artikel

Mainports worden onderschat als logistieke hotspot

Home

Mainports worden onderschat als logistieke hotspot
De logistieke werkgelegenheid (groothandel en vervoer) in de mainports Schiphol/Amsterdam en Rotterdam/Rijnmond scoort beter dan de gevestigde hotspot top-3

De uitslag van de logistieke hotspot verkiezing, die vrijdag bekend wordt gemaakt, zal net als voorgaande edities tot veel discussie leiden. Opmerkelijk is dat mainports Schiphol en Rotterdam meestal buiten de top-3 vallen. Die lage positie is vreemd als bijvoorbeeld wordt gekeken naar de logistieke werkgelegenheidscijfers in de mainports.

Uit de Landelijk Informatie Systeem Arbeidsorganisaties (LISA) blijkt namelijk dat de logistieke werkgelegenheid (groothandel en vervoer) in de mainports Schiphol/Amsterdam en Rotterdam/Rijnmond beter scoort dan de gevestigde hotspot top-3 van de afgelopen jaren: Venlo, West-Brabant en Tilburg.

Zo zijn volgens LISA in de hotspot regio Schiphol/Amsterdam ruim 123.000 mensen werkzaam in de transport en groothandelssector. Rotterdam-Rijnmond komt op de tweede plaats, en daarna Utrecht. West-Brabant, Venlo en Tilburg die al enige jaren de top-3 domineren van de logistieke hotspot verkiezing zijn terug te vinden op respectievelijk pas de zesde, zeventiende en elfde plaats.

 

Bovengemiddeld

Als we kijken naar het aandeel van de groothandel- en transportsector in de totale regionale werkgelegenheid staan volgens de LISA-database Amsterdam (16,5 procent) en Rotterdam (15,5 procent) ook hoog, namelijk op nummer 2 en 3. De hot spots West-Brabant (11,9 procent), Venlo (13 procent) en Tilburg (12,5 procent) scoren alle drie beter dan het Nederlandse gemiddelde van 11,3 procent, maar ze staan niet bij de top-5 regio’s.

 

Kritiek mainports

Ondanks deze positieve cijfers zijn de panelleden die verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming van de ranking van belangrijkste logistieke hotspots ook dit jaar kritisch in hun oordeel over de rol van de mainports. Uit een aantal ingezonden stemformulieren voor de hotspotverkiezing waren de commentaren op de mainports als volgt: "Maasvlakte en Haven Rotterdam zijn de komende jaren ook weer volop in ontwikkeling en blijven een cruciale rol spelen als belangrijkste toegang tot Noordwest-Europa. Grote zorg wordt de bereikbaarheid de komende jaren, als de A15 op de schop gaat. Als de bereikbaarheid in het geding komt, dan zullen alle regio’s in het achterland daar vervolgens uiteraard ook hinder van ondervinden."

Kritiek op onze nationale havenmainport was verder dat het aanbod van hoogwaardige logistieke ruimten nog steeds laag is terwijl het toch eigenlijk het belangrijkste logistieke punt van Nederland is.

 

Schiphol multimodaal

Ook de crisis zal een grote impact hebben op de logistieke bedrijvigheid bij Schiphol meldt een panellid. "De trend is dat 3 PL’ers en verladers kiezen voor een substantieel goedkopere locatie buiten de Schiphol regio. Die trend zal doorzetten als gevolg van omzetverlies bij deze partijen."

Toch zijn er ook positieve ontwikkelingen in de Schiphol-regio te noteren volgens een panellid, waardoor deze mainport in de toekomst wellicht hoger op de logistieke hotspot ranking terecht komt. "Met de ontwikkeling van ACT Beyond Logistics kan de regio Schiphol zich nog meer en beter gaan profileren als multimodale locatie, ondanks de relatief hoge grondprijs."

 

Emotie vs ratio

De komende jaren zal op alle niveaus in Nederland de discussie over de rol en het belang van de mainports Rotterdam en Schiphol voorduren. Als puur wordt gekeken naar de cijfers dan verdienen beide mainports ontegenzeggelijk een hogere notering. De emotie en het gevoel winnen het echter bij veel kenners nog altijd van de ratio van de droge cijfers. Gevolg is dus dat Venlo, Tilburg en West-Brabant vanwege hun betere uitstraling en positionering de komende jaren waarschijnlijk de logistieke hotspot top zullen bepalen. Of zal er een ongekende revival plaatsvinden van onze nationale mainports??

 

Bekendmaking uitslag

Aankomende vrijdag weten we meer als de uitslag van de logistieke hotspot verkiezing 2009 officieel bekend wordt gemaakt. Ook zal dan duidelijk worden of de mainports dit jaar wel of niet deel uitmaken van de top-10 van logistieke hotspots.

Onze vaste columnist Kees Verweij zal na het verschijnen van de ranking op de logistieke kaart van Nederland op geheel eigen wijze op basis van cijfers en feiten dieper ingaan op de uitslag.

Reageer op dit artikel