artikel

‘Datakwaliteit zegt iets over de volwassenheid van leveranciers’

Ketensamenwerking 1354

‘Datakwaliteit zegt iets over de volwassenheid van leveranciers’

Met ongeveer dertig procent van de artikelen in GS1 Data Source is iets mis. Dat is de schatting van Maurice van der Leeden van Detailresult. “Met het programma DatakwaliTijd 2.0 kunnen we de problemen bij de bron aanpakken. Anders is het dweilen met de kraan open.”

Dit artikel is aangeleverd door leverancier

Het aantal leveranciers dat zijn artikeldata via GS1 Data Source aanlevert, verschilt per productgroep. “Van onze non-foodleveranciers is niemand aangesloten op de datapool, als het gaat om het assortiment kruideniersartikelen zitten we op 60 tot 70 procent”, vertelt Maurice van der Leeden van Detailresult, van de supermarktformules DekaMarkt en Dirk van den Broek.

Ontbrekende gegevens

Dat percentage kan en moet omhoog, vindt de programmamanager product informatie management van Detailresult. “Maar nog belangrijker dan een groter percentage deelnemers, is een groter percentage foutloze artikelgegevens. Ik schat dat bij 30 procent van de artikelen in de datapool gegevens ontbreken of onjuist zijn, soms gaat het maar om hele kleine dingen. Bij 15 procent van de artikelen merken wij ook zelf dat er iets mis is, bijvoorbeeld omdat er uit de organisatie vragen komen over bijvoorbeeld de palletstapeling of ingrediëntendeclaratie.”

Goede productinformatie is het fundament 

Datakwaliteit wordt in de toekomst alleen nog maar belangrijker. “Voorheen bekommerden we ons alleen om de logistieke artikelgegevens, nodig om onze distributiecentra efficiënt te runnen en onze schappen goed te vullen. Nu gaat het ook om onze online activiteiten. Van verkeerde online productinformatie wordt immers niemand blij, de retailer niet, de leverancier niet en de consument al helemaal niet. Daarnaast zijn we onlangs een data analytics-traject gestart. Ook daarvoor is hoge datakwaliteit noodzakelijk om te voorkomen dat we de verkeerde conclusies uit de data trekken. Kortom: datakwaliteit is vandaag de dag het fundament van veel projecten die we opstarten”, verklaart Van der Leeden.

Pick up points en thuisbezorging

De online activiteiten van DekaMarkt en Dirk van den Broek groeien snel. Naast de 193 winkels is de retailer al in 2011 gestart met de opening van twee pick-up points bij DekaMarkt. “Daarnaast zijn we in november vorig jaar gestart met thuisbezorging. Dat bieden we nu aan in grote delen van Noord-Holland en de regio Apeldoorn. Bijzonder goed draait het pick-up point dat we voor Dirk van den Broek in Volendam zijn gestart nadat onze winkel daar is afgebrand.”

Beter onderscheiden dankzij artikeldata

Goede uitgebreide productinformatie is belangrijk om klanten op internet dezelfde beleving te bieden als in de winkel. “Op internet zullen klanten meer informatie uit de aanvullende tekst halen om zich een beeld te kunnen vormen. We merken dat artikelen met beperkte productinformatie minder vaak aan het online boodschappenmandje worden toegevoegd. Als ook nog eens foto’s ontbreken, wordt de drempel om het artikel te kopen alleen maar hoger.”

Goede artikeldata essentieel

De artikeldata in GS1 Data Source bieden ook kansen die Detailresult nog niet of onvoldoende benut. “De datapool biedt ook marketingteksten en teksten met gezondheidsclaims. Daarmee doen we niets en dat is zonde. Dat willen we graag veranderen. Daarnaast kunnen we ons dankzij goede artikeldata nog beter onderscheiden. Denk aan de mogelijkheid om te zoeken op allergenen, wat op dit moment nog amper kan in webshops van foodretailers.”

Datakwaliteit te weinig aan bod

Gezien het belang is ook de commerciële afdeling van Detailresult betrokken bij het datakwaliteitsprogramma. “Maar het blijft een lastig thema. Datakwaliteit is niet een heel sexy onderwerp. Vaak valt datakwaliteit alleen op als die niet goed is. Ook in gesprekken met leveranciers komt het onderwerp datakwaliteit nog te weinig aan bod. Dat kan echter veranderen nu we dankzij DatakwaliTijd 2.0 meer harde cijfers krijgen over de datakwaliteit.”

Samenwerking met goede leveranciers

Van der Leeden doelt op het kwaliteitsprogramma dat voor GS1 Data Source is opgezet. Het doel is om het aantal foute of onvolledige gegevens in de datapool drastisch te verminderen. “Leveranciers zullen in actie moeten komen. Het zal niet zo zijn dat we op korte termijn afscheid nemen van leveranciers die niet aan de eisen voldoen. Maar ik verwacht dat we op lange termijn alleen maar willen samenwerken met goede leveranciers. Hoe goed een leverancier is heeft niet alleen te maken met prijs en assortiment, maar ook met datakwaliteit. Hoe serieus een leverancier het onderwerp datakwaliteit neemt, zegt ook iets over de volwassenheid van die leverancier.”

Dweilen met de kraan open

Van der Leeden is blij met DatakwaliTijd 2.0. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat sinds kort de data van alle nieuwe artikelen volledig worden gecontroleerd. “Wat wij zelf nog te weinig doen, is problemen met artikeldata terugleggen bij de bron: de leveranciers. Vaak proberen we problemen zelf op te lossen, maar beter is natuurlijk om direct de oorzaak aan te pakken. Anders is het dweilen met de kraan open.”

Maurice van der Leeden  is programmamanager product informatie management bij Detailresult

Reageer op dit artikel