artikel

Workshops 2009

Home

Workshops 2009
Dag van het magazijn

In het middagprogramma volgen workshoprondes met vijf workshops.

Veilig werken met magazijnstellingen

Frans Hardus
 

Tijdens deze workshop kunnen de deelnemers actief meedenken en vertellen over het beleid op het gebied van veiligheid. Enkele onderwerpen die behandeld worden, zijn:

  • Algemeen beleid op het gebied van veiligheid
  • Training en opleiding van magazijnmedewerkers
  • Keuringen van magazijnstellingen
  • Reparatie en onderhoud
  • Herkennen van gevaarlijke situaties en wijze van melden
  • Personeelsbeleid voor veelplegers

 

Werkplekonderzoek in het moderne warehouse

Marc de Vries 
Werken in een warehouse is de laatste jaren erg veranderd. De moderne hulpmiddelen doen razendsnel hun intrede. De orderverzamelaar met picklijst en pen zijn ouderwets en worden steeds zeldzamer. Er wordt tegenwoordig gewerkt met vingerscanners, voice-picking en verzamelkarren met touchscreen.

De technologische  verbeteringen hebben de inhoud en de manier van werken veranderd. Maar hoe zit het met de fysieke belasting? Is die door de veranderingen ook anders geworden? Wordt het lichaam nu minder belast? Een goede werkplekanalyse waarbij aandacht is voor zowel technische, tactische als strategische aspecten van het werk is een uitstekend aangrijpingspunt om het beleid gericht op fysieke belasting een nieuwe impuls te geven.

 

 

Risico’s in een carrière signaleren en voorkomen

Gert van Beek 
Voor werkgevers is het belangrijk om medewerkers de gehele carrière bij het bedrijf goed te volgen en om risico’s zo vroeg mogelijk te signaleren. Gert van Beek splitst die carrière op in tien kritieke momenten en geeft daarbij een aantal tips om risico’s te signaleren en te voorkomen.

 

 

Sturen op veilig gedrag, hoe doe je dat?

Drs. Harry Tweehuysen
"Omdat mensen niet voortdurend in gevaarlijke situaties zitten, incorporeert de kennis op het gebied van veiligheid niet. Op momenten van echt gevaar, zijn ze die kennis kwijt. Werknemers moeten zelf inzien wat de gevaren zijn en er zelf over nadenken."

 

 

Veiligheid in Magazijnen

Dr.ir. Jeroen van den Berg

Prof.dr. René de Koster

Er zijn veel manieren om de veiligheid in magazijnen te verhogen. In deze workshop lopen we de belangrijkste mogelijkheden langs. In een interactieve discussie met de bezoekers inventariseren we welke acties op korte termijn effect hebben en welke acties op lange termijn voor structurele verbetering zorgen.

 

 

Download hier de brochure Dag van het Magazijn 2009 (pdf-bestand)

Reageer op dit artikel