artikel

Ketensamenwerking levert klanten IDS rendement op

Ketensamenwerking 576

IDS legde data van 30 verladers op elkaar. De resultaten van vrachtbundeling van deze klanten zijn zo veelbelovend dat het reden voor de 4 PL-er is om hiermee verder te gaan. De volgende stap is een gainshare model ontwikkelen.

Ketensamenwerking levert klanten IDS rendement op

IDS is een 4PL-bedrijf dat als dienst heeft om verladers alles uit handen te nemen wat met transport en de afhandeling daarvan te maken heeft. De opdrachtgevers onderhouden zelf het contact met de vervoerders, IDS voert het uit en plant de transporten in. Daarbij werkt het bedrijf ook samen met vrachtplatformen als Transporeon en Quicargo. Via een control tower houdt IDS zicht op het proces en de beste oplossingen. De klant wordt via een dashboard, gevoed door business intelligence, op de hoogte gehouden van de resultaten.

Bundelen transportopdrachten bespaart kosten

Nu wordt nog separaat per verlader de juiste vervoerder gevonden. Wat IDS heeft onderzocht is het met elkaar verbinden van die onderlinge transportopdrachten. Door deze met elkaar te bundelen worden nog meer lege kilometers gereduceerd, waardoor minder congestie op de weg ontstaat, er minder CO2-uitstoot is en op logistieke kosten wordt bespaard.

Jamie van de Kam en Arno Spoek van IDS

Data doorrekenen

IDS heeft Jamie van de Kam (22) van de Hogeschool van Amsterdam dit onderzoek laten uitvoeren. Alle orderdata die IDS van 2017 had, is op een hoop gegooid en door Van de Kam doorgerekend met behulp van programma’s als Qlik Sense en Excel. “Daar kwamen heel mooie resultaten uit. De reductie aan kilometers staat gelijk aan vijftig keer de wereld rondrijden”, aldus Arno Spoek, business development manager bij IDS. Dat is een besparing van 2 miljoen kilometer. De werkelijkheid ligt natuurlijk wat genuanceerder, want niet alles kan bij elkaar worden gevoegd. Toch was dit voor IDS ruim voldoende om verder te gaan met dit model. “We denken dat als we de impact op de transportkosten inzichtelijk kunnen maken, de logistiek- en supply chain-directeuren van onze klanten tools in handen krijgen om hun interne organisaties beter op te leiden.”

 

Meer rendement door bundelingBedrijven als Caroz en Tri-vizor doen vergelijkbare activiteiten als IDS. Zij ontzorgen verladers en bundelen ladingen. IDS-klanten zijn echter meer vertegenwoordigd in de chemie en industrie en niet in retail, FMCG en e-commerce. Bundelen kan gedaan worden vanuit het oogpunt van de verlader, zoals IDS dat doet, maar ook vanuit het oogpunt van de logistiek dienstverleners. Een neutrale derde partij, een 4PL-er, is nodig om de stromen samen te brengen en de voordelen naar rato te verdelen onder de belanghebbenden (gain share). Big data interpreteren en digitalisering spelen een belangrijke rol bij de afstemming. Een sectorbrede ICT-standaard en een afsprakenstelsel zoals iShare dat biedt, ontwikkeld vanuit de Topsector Logistiek, kunnen daarbij helpen.

Motieven om horizontaal te gaan samenwerken:

  • het verlagen van logistieke kosten en verhogen van de efficiency;
  • CO2-uitstoot verlagen, omdat minder transportbewegingen nodig zijn;
  • minder congestie op de weg.

Valkuilen:

  • bij ketensamenwerking staat vaak het financiële gewin voorop. Een gezamenlijke visie moet echter de belangrijkste drijfveer zijn voor samenwerking;
  • niet met teveel partijen een samenwerking beginnen. Start klein, ook al biedt schaalgrootte meer voordelen.

 

Verbetering beladingsgraad tot 12 procent

Door vrachten te bundelen verschuiven zendingen die normaal binnen groupage zouden vallen door naar LTL. Zendingen die eerder LTL waren, kunnen worden samengevoegd tot een FTL. Uit de berekeningen blijkt een realistische verbetering van de beladingsgraad van tussen de 8 en 12 procent. De voordelen die dit oplevert, zijn direct voor de klant, via een nog te ontwikkelen gain share model. IDS is dan de neutrale partij die dit faciliteert. “Nu heb ik alleen naar het wegtransport gekeken, een vervolgstap zou zijn om ook andere modaliteiten mee te nemen en ook te kijken naar retourvrachten”, aldus Van de Kam. Als uitgangspunt heeft hij alle LTL- en FTL-zendingen uit 2017 genomen van meer dan 30 verladers, 260 laadplaatsen en 2.500 losplaatsen. IDS is nu de resultaten aan het vertalen naar klantspecifieke cases. Voor de klanten DSM en Mitsubishi wordt het bundelen nu al uitgevoerd. Naast de overlappende afleveradressen van deze twee bedrijven is er ook gekeken naar afleveradressen en laadpunten binnen een straal van 50 kilometer. Spoek: “Omdat de onderbouwing er nu is, kunnen we versnellen en andere klanten implementeren. Er zit genoeg potentie in de groep verladers die wij al bedienen.”

Horizontale integratie

Het uitgangspunt van het project van IDS is, dat er gekeken is naar verschillende niveaus van consolideren. In de uiterste vorm: horizontale integratie, waarbij zendingen van meerdere verladers én meerdere klanten worden gecombineerd en ook de retourrit wordt benut, levert volgens de berekeningen van Jamie van der Kam het meeste op.

 

Lees ook: ‘Ketensamenwerking stokt aan de top’

 

Reageer op dit artikel