nieuws

Fors verlies Nedcon

Home

Nedcon in Doetinchem heeft afgelopen jaar een verlies geleden van bijna 8,3 miljoen euro. De netto omzet daalde ten opzichte van 2002 met 27 procent tot bijna 74,5 miljoen. Na een reorganisatie ziet de fabrikant van magazijnstellingen de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Het netto verlies (na belastingen) over 2003 kwam uit op 7,9 miljoen. In 2002 werd nog een winst van 3,3 miljoen behaald. Over het eerste halfjaar werd al een verlies van 4 miljoen geleden. Een uitgevoerde reorganisatie zorgde voor herstructurering van de verkoop. Verder werd een deel van de productie verplaatst naar de vestiging in het Tjechische Pardubice en uitbesteed naar de VS. De reorganisatie leidde vorig jaar tot een ontslag voor 110 medewerkers en 55 flexwerkers. Dit omdat marktherstel uitbleef. De ingrijpende reorganisatie en herstructurering kostte 1,6 miljoen.

Hoewel de omzet in absolute zin gedaald is, nam het marktaandeel van Nedcon toe. Het bedrijf merkt dat de investeringsbereidheid, vooral buiten West-Europa, toeneemt. De orderportefeuille bedraagt 74 miljoen, waarvan 66 miljoen voor uitvoering in 2004. De voorgenomen productie en verkoop in Rusland gaan voorspoedig. Nedcon verwacht in 2004 break-even te kunnen draaien.

Reageer op dit artikel