artikel

Virtualisatie in de keten – centraal thema dit jaar

Home

Aan het einde van dit jaar zullen VLM-leden met elkaar een goed beeld hebben van virtualisatie in de logistieke keten, ook wel ketenregie genoemd. Dit is namelijk het centrale thema voor 2011. Diverse communities gaan daar vanuit een eigen achtergrond mee aan de slag. Het voorjaarscongres draagt dit thema en er is al het nodige gebeurd.

"We hebben begin dit jaar al een mooie ledendag gehad over social media", geeft VLM-bestuurslid Arjen Wierikx als toelichting. Hij haalde de voortrekkers van de verschillende communities bij elkaar om met hen na te denken over de invulling van dit thema.

 

Waarom virtualisatie?
"We bekijken dit vanuit twee perspectieven. De eerste betreft de vereniging zelf en de manier waarop leden van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen vinden. Daar ging vooral de eerste bijeenkomst over social media over. We hebben een hele diverse vereniging met brede interesses. Het is niet altijd gemakkelijk om de juiste mensen te vinden bij de juiste onderwerpen. Social media biedt ook de VLM nieuwe mogelijkheden. Het tweede gezichtspunt is het vakgebied zelf, de overtuiging dat Nederland het steeds meer zal moeten hebben van regievoering in plaats van fysieke goederenstromen. In dat kader sluiten we aan bij wat Dinalog aan het doen is met het 4C-concept gericht op control tower activiteiten. Binnen de VLM gaan we ons bezig houden met de ‘harde’ kant hiervan (organisaties optuigen, informatiestromen mogelijk maken), maar zeker ook met wat ik de ‘zachte’ kant zou willen noemen (samenwerking tussen ketenpartners, vertrouwen creëren)."

 

Wat gaan leden hiervan merken?
"We hebben al een goede aftrap gehad met de bijeenkomst over social media. Maar ook bij een goed bezocht seminar van de community die zich bezig houdt met fashion komen deze aspecten voorbij. Vooral het samenwerken in de keten. Tijdens de voorjaarsbijeenkomst gaan we nog wat dieper op het thema in met in de ochtend een aantal masterclasses toegespitst op branches en onderwerpen en na de lunch een plenair deel om de mogelijkheden en onmogelijkheden in breder verband tegen het licht te houden. Daarna ga ik weer met de communities om tafel zitten om te zien hoe we later dit jaar virtualisatie nog meer onder de aandacht kunnen brengen."

 

Wanneer is dit thema geslaagd?
"Het zou heel mooi als we aan het einde van het jaar als VLM een redelijk eenduidig antwoord kunnen geven op de vraag wat we moeten verstaan onder virtualisatie. Zijn we het eens over hoe we Nederland als regieland voor ons zien? Hebben we daar dezelfde beelden bij? Verder hoop ik dat steeds meer VLM-leden zich hebben aangesloten bij de groep VLM-volgers op Twitter en dat de LinkedIn groepen rond de diverse VLM-communities goed functioneren. Als er voldoende te discussiëren is, hebben zich hopelijk nog wat meer groepen gevormd. Als dit de uitkomst is, ben ik tevreden."

 

Bekijk hier de hele vLm-nieuwsbrief…

Reageer op dit artikel