artikel

Marijn Roelofsen: ‘3D-Simulatietool leidt bezoekers in veilige banen

Home

Marijn Roelofsen: ‘3D-Simulatietool leidt bezoekers in veilige banen
Marijn Roelofsen simulatie tool logistiek

What’s happening? – #talent Student Marijn Roelofsen sloot de NHTV opleiding ‘Logistiek en –Economie’ in Breda succesvol af met een scriptie getiteld: ‘Evenementensimulatie – tool voor de toekomst’ en eindigde daarmee ook als vijfde finalist bij de ‘Scriptieprijs 2011’. Tijdens zijn studie startte hij een bedrijf dat festivals organiseert en in goede banen leidt.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 19 augustus 2011.

  
“Op dit moment werk ik aan de ontwikkeling van de eigen ‘Festival Simulatie Tool’. Met behulp van deze tool kunnen zeer betrouwbare risicoanalyses worden gemaakt van een geplande inrichting van een evenemententerrein. De simulatietool maakt gebruik van het bestaande softwarepakket Flexsim. Deze wordt onder andere in de logistiek toegepast om gesimuleerde goederenstromen en transportbewegingen ‘te land, ter zee en in de lucht’ in kaart te brengen en knelpunten te signaleren.

    

De daarvan afgeleide Festival Simulatie Tool maakt het mogelijk om een groot aantal variabelen te meten die voorheen bepaald werden op basis van aannames. Hoeveel toiletten, garderobes of bars zijn er nodig? Hoe druk wordt het voor het podium? Hoelang staan bezoekers in de wachtrij? Hoeveel toegangspoorten zijn er nodig? Waar ontstaan knelpunten op de route? Voor de parameters van de tool wordt naast empirische data ook gebruik gemaakt van personentellingen op vergelijkbare evenementen. De verhouding tussen mannen en vrouwen, leeftijd, doelgroep en aantal bezoekers wordt samen met de organisator/opdrachtgever bepaald. Daarna wordt bepaald welke waarden worden gemeten.

    

De resultaten van een simulatierun worden – naast de 3D beelden – gepresenteerd in de vorm van overzichten waarmee een risicoanalyse kan worden ondersteund. De tool geeft geen antwoord op de vraag wat er ‘precies’ zal gaan gebeuren tijdens het evenement. Het biedt wel de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de mogelijke risico’s bij een bepaald scenario.” De Festival simulatie Tool genereert daartoe een ‘streaming’ 3D weergave van een evenemententerrein. In de simulatie kunnen toegangspoorten, kassa’s, informatiepunten, bars, podia, toiletten en EHBO posten worden opgenomen. Ook het hekkenplan, de geplande routes voor bezoekers en hulpdiensten, tenten en andere obstakels kunnen digitaal worden ingetekend in de tool, zodat er een zo realistisch mogelijk beeld ontstaat van het evenement. Tijdens een ‘run’ wordt bovendien in 3D al een aantal knelpunten direct zichtbaar door visuele effecten. Zo zullen bezoekers een rood T-shirt krijgen bij een te hoge dichtheid van het aantal bezoekers per m2. Ook zullen kritieke wachtrijen en opstoppingen in de route direct zichtbaar worden. Een simulatierun gaat uit van een scenario: een verwacht aantal bezoekers of een bepaalde inrichtingskeuze. Maar een simulatie kan ook gebruikt worden als educatief middel om hulpdiensten en vergunningverstrekkers te informeren over een geplande inrichting. Bovendien kan de 3D-weergave van het evenement dienen als origineel en pakkend communicatiemiddel.”

     

MARIJN ROELOFSEN (25 JAAR)

#studeerde ‘Logistiek en Economie’ aan de NHTV Hogeschool Breda

#slaagde op scriptie getiteld: ‘Evenementensimulatie – tool voor de toekomst’

#ontwikkelde eigen simulatietool voor evenementen en festivals

#startte met eigen bedrijf in Breda –(www.marijnproducties.nl)

OVER VIJF JAAR

#algemene erkenning mbt ‘crowd-management’

#organisatie van grootschalige evenementen

#hogere publieksveiligheid tegen lagere kosten

Reageer op dit artikel