artikel

Vergeer Holland besteedt vervoer uit

Home

Vergeer Holland besteedt vervoer uit
Vlnr Ron Kortleve, Diederik Vergeer, Pieter Keeris

Cruciaal in het proces van Vergeer Holland zijn de transporten naar klanten en distributeurs. Tot voor kort was het beleid hierin versnipperd: men had de beschikking over 6 eigen vrachtwagens met 7 chauffeurs (gezamenlijk goed voor 200 dienstjaren!) welke hoofdzakelijk op routeritten dagelijks werden ingezet.

Cruciaal in het proces van Vergeer Holland zijn de transporten naar klanten en distributeurs. Tot voor kort was het beleid hierin versnipperd: men had de beschikking over 6 eigen vrachtwagens met 7 chauffeurs (gezamenlijk goed voor 200 dienstjaren!) welke hoofdzakelijk op routeritten dagelijks werden ingezet.

Projectgegevens
Bedrijfsnaam: Vergeer Holland   Leverancier/dienstverlener: EVO
Plaats: Reeuwijk / Bodegraven   Onderleverancier/-dienstverlener: Vision-Share
Branche: logistiek & transport   Bedrijfsgrootte: groot: 400 of meer werknemers
Bedrijfstype: Productie   Datum ingebruikname:
Productnaam:  

Daarnaast werd er van diverse vervoerders/dienstverleners gebruik gemaakt, elke van hen met een specifiek aantal opdrachten. Naast de wetgeving in het geconditioneerd vervoer welke steeds strengere eisen stelt, was er een tweede argument om de transporten tegen het licht te houden: de kosten. Door het aangaan van een transport tender met daarbij ingesloten de condities voor overname van personeel en materieel, kreeg Vergeer Holland de gelegenheid haar logistieke processen te verbeteren en in te zetten op flexibiliteit bij groei.

 

Th. Vergeer & Zonen BV (Vergeer Holland) bestond vorig jaar 75 jaar. Vergeer Holland houdt zich bezig met het rijpen, versnijden en verpakken van kaas. De voornaamste klanten van Vergeer Holland zijn gevestigd in de EU-landen. De in Nederland gevestigde klanten zijn verantwoordelijk voor circa 50 procent van de afzet. De productiviteit van Vergeer Holland komt overeen met circa 1 miljoen kilogram kaas per week. Om dit mogelijk te maken zijn er ruim 580 mensen werkzaam bij Vergeer Holland.

 

Vergeer Holland heeft de afgelopen periode een spectaculaire groei meegemaakt. Het bedrijf is in een relatief korte periode gegroeid naar de huidige 580 medewerkers. De bedrijfsmissie: Vergeer Holland is een toonaangevend en ontwikkelingsgericht handelsbedrijf dat door haar innovatieve, trendsettende en dynamisch karakter alle marktsegmenten op maatschappelijk verantwoorde wijze van kwalitatief hoogstaande producten voorziet.

 

In de voor Vergeer Holland benodigde logistieke activiteiten kan een onderscheid worden gemaakt in opslag en transport. De opslagcapaciteit is verdeeld over twee locaties. Deze warehouses zijn gevestigd in Reeuwijk en Bodegraven. Het warehouse te Bodegraven is slechts enkele jaren oud en heeft een opslag capaciteit van circa. 4.500 palletplaatsen. Het uitgebreide en continu veranderende assortiment van Vergeer Holland heeft zijn weerslag op de grote hoeveelheid SKU’s die dagelijks gepickt dienen te worden.

 

Het transport ten behoeve van Vergeer Holland werd voor circa 50 procent in eigen beheer uitgevoerd, de overige 50 procent werd uitbesteed aan onder andere Prins Transport te Lekkerkerk, Nagel Transport Service BV te Raalte, Wessels Transport (intussen A-ware) te Vriezenveen en Speksnijder te Bodegraven. Het transport buiten Nederland wordt door verschillende transporteurs uitgevoerd, waarbij Frankrijk en Duitsland belangrijke afzetgebieden zijn. Uiteraard is hier sprake van geconditioneerd vervoer.

 

Vergeer Holland had EVO gevraagd haar te begeleiden en te adviseren in een proces wat moet leiden tot het volledig uitbesteden van alle vervoer binnen de Benelux (met voor Nederland 1 logistieke dienstverlener geschikt voor de overnames materieel/personeel). Het betrof hier een traject van inventarisatie tot en met het opstellen van het contract.

 

Tender

De volgende aanpak werd gebruikt, waarbij logistiek manager Ron Kortleve van Vergeer Holland en de door EVO ingehuurde adviseur Pieter Keeris nauw samenwerkten: Het Tenderproces is een proces geweest wat te vergelijken valt met een traditionele tender (inventarisatie, RFI, 1ste selectie, RFQ, 2de selectie, etc.); echter wat het niet eenvoudig maakte, was het feit dat met het overgaan van de transportactiviteiten ook 6 wagens en 7 chauffeurs in het pakket zaten. Interne communicatie met onder andere de OR van Vergeer Holland en personele aangelegenheden werd verzorgd door Vergeer Holland. Hierdoor was ook de afdeling HR sterk betrokken bij het proces.

 

Blauwdruk bestaande situatie

Vergeer Holland heeft een lange historie. Vooral door de sterke groei in de afgelopen 15 jaar, is het verkrijgen van inzicht in de bestaande situatie erg belangrijk geweest als basis van dit project. "De diversiteit aan klanten met elk haar specifieke wensen op gebied van aanleveringen in alle mogelijke variëteiten is een van de kenmerken waar Vergeer Holland sterk op inspeelt en zich daarmee onderscheidt in de markt. Daarom was het belangrijk om bij de start te werken aan een goede "ist" situatie ", stelt Kortleve.

 

In 1935 begon de toen 25-jarige Theodorus Vergeer met kaas te verkopen. Zijn eerste klanten waren allemaal in de omgeving Reeuwijk, maar toen hij zijn 1ste auto had gekocht, trok hij als een ware kaaspionier Limburg en de Achterhoek in. "Vanuit strategisch oogpunt, voor Vergeer Holland een belangrijke beslissing om na zoveel jaren het transport te gaan uitbesteden", aldus Diederik Vergeer, 1 van de huidige eigenaren. "Vandaar dat we hulp gezocht hebben van een expert die we in Pieter Keeris hebben gevonden en ons heeft geassisteerd in dit proces".

 

Kwaliteit

Vergeer Holland besteedt niet alleen veel aandacht aan de kwaliteit van het eindproduct, maar ook aan de kwaliteit van het transportproces. "De grootste focus ligt op het rijpen, versnijden en verpakken van kaas. De dagelijkse afstemming tussen de productieafdelingen en logistiek (wat betreft de planning van capaciteit en materieel) is erg belangrijk", aldus Kortleve. De kaasfabrikant werkt met 2 opslaglocaties, welke ieder een eigen functie uitoefent. "We hebben de kwaliteitseisen die we kennen vanuit de productie van tijdelijk houdbare levensmiddelen doorgevoerd in de selectierondes van het Tenderproces. De deelnemers aan de Tender werden nauw onder de loep genomen qua mogelijkheden om Vergeer Holland te verbeteren in haar transporten; daarbij vonden wij thema’s als grootte van de dienstverlener, aandeel omzet welke men van Vergeer Holland kon verwachten t.o.v. andere klanten etc. ook belangrijk naast het hebben van temperatuurlog’s aan boord van de trucks, HACCP-certificering en ingevoerde kwaliteitsprogramma’s. Bijna 60 procent van de geïnviteerde viel af na die RFI-fase."

 

Obstakel

Het obstakel in het tenderproces vormde de overname van personeel. Vergeer Holland met haar CAO Particulier Kaaspakhuisbedrijf wilde voor haar chauffeurs een even goede regeling zien na de overgang naar een vervoerder. "Dat daar een gat ligt met de CAO Beroepsgoederenvervoer was ons snel duidelijk, maar de impact welke de afstemming dan heeft met de diverse pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en andere instanties hadden we van tevoren niet zo verwacht" aldus Kortleve. De initiële redenen om uit te besteden lagen vooral bij de lege kilometers met eigen materiaal, de veranderende wetgeving op gebied transport, concentratie op core-business en de mate van flexibiliteit op transportgebied bij groei van Vergeer Holland. Hier werden de nodige oplossingen voor gevonden, gaandeweg het tenderproces. "De horde over de overname van personeel was er niet een om eenvoudig te nemen; Vergeer Holland is een sociaal bedrijf, al snel in het proces kwamen we tot de conclusie dat het slagen van de Tender volledig afhankelijk was van de sociaal verzorgde overgang van personeel naar de nieuwe werkgever" aldus Keeris. "Letterlijk hebben we toen gezegd: U als de Vergeer Holland chauffeur zult er niet slechter van worden, aangezien het niet uw initiatief is maar de keuze van Vergeer Holland om dit proces in te gaan" zegt Ron Kortleve. "Voor 2 chauffeurs was het dus een vereiste dat zij nog steeds gebruik konden maken van het prepensioen reglement (leeftijd 63 jaar); dit is uiteindelijk d.m.v. een verklaring vrijstellingsbeschikking van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat gelukt, wat ons de mogelijkheid gaf om deze 2 chauffeurs legaal te detacheren".

 

RFQ

Vergeer Holland vond de oplossing in de laatste fase van de RFQ: met een select aantal kandidaten werden de puntjes op de i gezet, de individuele verschillen besproken en een akkoord bereikt. Voor het transport naar de Benelux is uiteindelijk het gehele pakket ondergebracht bij 2 strategische partners, de een voor zendingen binnen Nederland, de ander voor België en Luxemburg. Beide partijen zijn ook akkoord gegaan elkaars back-up te zijn voor het geval de een of ander hulp nodig heeft.

 

Schaalgrootte

De onderhandelingen eindigden bij het vinden van een gelijke strategische partner voor Vergeer Holland. De geselecteerde partijen kregen de voorkeur vanwege de beste fit to the job. Enkel het hebben van de laagste prijs, of de grootste te zijn in de markt waren niet de onderwerpen waarop Vergeer Holland haar besluiten nam.

 

Diederik Vergeer: "Voor een bedrijf als Vergeer Holland met een lange historie en gestage groei zochten wij naar de partners welke een dergelijke historie en groei herkennen. Een ondernemer die zijn of haar nek uitsteekt voor een langdurende samenwerking, spreekt ons aan. Daarnaast zien wij nog geen einde aan onze groei, dus dient een transportpartner flexibiliteit aan de dag te leggen en met ons mee te willen en kunnen groeien de komende jaren".

 

Gekozen partners

De implementatie van de gekozen partners viel uiteen in enerzijds de stap met volumeverdeling per regio en anderzijds de overname van materieel en chauffeurs. Met ondersteuning van Keeris heeft Vergeer Holland uiteindelijk de keuze laten vallen op Speksnijder uit Bodegraven en Prins Transport uit Lekkerkerk. Die overgang van activa (mensen en middelen) maakt het in juridische termen, een overgang van onderneming, met daarbij dezelfde rechten en plichten voor de "kopende" partij. Aangezien er geen enkel transportbedrijf (met de CAO BGV) zit te wachten op de voorwaarden van de CAO Particulier Kaaspakhuisbedrijf, was het dus zaak dat we konden "geven en nemen".

 

Dit deel van het proces heeft nog ongeveer 9 maanden in beslag genomen; nogal wat zaken vereisten precieze afstemming, zoals:
 

  • – de Cao’s
  • – pensioenfondsen
  • – diverse belangen van de betrokkenen
  • – verzekeringen
  • – prepensioen regelingen

 

Transportbeheer

De filosofie van Vergeer Holland werpt zijn vruchten af. Een jaar geleden heeft Vergeer Holland bijvoorbeeld een overname gedaan, Karsemijer Geraspte Kaas B.V. te Woerden. Door deze krachtenbundeling kan Vergeer Holland haar positie op de nationale- en internationale kaasmarkt verder verstevigen. De stap van het uitbesteden van vervoer en een lange termijn partnerschap aangaan is in dit verband te plaatsen. "We verwachten hiermee in de toekomst nog beter te kunnen anticiperen en slagvaardiger te kunnen reageren op de almaar sneller veranderende omstandigheden ", aldus Kortleve. "Daarnaast hebben we op duurzame logistiek een bijdrage kunnen leveren: i.p.v. onze vrachtwagens plus die van meerdere dienstverleners allen onderweg met deelvrachten, hebben we nu de stromen kunnen clusteren en verbinden wat de beladingsgraad verhoogd, de CO2 uitstoot reduceert en de klanten (met geclusterde leveringen) meer tevreden maakt".

 

Lessons Learned

Kortleve merkt terecht op dat het proces ook zijn valkuilen kende. "De impact van overgang van materieel naar een 3de partij was relatief klein, maar de overgang van personeel is geen sinecure", aldus de pragmatische Ron. "Het is vooral hierin dat we een grote les hebben geleerd: afstemming van CAO’s, het vrij beschikbaar krijgen van de diverse informatie over pensioenen, verzekeringsvoorwaarden en VUT-regelingen zijn zo maar een paar zaken welke ons veel meer tijd kostten dan oorspronkelijk verwacht". Daarbij speelde uiteraard de wens om op het sociale vlak naar de mensen toe hen geen enkele achteruitgang te garanderen, tegelijkertijd, niet in te boeten op de topkwaliteit waar Vergeer Holland voor staat. Zaken doen met Vergeer Holland betekent kiezen voor een uiterst flexibel bedrijf dat snel inspeelt op de specifieke wensen van klanten ten aanzien van verpakkingen en soorten kaas.

 

Daar pleit Diederik Vergeer voor: "Vergeer Holland levert producten op maat die toegevoegde waarde bieden voor ieder verkooppunt. Daarmee verplichten we ons ook op Logistiek gebied doorlopend te verbeteren".

Reageer op dit artikel