blog

Locatiekeuze logistiek kan stukken beter

Home

Locatiekeuze logistiek kan stukken beter
Het in aanbouw zijnde nieuwe distributiecentrum van Nabuurs/Heinz op Park15 bij Nijmegen. Volgens Hub Ploem van Stec ontbreekt het bij veel logistieke bedrijven aan feitenkennis bij bij de strategische locatiekeuze.

De feitenkennis bij strategische locatiebeslissingen blijkt onvoldoende bij veel logistieke bedrijven. Hoe kunt u zo goed mogelijk een rationele keuze maken? In dit artikel geeft Hub Ploem vier tips voor uw zoektocht en het maken van een strategische keuze die op lange termijn operationeel succes oplevert.

De tips baseer ik op mijn werk als locatieadviseur van bedrijven, adviseur van aanbieders van grond en logistieke gebouwen en analist van logistieke dynamiek. De kern: denk aan het succes op lange termijn, niet op korte termijn financiële voordelen of de korte termijn mogelijkheden alleen.

De feitenkennis over vestigingslocaties en -regio’s laat te wensen over, zo blijkt uit recent onderzoek van Stec Groep onder grote dienstverleners en verladers gevestigd in Nederland; 40 procent van de bedrijven heeft niet alle feiten op een rij. Een kwart van de logistieke bedrijven vindt zelfs dat ze haar huisvestingsbeslissing(en) niet geheel rationeel neemt. Vaak laten de bedrijven zich leiden door subjectieve oordelen en voorkeuren ten aanzien van plekken en locaties, mede gevoed door korte termijn voordelen.

Vier tips voor een strategische locatiebeslissing:

 1. Stel uw lange-termijn-succes op nummer 1: denk in totale exploitatiekosten, lange termijn toekomstwaarde en lange termijn risico’s van plekkenJuist omdat u meerdere klanten wilt faciliteren op één locatie is het van belang dat u de lange termijn voorop stelt. Dit betekent dat u het best denkt in termen van totale exploitatiekosten van ondernemen op verschillende plekken en toekomstwaarde (voor uw bedrijf en portemonnee) voorop stelt. In het verleden is door bedrijven regelmatig ad hoc gekozen op basis van opportunities. Logistiek succes wordt op termijn steeds meer bepaald door de uitgebalanceerde mix van locatie- en regiokwaliteiten gecombineerd met uw toekomstige supply chain. Daarbij blijkt heel sterk dat de beschikbaarheid van en kosten voor personeel van uitermate groot belang zijn vanuit de fysieke plek van vestiging in de toekomst.
 2. Zwicht niet voor korte-termijn-cashDe grondprijs en de incentives (op de investeringskosten) die u vandaag kunt krijgen zijn heel aantrekkelijk en geven misschien wel de doorslag bij de finale locatiekeuze. Denk hier echter goed over na in combinatie met de beste plek voor u op lange termijn. De grondprijs is wel een belangrijk onderdeel van de totale investeringskosten (10-25 procent), maar een fractie van uw operationele kosten over de contractperiode van 10 jaar (1-5 procent). Juist voor u is het lange termijn perspectief van groter belang. Over een aantal jaar moet u ook goed uit de voeten kunnen op deze plek. Dit betekent dat ruime planologische mogelijkheden, een ruime, goed gekwalificeerde arbeidsmarkt en groeiruimte van strategisch belang zijn. Een ander aspect is de beschikbaarheid van grond en de leveringstermijn. Sommige locaties moeten nog diverse (planologische) procedures doorlopen alvorens u kunt beginnen met bouwen. Dit kan een meerjarig traject zijn. Ben u ervan bewust dat dit uw bedrijfsproces ernstig kan verstoren. Een strategische locatiebeslissing vraagt dat u zich bij de locatiekeuze minder laat leiden door incentives op korte termijn en stuurt op het beheersbaar maken van risico’s voor uw lange termijn logistieke succes.
 3. Vergroot ratio en verdiep u in alle feiten: verschillen tussen en binnen regio’s zijn groter dan lijktBijna de helft van de bedrijven heeft niet alle feiten over locaties en regio’s goed op een rij, zo blijkt. De verschillen tussen regio’s (ook aangrenzende regio’s) zijn daarnaast groter dan lijkt. Denk onder andere aan de arbeidsmarkt, kosten voor grond, (multimodale) bereikbaarheid, aanwezige bedrijven en organisatiegraad van (logistieke) bedrijven. Als u echt een rationele keuze wilt maken vraagt dit van u de feiten van uw zoeklocaties (ook van die nog niet standaard in uw of uw adviseurs hoofd zitten) te kennen. Wat is echt de kwaliteit van de verschillende plekken? Wat zijn de risico’s? Vraag dit ook aan de partijen waarmee u om tafel zit. De feiten over personeel (werkloosheid, opleidingsniveau, ervaring met logistieke beroepen, kosten van arbeid), geplande investeringen in infrastructuur, barge- en railconnecties en aanwezig (logistiek) bedrijfsnetwerk zijn voor uw supply chain en operatie van wezenlijk belang. Schroom niet om meer te vragen van uw adviseur, tussenpersoon en gemeente waar u mee in gesprek bent. Laat dus niet alles af hangen van de ‘goedkoopste’ in de tender.
 4. Buiten de bekende hotspots – of op minder bekende plekken in de hot spots – kan het ook goed toeven zijnOp dit moment is er een sterke dominantie van enkele regio’s te zien in de locatiedynamiek van logistieke ondernemingen. Met name voor EDC’s is de regio Zuidoost zeer aantrekkelijk. Voor veel logistieke ondernemingen is dit het ‘centre of gravity’. De vraag die u zich moet stellen: is een investering buiten de hotspots ook aantrekkelijk voor mijn onderneming? Op basis van uw marktoriëntatie, personeelsbehoefte, afzetmarkt en gebruik van diverse modaliteiten kan u wellicht tot een plek komen die net zo goed is tegen minder risico’s. Als u echt een rationele keuze wilt maken: denk dan ook eens buiten de gebaande paden. Dat kan ook gelden voor minder bekende plekken die in de hot spots liggen.  Het kan misschien leiden tot meer kosten voor transport, maar lagere kosten voor (werving van) arbeid en warehousing.

Praktijk: logistiek dienstverlener kiest voor plek waar vastgoedpartijen grote belangen hebben

Soms gaan dc’s af op locaties waar veel vastgoedmarktpartijen in hebben geïnvesteerd: hier zijn relatief veel opties beschikbaar en het imago is er goed. Nadeel kan zijn dat voor het betreffende bedrijf de arbeidsmarkt uiteindelijk onvoldoende aanbod heeft om alle dc’s die er zijn gevestigd, te bedienen. Beter nadenken over wat uiteindelijk op termijn de beste locatie is voor een dc vermindert deze grote risico’s.

Praktijk: logistiek dienstverlener wil open in een paar maanden en kiest daarom suboptimaal vanuit beperkt aanwezige opties

Het tempo waarin nieuwe dc’s worden opgezet neemt telkens toe. Mogelijk nadeel is dat in zo’n turbulent beslistraject vooral wordt gekeken waar een dc binnen een half jaar gebouwd kan worden en/of waar al een passende hal staat. Dat zie je vaak gebeuren. Op middellange en lange termijn hoeft dit zeker niet de juiste plek te zijn voor het betreffende DC qua centre of gravity en arbeidsmarkt.

Praktijk: partij kiest voor B-locatie en kan te zijner tijd niet makkelijk van zijn pand af

Soms kiest een dc voor bouw van een eigen dc op een plek die nu niet de allerbeste is maar wel erg goedkoop qua grondprijs. Dat kan een groot risico zijn voor de onderneming mocht hij betrekkelijk snel – bijvoorbeeld door verlies van een klant, faillissement en/of reorganisatie – al weer van de plek af wil. Dan staat het dc lang leeg en is er grote waardedaling.

Kortom, voor een optimale locatiekeuze en logistiek succes in de toekomst is lange termijn denken noodzakelijk. Zie de box met enkele voorbeelden. Er is betere feitenkennis nodig om een goede afweging te maken. Steek dus energie om dit boven tafel te krijgen bij uzelf, via uw adviseur of de marktpartij waar u straks mee in zee gaat. Schroom ook vooral niet om de partij waarmee u aan de onderhandelingstafel zit u hierover beter te laten informeren.

Hoe kunnen aanbieders van grond maximaal inspelen op deze tips en u beter faciliteren?

 • Diverse regio’s en locaties in Nederland proberen u te verleiden zich er te vestigen. Ook aan deze zijde van de onderhandelingstafel is veel meer kennis en inzicht in feiten nodig. Pas dan kunnen aanbieders van grond u beter van dienst zijn en u helpen bij het maken van een strategische keuze en het beperken van risico’s. Hoe kunnen zij u maximaal helpen?
 • Actuele informatie over de voor- en nadelen van de plek (geen enkele plek heeft immers alleen voordelen)
 • Gefundeerde arbeidsmarktinformatie (beschikbaarheid, opleidingsniveau, inzetbaarheid, etc.)
 • Plannen voor en borging van bereikbaarheid, multimodaliteit, logistieke innovaties.
 • Extra voordelen voor u (bijvoorbeeld energiedeals en besparingen op exploitatie)
 • Inzicht in te doorlopen procedures en benodigde extra’s
 • Bestuurlijk commitment en wil om barrières weg te nemen (hard voor u willen lopen)

Heeft u nog tips? Zet ze onderaan dit artikel in een reactie!

Reageer op dit artikel