artikel

Expertgroepleden Stedelijke Distributie

Home

Expertgroepleden Stedelijke Distributie
Reindert Augustijn

De Ambassadeur Stedelijke Distributie heeft ervoor gekozen zich te laten adviseren door een expertgroep. De expertgroep vervult een belangrijke rol bij het verder bekend maken van ideeën, kennis, instrumenten en ervaring met betrekking tot het onderwerp stedelijke distributie. Ook zal deze groep bijdragen aan bemiddeling tussen partijen indien dit vanuit het proces wenselijk is.

Door het werk van de expertgroep is het de verwachting dat op nationaal, regionaal en lokaal niveau sneller en effectiever voortgang kan worden geboekt ten aanzien van de leefbaarheid van binnensteden in combinatie met een optimale en adequate bevoorrading en een vitale binnenstedelijke economie.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 12 februari 2010.

Reindert Augustijn is sectorhoofd van de sector Regionale mobiliteit bij de Stadsregio Arnhem Nijmegen. De Stadsregio Arnhem Nijmegen werkt namens en voor de regiogemeenten aan een aantrekkelijke, goed bereikbare en internationaal concurrerende regio. Hierbij speelt ook stedelijke distributie een belangrijke rol.

 

 


Willem-Jan Drost is Supply Chain Manager bij Intres en onder andere logistiek coördinator van diverse brancheorganisaties die gezamenlijk duurzame en ketenintegrale logistieke initiatieven ontwikkelen. Bekende voorbeelden hiervan zijn de vrachtarrangementen (bundeling van lading van gelijksoortige leveranciers), verpakkingsafval retouren en bundelen bij de bron.

 


Birgit Hendriks is een van de grondleggers van Binnenstadservice.nl. Dit is een goederenservicepunt dat ontstaan is vanuit Nijmeegse ondernemers. Met de steun van onder andere de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland is de eerste vestiging sinds april 2008 operationeel. Inmiddels zijn ook vestigingen in ‘s-Hertogenbosch, Maastricht en Arnhem operationeel en volgen Utrecht en Rotterdam binnenkort. In veel andere steden is Binnenstadservice in een opstartfase. Hiervoor was Birgit onder andere zes jaar werkzaam als binnenstadmanager, werkte zij als mediator en was ze verantwoordelijk voor de Avondopleiding Bedrijfskunde (ABK) aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
 


Rob Metz is sinds 2003 wethouder Mobiliteit van de gemeente Apeldoorn. Daarnaast is hij onder andere vice-voorzitter van de VNG-commissie Milieu en Mobiliteit. Voordat hij wethouder werd, was hij gemeenteraadslid voor de VVD en politiek lobbyist.

 

 


Cora van Nieuwenhuizen is sinds 2007 gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant met de portefeuille mobiliteit en infrastructuur: multimodale ontwikkeling (het juiste vervoermiddel op het juiste moment), tracébesluiten wegen en waterwegen, waterschappen én integrale handhaving. Cora is sociaal geografe en coördineert daarnaast onder andere het programma Bereikbaar Brabant. Hiervoor was zij fractievoorzitter voor de VVD in de Provinciale Staten van Noord-Brabant.


Peter van der Sterre is senior projectmanager bij EVO. EVO behartigt de logistieke belangen van circa 30.000 bedrijven afkomstig uit alle sectoren die goederen te vervoeren hebben. Dat doen de bedrijven zelf (eigen vervoer) of ze besteden dat uit aan transportbedrijven. Naast zijn werkzaamheden voor EVO is Peter directeur van VDS Logistics.


Peter Tjalma is waarnemend voorzitter van de commissie Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening van TLN en directeur van TransMission. TLN is een ondernemersorganisatie voor het goederenvervoer en de logistieke dienstverlening, en een toonaangevende belangenbehartiger in het wegvervoer. TransMission is een samenwerkingsverband van zelfstandige transport- en distributiebedrijven in Nederland en België, gespecialiseerd in fijnmazige distributie.

 
 


Carol Werner is directeur van Van Brienen Mobiliteit & Milieu, adviseurs en managers, te Den Haag. Mede vanwege zijn eerdere functies in de mobiliteit van personen en goederen, kan hij de distributieproblematiek in een breder perspectief plaatsen. Hij was lid van de Commissie Stedelijke Distributie waarbij hij zich met name op de ontwikkeling en concretisering van een integrale aanpak van problemen rondom stedelijke distributie richtte.

Reageer op dit artikel