blog

Innovaties komen zelden uit eigen sector

Home

Innovaties komen zelden uit eigen sector
zorglogistiek

Op welk onderdeel zouden innovaties in de logistiek welkom zijn? Wat ziet u gebeuren in andere sectoren? Wat vindt u van andere industrieën, welke ideeën heeft u over bijvoorbeeld de entertainmentindustrie of de zorgsector? Waarom lukt het u niet om buiten de kaders te denken in uw eigen vakgebied?

Enkele weken geleden sprak futuroloog Prof. de Ridder op de EVO ledendag over Nederland in 2040. ‘Als we echt willen innoveren dan moeten we andere ideeën toelaten in onze sector omdat echte innovaties zelden uit de eigen sector komen’, zo hield hij ons voor. Ondanks alle kennis, ervaringen en inzichten lukt het ons niet om iets echt nieuws te ontdekken, of juist vanwege die kennis en ervaring.

Efficiënt werken’ verboden term
Ik ben 36 jaar werkzaam in de logistiek. De laatste 4 jaar probeer ik kennis van logistiek en het procesdenken op de zorg over te dragen; kennis van buiten de sector, dus anders kijken naar de zorgsector. Efficiënt werken in de zorg is een verboden term, men noemt het liever doelmatigheid of verhogen van de kwaliteit van zorg zonder kostenstijging. Toch liggen hier enorme kansen voor kostenbesparingen. Afhankelijk van welk onderzoek wordt gebruikt, ligt dit tussen 1,5 miljard en de 4 miljard euro per jaar. Dit mag je niet laten liggen, vinden wij. Echter de gezondheidszorg heeft de totale kosten de laatste 10 jaar omhoog zien gaan van 47 miljard in 2000 naar 87 miljard in 2010 (bron: CBS). Dit komt door meer technologie, de (dubbele vergrijzing) en andere normen en waarden. Tot 2040 ziet men de kosten omhoog gaan naar 180 miljard. Dit is van een andere orde dus krijgt de mogelijke kostenbesparing geen prioriteit. Een deel van die stijging wordt toegeschreven aan wat men noemt de productiviteitskloof, dit wordt de komende jaren steeds groter.

 

Logistiek kost geen geld

In de industrie is het eigenlijk niet anders. Prioriteiten liggen bij productontwikkeling, productkwaliteit, omzetverhoging en hooguit, in tijden van crisis, op kostenbesparing. Juist daarom heeft de logistiek de beweging gemaakt om meer nadruk te leggen op de positieve kant van logistiek. Goede logistiek geeft een concurrentievoordeel, zoals een bedrijf als Technische Unie dat bijvoorbeeld laat zien. Goede logistiek kost geen geld, het levert veel geld op.

 

Los van alle hi-tech-mogelijkheden, los van alle procesinnovaties, denk ik dat het juist die paradigmashift is die de grootste innovatie binnen logistiek in de afgelopen jaren is. Toch zitten veel bedrijven nog in de oude kostenbesparingsfocus van logistiek. Zo ook binnen de zorg, maar ook daar is nog veel mogelijk, al blijft het jammer dat 4 miljard geen aandacht krijgt binnen de zorg. Geen wachttijden bij een poliklinische afspraak: het is mogelijk. Elektronisch patiëntendossier zonder privacy problemen: het is mogelijk. Voorkomen van honderden doden per jaar door betere procescontrole bij medicijnen: het is mogelijk.

 

Voor de toekomst zouden we ons kunnen richten op wat goede zorg ons bespaart, op wat goede zorg ons oplevert, op wat goede logistiek bijdraagt aan omzetverhoging in de industrie, op wat goede logistiek bijdraagt aan de kwaliteit van zorg.

 

Heeft uw bedrijf de beweging al gemaakt van kostenfocus naar opbrengstbijdrage  van logistiek? Dan bent u bezig met echte innovatie…

Reageer op dit artikel