blog

Vijfentwintig jaar logistiek: wat is er veranderd?

Home

Vijfentwintig jaar logistiek: wat is er veranderd?

Het Ministerie van Economische Zaken stelt 32 miljoen gulden beschikbaar voor een bewustmakingsprogramma Integrale Kwaliteitszorg en Logistiek Management. De betrokken belangenorganisaties zijn blij met dit bedrag en bedanken minister Rudolf de Korte. Dat was voorjaar 1988, een bericht in LogistiekKrant, vijfentwintig jaar geleden.

December 2012. Voor de Topsector Logistiek heeft het bedrijfsleven zelf 5 miljoen euro op tafel gelegd voor 2013. Daar doet de overheid nog 1,6 miljoen euro bij vanuit het topsectorenbeleid. In drie jaar tijd mocht het topinstituut Dinalog namens de overheid 25 miljoen euro uitgeven aan logistieke innovatie.

Zeker, er is veel veranderd. De beschikbaar gestelde bedragen zijn anders en de spanwijdte van de stimuleringsprogramma’s verschillen nogal. Maar na vijfentwintig jaar vallen vooral de overeenkomsten op. Want waar gaat het om, toen en nu? Bewustmaking, namelijk dat logistiek het verschil kan leveren ten aanzien van kosten, service, marktpenetratie, onderscheidend zijn – afijn, de bekende riedel. Maar ook dat het MKB en het onderwijs hierin mee moeten en daar zelf invulling aan moeten geven.

Bladeren in één van de eerste edities van LogistiekKrant, voorganger van dit vakblad, is een feest der herkenning. De heer J. Besselink van NOB Wegtransport (deelmarkt Physical Distribution) zou graag zien, dat er betere opleidingen komen voor het instroomniveau op logistiek gebied. De heer C.G. Vermelis (Nevem) zal in dit kader een concreet voorstel doen voor het nascholen van MBO-docenten. De heer G.A.W. Nuyten (Stichting Logistica) wil zich beijveren om te komen tot een intensieve samenwerking tussen de diverse organisaties.

Cynici zullen zeggen, dat de logistiek in al die jaren geen stap verder is gekomen. Dat is te kort door de bocht. Vele theorieën en visies hebben de ronde gedaan. Enkele daarvan hebben stand gehouden. Technologisch zijn er prachtige vergezichten getekend. Een aantal heeft de potloodfase overleefd. Vast staat dat de logistieke prestatie is toegenomen met minder middelen en onder een groeiend verwachtingspatroon.

Maar toch… als het gaat om bewustmaking (van het bedrijfsleven of van de samenleving), als het gaat om het verenigen van creatieve krachten, dan is alles gebleven bij het oude gebleven. We willen wel – graag zelfs – maar zonder een duwtje in de rug van de overheid lukt het niet. Vijfentwintig jaar logistiek. We komen er dit jaar regelmatig op terug.

 


Lees ook: Logistiek maakt eregalerij: 25 jaar in de logistiek

Dit artikel is eerder verschenen in Logistiek Magazine

Reageer op dit artikel