blog

Advanced Planning Systems en ERP

Home

De hype rondom Advanced Planning Systems in Supply Chain Management is geluwd. De algemene ervaring is dat Advaced Planning Systems weliswaar succesvol kunnen worden ingezet, maar dat de kosten van het implementeren niet moet worden onderschat. Hoe komt dat?

Het gebruik van geavanceerd gereedschap stelt altijd eisen aan de gebruiker. Geavanceerde planning systemen vragen geavanceerde planningsorganisaties. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten duidelijk zijn, de parameters moeten goed worden ingesteld, de gebruikte data moeten correct zijn, en de planners moeten worden opgeleid, en last but least: de ICT systemen moeten op elkaar worden afgestemd. Juist bij Advanced Planning Systems is dat geen sinecure.

 

Eén van de achterliggende redenen is, dat een APS altijd een andere database gebruikt dan de transactie-verwerkende systemen (zoals ERP). Dit komt enerzijds, doordat het de database voor het APS systeem zeer snel toegankelijk moet zijn; zulke snelle toegang is niet te verenigen is met de procedures rondom transactieverwerking (althans met de huidige technologie). Anderzijds wordt de APS database ook helemaal georganiseerd met het oog op de planningstoepassing en dus is deze niet geschikt voor transactieverwerking. De APS database wordt daarom periodiek bijgewerkt vanuit de tranactie-verwerkende systemen.

 

Dit leidt tot een paradoxale situatie: Advanced Planning Systems hebben als voordeel boven ERP-gebaseerde planningssystemen, dat zij interactief zijn. Dat gaat evenwel ten koste van het real-time karakter van de gebruikte data. Vandaar, dat in veel bedrijfssituaties beide soorten planningssystemen naast elkaar voorkomen. Het onderhouden van een APS als onderdeel van een enterprise informatie systeem vereist uitermate bekwame ICT architecten.

 

Prof. Dr. Ir. J.C. Wortmann

Reageer op dit artikel