blog

Het nut van corpslidmaatschap voor studenten

Home

Ik zag een aardige cartoon in dagblad De Pers, die twee uitspraken van minister Ronald Plasterk van Onderwijs en Wetenschap naast elkaar zette: de vrij breed gedeelde mening dat studenten meer moeten excelleren en dat we hen moeten uitdagen, dat ze de ‘calvinistische (houding) niet boven het maaiveld te willen uitsteken’ moeten vergeten; en de mening dat de topinkomens in de publieke en de private sector moeten worden afgeroomd.

Als je het zo bekijkt, dan lijkt de discussie over de JP-norm het excelleren tegen te gaan.
Het beeld van luie rondhangende studenten, die met slechts 15 uur per week op hun sloffen hun studie afronden, is overigens fors gekleurd door de grote hoeveelheden rechten- en psychologie-studenten. Bij de ingenieursopleidingen kennen we dit gelukkig nauwelijks, hoewel er natuurlijk docenten zij die vertellen dat ‘vroeger alles beter’ was.

Uit onze statistieken in Eindhoven blijkt dat onze Master-studenten 40-45 uur per week studeren en zeer gemotiveerd zijn om hoge cijfers te halen. De cum laude is écht doelstelling. Het is des te opmerkelijker dat de recruitment-afdelingen van grote bedrijven bemand (en vooral bevrouwd) worden door de psychologen en meesters in de rechten die met hun 15 uur per week een diploma hebben gehaald en met name zijn geïnteresseerd of men ook lid is geweest van het corps.

Het is schrikbarend dat de excellentie, die de logistieke professionals erkennen in studenten met goede resultaten, aan een gerenommeerde opleiding niet of nauwelijks wordt vertaald in een andere handelwijze van de ‘recruiter’ die inhoudelijk onbekwaam is op het gebied logistiek en zich dus bij de interviews en voorselectie maar richt op het corps-lidmaatschap. Ik vind het overigens erg belangrijk dat studenten dat doen om zich te ontwikkelen, maar de echte topstudent is én lid van het corps én behaalt een cum laude. Ik ben dan ook bijzonder gelukkig met de logistieke managers die hun recruitment-afdeling omzeilen en zelf naar logistiek talent zoeken. Logistiek is een vak en de vakspecialisten moeten de eerste selectie doen. Met alleen een persoonlijkheid kom je er niet.

 

Reageer op dit artikel