artikel

“Overdracht kennis binnenvaart van groot belang”

Home

“Overdracht kennis binnenvaart van groot belang”

De kennis die is opgedaan met het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement is overgedragen aan het hoger onderwijs. Het doel van het programma is de samenwerking tussen overheden, kennisinstituten, vaarwegbeheerders, vervoerders, verladers, havens en terminals te verbeteren. Het programma is eind 2013 gepresenteerd door Rijkswaterstaat, in samenwerking met Dinalog en het Landelijk Platform Logistiek

Nadat eind 2013 de resultaten van het programma gepresenteerd werden, was de keuze om deze kennis als eerste aan het hoger onderwijs te presenteren logisch, aldus Remko Smit van Rijkswaterstaat: “Overdracht van de opgebouwde kennis naar de relevante onderwijsinstellingen in Nederland is van groot belang. Er is veel nieuwe kennis en inzicht ontwikkeld over de thema’s waar onderzoek naar is uitgevoerd die relevant is voor het logistieke -en binnenvaartonderwijs in Nederland.”

Door een verbeterde samenwerking tussen de verschillende partijen kunnen de Nederlandse vaarwegen beter benut worden en kan de rol van de binnenvaart in het huidige vervoerssysteem groter worden. De focus van het onderzoek lag op het containervervoer omdat bij deze sector de grootste ontwikkelingen verwacht worden en de concurrentie tussen de modaliteiten het meest speelt.

Ontwikkeling binnenvaart

Docent logistiek Jeroen Vrins van de Hogeschool van Rotterdam is enthousiast over de uitkomsten van het onderzoek en de overdrachtssessie: “Het is duidelijk dat de binnenvaart enorm aan het ontwikkelen is. De zwakke punten zijn bekend en men is hard aan het werk is om deze te versterken. Dankzij deze kennisoverdracht kunnen we bijvoorbeeld innovaties van de binnenvaart opnemen in de lesstof. Aangezien de binnenvaart nu onderbelicht wordt, is het prettig om door middel van deze innovaties deze modaliteit meer body te geven in het lesprogramma.”

De eindrapporten van het programma zijn te lezen op www.rws.nl.

Reageer op dit artikel