blog

Logistiek mysterie of ministerie?

Home

In het begin van mijn universitaire loopbaan heb ik veel rapporten mogen schrijven voor ministeries. Mijn toenmalige hoogleraar/leermeester en ik waren/zijn gewend om standpunten duidelijk te verwoorden. Dat werd ons door de ministeries niet in dank afgenomen. Want men was uiterst benauwd voor de reacties van ondernemers- en werknemersorganisaties, maar bovenal voor het commentaar vanuit andere ministeries.

Het gevolg was dat wij rapporten meerdere keren moesten herzien en onze duidelijke standpunten werden geherformuleerd tot ‘grijze’ adviezen. Ik besloot om niet meer als extern adviseur voor ministeries te werken. Bij de huidige discussies rond logistieke innovaties en het topinstituut komen bovengenoemde ervaringen weer bovendrijven. Met name de ‘strijd’ tussen V&W en EZ maakt de positie van Nederland als logistiek land er niet duidelijker op. Wij doceren al jarenlang dat transport (verkeer en vervoer) slechts één van de drie deelsystemen vormt van de distributielogistiek.

Veel ondernemingen kunnen meer geld verdienen met een goed – vraaggestuurd – ketenmanagement, met een goede productielogistiek, met een goed voorraadbeheer of een goede warehouse-operatie. Logistiek is wat ons betreft dus zuiver een bedrijfseconomisch of een bedrijfskundig vraagstuk, dat niet gedomineerd mag worden door transport. Ook het imago, dat logistiek hetzelfde is als het ‘schuiven’ met dozen, behoort reeds achter ons te liggen.

In dit licht gezien zou een Dag van Maarssen dan ook niet georganiseerd moeten worden door V&W. Het oprichten van een ministerie van Logistiek (met een duidelijke, brede visie op ketenlogistiek, inkooplogistiek, productielogistiek, distributielogistiek en reverse/duurzame logistiek) heeft dan ook mijn uitdrukkelijke voorkeur.

Of, om het negatief te formuleren: zolang de strijd om de ambtelijke zeggenschap over logistiek voorduurt tussen Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat, wordt het nooit wat met Nederland Logistiek Land, al dan niet voorzien van een topinstituut.

Reageer op dit artikel