artikel

De regels voor inzetten van Poolse werknemers

Home

Sinds de toetreding van Polen tot de EU is het nog altijd onduidelijk wat de rechten en plichten zijn van Poolse arbeidsmigranten. Hoe zit dat allemaal in elkaar en hoe kan ik controleren of mijn Poolse uitzendkrachten wel een goed onderdak krijgen aangeboden?

 

Wat zijn de regels?

De overheid heeft per 1 mei 2007 de grenzen voor werknemers uit de meeste Oosteuropese landen opengesteld. Dit betekent dat voor werknemers uit Midden- en Oost-Europa geen tewerkstellingsvergunning meer nodig is.

Voorheen was het werken met Poolse medewerkers alleen weggelegd voor Polen met ook een Duits paspoort, een overblijfsel van verplaatste grenzen na de Tweede Wereldoorlog.

Zijn Polen nu echt goedkoper?
Het antwoord is, in tegenstelling tot wat velen denken: nee. Een bedrijf betaalt de normale loonkosten aan een uitzendbureau, dus gewoon volgens de Nederlandse wet. Ook hebben ze volgens die wet recht op uitbetaling van het wettelijk minimum loon, vrije dagen en vakantiedagen. Toch zeggen veel bedrijven dat ze uiteindelijk wel goedkoper uit zijn met Poolse werknemers. Veel gehoorde pluspunten: Polen werken hard, ze zeuren niet, je kunt er van op aan, weinig ziek en ze werken nauwkeurig. Door hun bescheiden mentaliteit is het zo dat de Polen zichzelf soms te kort doen. Ze zijn minder mondig en zullen daardoor minder snel opslag vragen dan hun Nederlandse collega’s. Over het algemeen worden ze dan ook in de laagste loontarieven ingeschaald.

Welk uitzendbureau is geschikt?

Diverse uitzendbureaus zetten Poolse medewerkers in. De keus voor een erkend uitzendbureau is een garantie dat de Polen goed betaald krijgen volgens de normen van de Nederlandse wet. Bij erkende uitzendbureaus die bijvoorbeeld lid zijn van de Stichting Financiële Toetsing (SFT), ABU of VIA weet je als werkgever dat je goed zit. Dat geldt ook voor uitzendbureaus die NEN 4400-1 gecertificeerd zijn. Overigens zijn er volgens opgave van de ABU in Nederland maar liefst 5.000 illegale uitzendbureaus actief die de wet en de cao voor uitzendkrachten niet naleven.

Cao-politie

In de strijd tegen deze malafide uitzendbureaus is de ‘cao-politie’ in het leven geroepen, een initiatief van de SNCU (Stichting Naleving cao voor Uitzendkrachten). Deze ‘politie’ heeft inmiddels 4,5 miljoen euro aan boetes opgelegd aan uitzendbureaus die de uitzend-cao overtraden. De SNCU heeft bij elkaar zo’n 15 miljoen euro aan loonbenadeling vastgesteld. Inmiddels is daarvan 2,1 miljoen terugbetaald aan uitzendkrachten. Ook is er vorig jaar door de SNCU naast de website (meldenhelpt.nl) een ‘kliklijn’ ingesteld waarop ook Poolse uitzendkrachten in hun eigen taal melding kunnen maken van misstanden.

Huisvesting?

Bureaus verzorgen zelf vaak de huisvesting van het tijdelijke verblijf in Nederland. Een kijkje bij zo’n huisvesting zegt vaak als genoeg. Het varieert van varkenstallen (de kans op illegaliteit is groot) tot compleet ingerichte, nette woningen. Neem als werkgever eens een kijkje.

Keurmerken huisvesting

VIA en ABU hebben allebei ook een eigen keurmerk in het leven geroepen dat moet zorgen voor een goede huisvesting van arbeidsmigranten. VIA is betrokken bij het keurmerk SKIA (Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling). Gemeenten die zich bij dit keurmerk hebben aangesloten, kunnen via een lijst nagaan of arbeidsmigranten goed gehuisvest zijn in de eigen gemeente. Ook kan een gemeente zien wat het maximum aantal mensen per locatie is. Inmiddels stellen veel gemeenten het SKIA-keurmerk aan werkgevers en uitzendbureaus als verplichte voorwaarde voor huisvesting van arbeidsmigranten.

ABU heeft samen met de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) de sticker Certified Flex Home ontwikkeld. Doel van de sticker is gemeenten, omwonenden, brandweer, controlerende instellingen en uitzendkrachten in één oogopslag duidelijk te maken dat de uitzendonderneming goed en verantwoord omgaat met de huisvesting en dat de huisvestingslocatie aan alle gestelde eisen voldoet.

Zijn er ook nadelen?

De taal is allereerst een nadeel. Veel Polen spreken Duits of Engels, sommigen alleen Pools. Om de taalproblemen op te lossen zetten veel uitzendbureaus coaches in die de medewerkers begeleiden, opvangen en ook voorbereiden op het werk dat ze gaan doen. Ze vertalen memo’s, werkinstructies en dergelijke in het Pools. De veelal Poolse coaches zorgen meestal ook voor de begeleiding bij het invullen van de papierwinkel. Verder moet de logistiek manager er wel rekening mee houden dat de Pool tijdens feesten als Kerstmis en Pasen thuis wil zijn bij zijn gezin. Dus om leegloop tegen te gaan is het verstandig om bijvoorbeeld de gezinnen naar Nederland te halen voor een week.

Wat zijn de boetes bij illegale werknemers?

De boetes voor werkgevers die illegale werknemers aan het werk hebben, gaan omhoog. De boetes variëren van zo’n 4.000 euro tot maximaal 8.000 euro per illegale werknemer. De Arbeidsinspectie kan nu de boete direct opleggen terwijl dat tot nu toe nog via het strafrecht gebeurt. Overtredingen kunnen zo sneller en strenger worden bestraft.

Werkgevers die vaker in de fout gaan, worden in de toekomst via het strafrecht aangepakt. Bovendien geldt dat de illegale werknemer vijf jaar lang Nederland niet in mag na een overtreding.

Tot slot: Poolse woordenlijst voor het magazijn

Barcodescanner – Skaner kodu kreskowego
Bus – Autobus
Collega – Kolega
Dank je wel – Dzie_kuje_
Docks – Doki
Goedemorgen – Dzien´ dobry
Handpallettruck – Re_czny wózek paletowy
Heftruck – Wózek widlowy
Ja – Tak
Magazijn – Magazyn
Magazijninstelling – Organizacja magazynu
Nee – Nie
Orderverzamelen – Zbieranie zamówien´
Pallet – Paleta
Reachtruck – Wózek podnos´nikowy
Transportbaan – Tas´ma transportowa
Uitzendbureau – Biuro pos´rednictwa pracy
Werktijden – Czas pracy

 

Reageer op dit artikel