van een gestroomlijnde multimodale transportketen – de snelle en (kosten)effectieve overdracht van goederen van de ene transportmodaliteit op de andere. Het blokkeert ook mogelijkheden tot innovatie in het goederenvervoer gebaseerd op digitalisering”.

Deze vier mijlpalen moeten de weg volgens de minister vrij gaan maken:

  1. Stimuleren papierloos transport, wettelijke verplichting digitaal uitwisselen van informatie
  2. Realiseren digitaal overheidsplatform goederenvervoer om data delen tussen bedrijven en overheid te faciliteren.
  3. Opzetten basis data infrastructuur om data te delen toegankelijk voor alle partijen in goederenvervoer
  4. Innovatie, nieuwe diensten ontwikkelen en toepassingsmogelijkheden van data en nieuwe technologie beproeven.

Lees het volledige artikel en bekijk de video’s in het online magazine Ketensamenwerking.

Ketensamenwerking: visies en voorbeelden

Vertrouwen is het kernwoord bij ketensamenwerking. Maar zonder verdere digitalisering van de sector gaat het niet lukken. Dit online magazine laat voorbeelden zien, haalt een paar interessante pilots naar voren en inspireert om snel aan de slag te gaan.

 

 

Reageer op dit artikel