artikel

Mogema pakt planning aan: ‘Vooruitzien is regeren’

Home

Mogema pakt planning aan: ‘Vooruitzien is regeren’
Mohamed Botaarourt

Mogema, gespecialiseerd in lassen, verspanen en vacuümtechnologie, ondervond problemen met de planning en besloot het over een andere boeg te gooien.

Tekst is aangeleverd door Limis

Mogema is hightech expert in lassen, verspanen en vacuümtechnologie. Daarnaast is het bedrijf gespecialiseerd  in hoogwaardige engineering en assemblage. Met deze combinatie van activiteiten is het bedrijf in staat gehele trajecten van ontwikkeling tot en met levering van complete modules uit te voeren en  aan te bieden. Mogema is onderdeel van Aalberts Industries, een netwerk van specialisten in productietechnieken en oppervlaktebehandelingen.

Problemen met de planning

De problemen die Mogema ondervond met de planning waren uiteenlopend. Met zo’n 3.000 lopende orders met gemiddeld 2 maanden doorlooptijd had het bedrijf behoefte aan meer overzicht. De geplande tijd was niet orderspecifiek terwijl orders wisselende doorlooptijden hebben. Ze wilden graag eerder zien waar eventuele bottlenecks zouden kunnen ontstaan. Op de werkvloer werd wel geclusterd, maar daarbij miste het inzicht in leverdata en prioriteiten waardoor het clusteren tot gevolg had dat ander werk soms achterliep.

Het bedrijf heeft een AS/400 systeem van I-Make als ERP -pakket en de planning werd gedaan in I-Make (en van daaruit werden capaciteitsoverzichten automatisch ingelezen in Excel). Men plande op oneindige capaciteiten terwijl ze graag op oneindige én eindige capaciteiten wilden plannen.

Wensen- en eisenlijst

De directeur van Mogema had in zijn vorige werkomgeving al naar tevredenheid gewerkt met Limis Planner en zodoende had dit planningsysteem een streepje voor bij de zoektocht naar een oplossing voor de productieplanning.

Mohamed Botaarourt, planner en ERP Application manager van Mogema: “We planden in I-make en we stonden op het punt om de planmogelijkheden uit te gaan breiden. Om te onderzoeken of Limis Planner ook daadwerkelijk een oplossing zou zijn voor Mogema werd een nauwkeurige wensen- en eisenlijst opgesteld en een GAP-fit analyse uitgevoerd. Daaruit bleek dat het wel aansloot bij de behoefte die we hadden, hoewel sommige eisen niet werden ondersteund. Dit betrof details in de MRP maar daar is een alternatieve weg voor ingeslagen die goed werkt. Een werkorder kan bij ons meerdere vaste bestemmingen hebben en met de MRP kan je schuiven. Limis heeft daarop wijzigingen in het pakket doorgevoerd zodat onze wens kon worden vervuld. Heel flexibel en doelgericht.

Daarnaast wilden we plannen op eindige en oneindige capaciteiten, volgens het Just in Time (JIT) principe met als doel onze voorraad kostbare eindproducten en  halffabrikaten en het aantal koopdelen te verminderen omdat dat onnodig veel geld kost. Tenslotte wilden we inzicht in de capaciteitsplanning zodat we meer proactief konden reageren.”

Anticiperen op bottlenecks

“Voor ons was het duidelijk dat werk beter moest worden geclusterd. Het omstellen van onze gereedschappen duurt soms wel een halve dag dus optimaliseren van de omsteltijden biedt ons direct heel veel voordeel. In Limis Planner hebben we veel overzicht waardoor we goed kunnen anticiperen op bijvoorMogema-Semicon300DPIbeeld het ontstaan van bottlenecks. Het systeem geeft inzicht waar ze ontstaan, hoe groot ze zijn en welke orders dit veroorzaken.

Dat het rekening houdt met What-if orders is voor ons een uitkomst. We zien direct wat de impact van een nieuwe order is op de capaciteit.

We staan op het punt om te beginnen met terugsluizen van de gewijzigde plandata naar AS/400 om te worden verwerkt voor de inkoop. De planning loopt volgens  het Just in Time (JIT) principe.

Inzicht op korte en lange termijn

“Onze nieuwe manier van plannen heeft ons veel gebracht. Met één muisklik hebben we inzicht in onze productiecapaciteit, op de korte maar ook op de lange termijn. Daarvoor gebruiken we de bulldozergrafiek in Limis Planner, die werkt heel goed voor ons. We kijken zo´n twee maanden in het voren en kunnen dan nog rustig bekijken of we nog tijd hebben om te schuiven met de order of dat het op een andere machine moet worden uitgevoerd of dat we onze capaciteit anders moeten gaan inzetten of dat de order uitbesteed moet worden. We hebben minder last van bottlenecks en hebben onze achterstandsuren kunnen halveren. We zijn op de goede weg en ervan overtuigd we hierin nog meer stappen kunnen maken.

Wat heel fijn is dat de kritieke orders worden getoond in het startscherm. In een oogopslag weten we waar we moeten ingrijpen. Dat geldt ook voor orders die dreigen te gaan achterlopen. We hebben de eerste tijd schaduw gedraaid met beide plansystemen maar hebben dat inmiddels losgelaten omdat het planningsysteem de meerwaarde heeft bewezen.

“We zijn heel positief over het werken met het nieuwe systeem. Ik ben zelf betrokken geweest bij de implementatie en heb gemerkt dat het een serieuze klus is waar echt tijd voor vrij moet worden gemaakt. We hebben grote stappen gemaakt met onze productieplanning en kunnen nu onze capaciteiten optimaal benutten. Limis Planner willen we nog verder implementeren op het gebied van projectplanning zodat we nog beter kunnen zien wat de status is en waar we moeten ingrijpen. Het draagt zorg voor een op maat gemaakte implementatie en daar zijn we blij mee.”

Lees hier meer praktijkverhalen op Logistiek.nl…

Reageer op dit artikel