blog

Nederland wereldtop in logistieke productiviteit

Home

Nederland wereldtop in logistieke productiviteit
klik op de afbeelding voor een vergroting

Het is de ambitie van logistiek Nederland om de rol als Europese ketenregisseur te grijpen en verder uit te bouwen. Naast de mainport van Europa willen we ook de brainport van Europa zijn, door vanuit ons land logistieke netwerken te besturen en beheersen. Maar hoe goed zijn we hier eigenlijk in ten opzichte van de concurrentie?

Een goede maatstaf om onze prestatie hierin te meten is de arbeidsproductiviteit in de sector transport en logistiek. Hoe hoger deze arbeidproductiviteit, hoe meer waarde een logistieke werknemer per uur produceert. Uiteraard gebeurt dit vaak met de inzet van moderne ICT en ander besturingssystemen. De Nederlandse economische groei op de langere termijn is sterk afhankelijk van verbetering van de arbeidsproductiviteit. McKinsey heeft in april 2007 een onderzoek gedaan voor het Ministerie van EZ naar de arbeidsproductiviteit in de logistieke sector, en hierbij de prestaties van 8 landen met elkaar vergeleken.

De belangrijkste conclusie die uit het onderzoek naar boven komt, is dat Nederland tot de wereldtop behoort wat betreft de logistieke arbeidsproductiviteit. De Nederlandse logistieke werknemer creëert per uur voor 39 Euro aan toegevoegde waarde, en dat is maar net achter de koploper Finland. De andere landen uit het onderzoek lopen wat betreft de productiviteit ver achter op ons land, zo zijn Nederlandse logistieke werknemers twee maal zo efficiënt als Britse en maar liefst 3 maal zo efficiënt als Duitse werknemers. Deze hoge productiviteit geeft aan dat in de Nederlandse logistiek al relatief veel brainportwerkzaamheden met een hoge toegevoegde waarde worden verricht. McKinsey concludeert dan ook dat verdere expansie van de sector gunstig kan zijn voor de Nederlandse economie.

 

Echter, uit het onderzoek komt ook een ‘maar’. De jaarlijkse groei van de logistieke arbeidsproductiviteit in de onderzochte periode (1998-2003/04) in Nederland is met 0,2 procent achtergebleven bij die in de Scandinavische landen, en ook bij die in USA en Duitsland. Het achterblijven van deze productiviteitsgroei komt hoofdzakelijk door de steeds toenemende files en rijbeperkingen in Nederland, die leiden tot een lagere beladingsgraad (scheelt 0,4 procent productiviteitsgroei per jaar), wachttijden bij chauffeurs (scheelt 0,7 procent) en inefficiëntie stedelijke distributie (scheelt 0,6 procent).

Daarnaast zorgt het ‘excessieve papierwerk’ in de logistiek voor nog eens 0,3 procent aan productiviteitsverlies per jaar. Kortom, de jaarlijkse gemiste groei in logistieke arbeidsproductiviteit per jaar door files, rijbeperkingen en papierwerk bedraagt maar liefst 2 procent per jaar in Nederland. McKinsey komt met de volgende suggesties om dit aan te pakken: (1) verminderen van files door rekeningrijden, (2) verruimen van venstertijden, geluids- en milieunormen, (3) stimuleren verhogen beladingsgraad door samenwerking, (4) reductie van administratieve lasten en (5) investeren in opleidingen. Dit lijken me suggesties en boodschappen die de Nederlandse logistieke managers als muziek in de oren moet klinken!

Reageer op dit artikel