blog

Een haperende logistieke vastgoedmarkt?

Home

Een haperende logistieke vastgoedmarkt?

Hoe staat de logistieke vastgoedmarkt er momenteel voor? Eelco van Loenen denkt dat we vooraan in de file staan. Lees zijn visie.

In alle sectoren is een toename van de vraag naar beleggingsproducten van veelal buitenlandse investeerders die op zoek zijn naar sterke beleggingen in Nederlands vastgoed. De vraag richt zich specifiek op woningportefeuilles en winkelvastgoed. Daarnaast blijft er een vraag naar goede kantoorlocaties. In alle gevallen is de focus gericht op de Randstad en met name op groot Amsterdam. Ook is er een groei zichtbaar in de vraag naar maatschappelijker georiënteerd vastgoed, zoals zorgwoningen, medische voorzieningen, scholen en sportcomplexen.

Internationale vastgoedbeleggers

Logistiek staat sinds een decennium hoog op de kalender van de internationale vastgoedbeleggers. De belangrijkste reden hiervoor is dat deze sector na woningbeleggingen de beste combinatie van rendement en risico laat zien over de afgelopen decennia. De internationale IPD cijfers onderbouwen dit. Daarmee is logistiek een gezond en gewenst beleggingsproduct. Dit is ook zichtbaar in de actuele beleggingsmarkt. De afgelopen maanden zijner binnen de logistieke vastgoed markt eigenlijk alleen activiteiten waarneembaar in de beleggingstransacties. Het merendeel hiervan betreft overigens transacties op portefeuille niveau tussen buitenlandse beleggers. Op het gebied van de gebruikers lijkt de logistieke vastgoedmarkt enigszins dynamiek te hebben verloren. Er zijn de laatste maanden weinig nieuwe verhuurtransacties gemeld en ook op het gebied van de nieuwbouw lijkt het, uitzonderingen daar gelaten, stil te zijn.

Schaalvergroting en concentratie

Toch leert een korte marktinventarisatie dat de vraag naar logistiek onroerend goed over de gehele linie bij de eindgebruikers gebruikers concreet aanwezig is. De mondiale rationaliseringsslag onder logistieke dienstverleners waarbij schaalvergroting en concentratie centraal staat lijkt nog niet te zijn geëffectueerd. Een goed voorbeeld is de regio Noord-Limburg waar 80 procent van de European Distribution Centre landt. Grote terreinen voorzien van alle infrastructuur, zoals Trade Poort Noord, liggen bouwrijp klaar voor de toekomstige gebruikers. De gemeente, de ontwikkelaars en de beleggers staan allen klaar voor de realisatie, het wachten is echter op de gebruikers. Juist bij deze partijen is de wil aanwezig maar ontbreekt het aan zekerheid en daadkracht. Angst is een slechte raadgever en regeren is vooruitzien, daarom, juist met de kennis van de recente wereldwijde recessie, lijkt verdergaande optimalisering van de logistieke processen een verstandige keuze voor de toekomst.

Het zal op termijn een kwestie van tijd blijken te zijn. Grote veranderingen in bedrijfsprocessen hebben immers veel voeten in aarde en vragen rijpingstijd. Toch is het vanuit het perspectief van de onroerend goed markt nu het moment om deze beslissingen te nemen omdat alle marktpartijen met de neuzen dezelfde richting op staan en het geld nog niet eerder zo goedkoop is geweest. Met de dynamiek zal het vast wel weer goed komen. Is het ontbreken van grote schommelingen immers niet een van de bepalende factoren voor de hoogte van het risico. Kortom, is dit wellicht gewoon de basis van de goede rendement risico verhouding van de logistieke sector.

Vastgoed in de file

Zonder transport staat alles stil. Zolang ik dat nog dagelijks op de passerende vrachtwagens zie staan, zit er dynamiek in de logistiek. Dus de logistieke vastgoedmarkt zit momenteel in een spreekwoordelijke file die spoedig weer zal rijden. Of ziet u dat anders?

Onderzoek naar logistiek vastgoed

Wat ziet u als logistiek manager de komende jaren als de grootste uitdaging waar het gaat om huisvesting? Bent u tevreden over uw huidige vestigingslocatie of hebt u serieuze verhuisplannen? Laat het ons weten en doe mee met de enquête van Logistiek.nl.

Lees hier meer over de Logistieke Kaart van Nederland.

Reageer op dit artikel