blog

Stedelijke distributie: effecten van langere venstertijden

Home

Stedelijke distributie: effecten van langere venstertijden
Stedelijke distributie

De distributie van goederen in binnensteden wordt voor veel leveranciers een steeds lastiger in te vullen puzzel. Meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten hebben venstertijden en/of voertuigbeperkingen voor de binnenstad vastgesteld, en vaak zijn deze beperkingen onderling niet afgestemd. Dat levert uiteraard extra kosten op voor winkelketens en vervoerders.

In 2003 heeft TNO berekend dat het afleveren van een rolcontainer voor een supermarkt in een binnenstedelijk gebied met beperkingen gemiddeld € 7,50 kostte, tegen € 5,40 voor levering van een rolcontainer aan een supermarkt in een dorp. Op basis van deze berekeningen zijn de extra logistieke kosten voor de Nederlandse supermarktsector als gevolg van venstertijden en voertuigbeperkingen in 2002 bepaald op exact € 100 miljoen. Tevens is er een schatting gemaakt van de extra kosten voor de gehele Nederlandse detailhandel, deze bedroeg € 425 miljoen.

 

De Commissie Stedelijke Distributie is net gestart met een onderzoek hoe gemeenten distributieknelpunten aanpakken. Kern daarvan is dat gemeenten het initiatief moeten nemen om in overleg met het bedrijfsleven te komen tot bindende afspraken over de aanpak van distributieknelpunten, en de juiste balans te vinden tussen economische en leefbaarheidaspecten.

 

De afgelopen maanden heeft mijn TNO-collega Tariq van Rooijen onderzoek gedaan naar de economische effecten van veranderende venstertijden in de Nederlandse distributiesector (compleet rapport te downloaden via internet). Hierbij is gekeken naar verschillende opties, waaronder vijf praktisch realiseerbare veranderingen: (1) afschaffen van venstertijden in plaatsen met minder dan 50.000 inwoners, (2) het regionaal zo afstemmen van venstertijden dat vervoerders een vaste route kunnen rijden, (3) een uniform venster van 07:00-09:00 uur bij alle gemeenten, (4) een uniform venster van 07:00-13:00 uur en (5) een uniform venster van 07:00-19:00 uur. Het effect van deze praktisch realiseerbare veranderingen is nagerekend voor verschillende winkelketens in 4 sectoren: supermarkten, warenhuizen, drogisterijen en electronica-zaken. In de huidige situatie is de gemiddelde venstertijd bij een gemeente 4,7 uur per dag.

 

De uitkomsten laten zien dat een uniforme verlenging van venstertijden de beste resultaten geeft. Een gemiddelde verlenging van de venstertijden van ruim 1 uur bij alle gemeenten geeft al ruim 2% besparing in voertuigkilometers en 6% op het wagenpark bij de bedrijven. Deze besparingen zijn grofweg hetzelfde als wanneer de venstertijden bij de kleinere gemeenten in Nederland zouden worden afgeschaft, terwijl het regionaal afstemmen van venstertijden minder voordeel oplevert. Als vervoerders de gehele dag mogen beleveren loopt de besparing in voertuigkilometers op naar 4%, terwijl de besparing op het wagenpark (en dus op de logistieke kosten) zelfs een forse 23% zou bedragen. De voordelen van nachtelijke distributie zijn ook onderzocht, dit bleek een besparing van bijna 17% op het wagenpark op te leveren omdat wagens overdag en ’s nachts kunnen worden ingezet. De besparing op het aantal voertuigkilometers door nachtelijke distributie was daarentegen nihil.

 

Op basis van deze resultaten pleiten wij dan ook voor een gecoördineerde verruiming van de venstertijden voor distributie, zeker omdat met een relatief gemakkelijk door te voeren verandering (bijvoorbeeld verruiming met 1 uur) zowel voertuigkilometers als op vrachtwageninzet bespaard kunnen worden.

 

Kijk hier voor het volledige onderzoeksrapport van Tariq van Rooijen:

 Rapport Tariq van Rooijen.pdf

 

Kees Verweij, Adviseur TNO Mobiliteit & Logistiek, kees.verweij@tno.nl

 

Reageer op dit artikel