blog

Next-shoring: de maakindustrie komt terug

Home

Next-shoring: de maakindustrie komt terug

Na off-shoring komt maakindustrie weer terug naar Europa. Tijdens de Hannover Messe in april 2014 is het Smart Industry rapport aangeboden aan premier Rutte. Het is een oproep om nu te handelen en productie terug te halen naar Europa. Dit is ook mogelijk als de maakindustrie nieuwe technologieën omarmt en inzet, zegt Auke Hylarides van Exact.

Met nieuwe technologieën kunnen we Europa, en in bijzonder ook Nederland, klaar zijn én blijven voor de toekomst inde maakindustrie. Het verloop in de maakindustrie; off-shoring, re-shoring en dan nu tijd voor next-shoring…

Vanaf jaren 90: off-shoring

Veel productiebedrijven verplaatsten in de jaren 90 hun productie naar lagelonenlanden zoals landen in Oost-Europa en later China. De voordelen van de veel lagere arbeidskosten en het opengaan van de Chinese markt leken groot. Een logische gedachte wanneer men beseft dat het gemiddelde loon van een fabrieksarbeider rond 2000 in China 52 $cent per uur was. En dat was op dat moment maar 3 procent van het gemiddelde loon van een fabrieksarbeider in de VS.
Het resultaat was dat vooral arbeidsintensieve productie – denk aan kleding, schoenen en elektronica – naar China verschoof en de productie van auto(onderdelen) tot wasmachines verplaatste naar Oost-Europa.

Vanaf 2010: re-shoring

Vanaf 2000 zijn de loonkosten in China echter drastisch gestegen. Onderzoek van de Boston Consultancy Group (U.S. Manufacturing Nears the Tipping Point: Which Industries, 2012) laat zien dat de arbeidskosten in China vanaf 2005 gemiddeld met 19% per jaar zijn gestegen. Terwijl de fabrieksarbeider in de VS er tussen 2005 en 2010 minder dan 4 procent per jaar bij kreeg. Tellen we daar de hogere arbeidsproductiviteit in Westerse fabrieken bij op, dan wordt het verschil in arbeidskosten per product over deze jaren sterk minder. De verwachting is dat de loonkosten in China ook de komende jaren met gemiddeld 18% per jaar blijven stijgen. Dit komt door de sterke economische groei en de gemiddeld ouder wordende bevolking.

Het gevolg is dat veel bedrijven gestart zijn met het terughalen van productie. En dit komt niet alleen door de stijgende loonkosten in China, maar ook door problemen op andere vlakken, die het gevolg waren van de verplaatsing van de productie. Zo hebben veel bedrijven te maken met Intellectual Property (IP) disputen. Daarnaast heeft het verschuiven van productie geleid tot veel langere levertijden en juist in een markt waarin leversnelheid steeds belangrijker wordt, begint dit te knellen. Tel daar de problemen rondom kwaliteit en communicatie bij op en re-shoring, oftewel het terughalen van productie, is een feit.

Anno nu: next-shoring

Door nieuwe en innovatieve productiemiddelen vindt op dit moment weer een nieuwe verschuiving plaats. Dit wordt onder meer door McKinsey & Company uitgelegd in een rapport van januari 2014. Natuurlijk vindt massaproductie nog steeds plaats in lagelonenlanden. Voor veel producten, in massa geproduceerd, geldt nu eenmaal dat de lage arbeidskosten cruciaal zijn. De klantwens verandert echter. Klanten willen steeds meer unieke producten, ze willen speciaal zijn.
Daar bovenop komt de eis dat klanten hun product snel willen ontvangen. De druk op steeds korter wordende levertijden en het leveren van unieke, volgens de klantwens ontwikkelde producten, neemt enorm toe. Hierdoor vindt productie steeds vaker plaats dicht bij de klant waar de vraag vandaan komt.

Hier liggen de kansen voor de maakindustrie in Europa. Juist door het gebruik van productiemiddelen zoals 3D-printing, Internet of Things en geavanceerde robotica ontstaat een situatie waarbij snel (met korte levertijden) unieke (op klantwens gemaakte) producten gemaakt kunnen worden.

Dit vraagt, zoals gezegd, om innovatieve productiemiddelen, maar ook om een slim productontwerp. In de automobielindustrie zijn bedrijven als Volkswagen en BMW erin geslaagd het aantal unieke onderdelen sterk te reduceren. Zij maken auto’s die anders zijn, maar dan wel met dezelfde onderdelen. Een slimme toepassing komt bijvoorbeeld van BMW: zij gebruiken dezelfde motoren in verschillende modellen en door slim gebruik van software laten ze deze motoren per model anders klinken.

Het gebruik van de Smart Industry technologie, gecombineerd met een slim productontwerp, zal er in de toekomst uiteindelijk toe leiden dat de klant zelf zijn product kan ontwerpen en om de hoek kan laten produceren.

Reageer op dit artikel