artikel

Opzet Projectorganisatie

Home

Afhankelijk van uw organisatie en de verwachte impact van de invoering van Auto-ID zult u antwoorden moeten krijgen op algemene en meer gedetailleerde vragen zoals wat de vaardigheden zijn waaraan de gebruikers en de ondersteunende organisatie (helpdesk, service en beheer) moeten voldoen.

Hoe verloopt bij u bijvoorbeeld doorgaans training en gebruiksondersteuning. En ook: hoe zit het met beveiliging van data en privacy?

 

Om het veranderingstraject beheerst te kunnen laten plaatsvinden, is het wenslijk dat er een projectorganisatie wordt ingericht. Deze projectorganisatie bestaat uit de Stuurgroep, het Projectteam en (ad hoc) Werkgroepen. 

 • Stuurgroep
  De stuurgroep bewaakt op hoofdlijnen de voortgang van het traject. Op gezette tijden zal de stuurgroep bijeenkomen en bepalen of het project volgens plan verloopt. Daarnaast wordt hier gekeken of het project ook in de toekomst zonder al te veel hindernissen doorgang zal kunnen vinden. Hoofd van de stuurgroep is doorgaans een bevoegd manager van uw organisatie als de opdrachtgever.
 • Projectteam
  Het projectteam wordt intern gevormd door de projectleider en de kerngebruikers. Vanuit de leverancier(s) wordt dit team aangevuld met een externe projectleider en een of meer consultants.
  Dit team is gezamenlijk verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitvoering van het project. 
   
 • Werkgroepen
  Gedurende het project zullen regelmatig kleine werkgroepen worden ingesteld, om een bepaald facet nader uit te werken. Deze werkgroepen worden gevormd uit een trekker uit het projectteam aangevuld met specialisten uit uw bedrijf of van de leverancier.
Reageer op dit artikel