artikel

Regels voor plaatsen reacties op Logistiek.nl

Home

Regels voor plaatsen reacties op Logistiek.nl

Om het discussiëren in de reactiepanelen te vergemakkelijken, worden reacties op de site van Logistiek.nl direct en ongemodereerd op de site geplaatst. Ze kunnen echter achteraf zonder opgaaf van reden worden verwijderd als ze bij toetsing niet voldoen aan de onderstaande regels.

 • Een reactie moet inhoudelijk over het onderwerp van het artikel gaan.
 • Reacties met klachten over betreffende bedrijven qua foutieve bezorgingen, klantenafhandeling worden verwijderd, die kunt u beter aan het betreffende bedrijf zelf doorgeven.
 • Een reactie mag geen laatdunkende, kwetsende of grievende uitlatingen bevatten. Hieronder vallen nadrukkelijk smaad, laster en racistische uitspraken. Bij uitlatingen die strijdig zijn met het Nederlands recht wordt aangifte gedaan, en zullen de serverlogs inclusief IP-gegevens ter beschikking worden gesteld van de politie.
 • Het openbaar maken van privacygevoelige gegevens van derden in reacties is niet toegestaan. De informatie zal worden verwijderd.
 • Het plaatsen van reclame is niet toegestaan. Dit geldt zowel voor reclame in de vorm van tekst als in de vorm van hyperlinks naar pagina’s met reclame. Onder reclame wordt zowel informatie verstaan die als doel heeft de verkoop van een bepaald product of dienst te bevorderen, als pogingen om een site van derden meer bezoekersverkeer te laten trekken.
 • Het plaatsen van verhaaldumps (het kopiëren van gehele artikelen, of grote gedeelten daarvan, van sites van derden) is niet toegestaan. In redelijkheid citeren van sites van derden om het eigen argument te onderbouwen is uiteraard geen probleem.
 • Wanneer tweemaal een overtreding is geconstateerd, volgt een IP-ban voor tenminste drie maanden.
 • Uitzondering hierop is het zich uitgeven voor een ander, of het posten onder meerdere schuilnamen. Dit leidt na constatering zonder verdere waarschuwing tot een IP-ban, ook als het een eerste overtreding betreft.
  Ook trolls (zij die een agressieve stelling poneren met louter als doel om zoveel mogelijk animositeit en negatieve reacties op te roepen) krijgen direct een IP-ban.
 • De redactie van Logistiek.nl treedt niet in discussie over moderatiebeslissingen. Wel kan zij ervoor kiezen uitleg te geven. Ze is hier echter geenszins toe verplicht.

Om spam en ongeoorloofde reacties te voorkomen, vragen wij u zich te registreren op Logistiek.nl.

Reageer op dit artikel