artikel

LogiScan Logistiek met subsidie voor MKB-bedrijven

Home

LogiScan Logistiek met subsidie voor MKB-bedrijven
LogiScan Logistiek

Adviesbureau en IT-dienstverlener LogiFact heeft de LogiScan Logistiek ontwikkeld. De scan wordt uitgevoerd om optimalisaties in het logistieke proces te onderkennen. MKB producerende bedrijven, met maximaal 250 personeelsleden, kunnen 40 procent overheidssubsidie krijgen op de LogiScan

 

Onderstaande tekst is aangeleverd door de leverancier

 

Logistieke operaties worden steeds dynamischer. Interne en externe afnemers van uw logistieke diensten stellen hogere eisen; de orders komen later binnen, voorraad betrouwbaarheidseisen worden hoger, tijdsvensters worden krapper en voorraadverschillen worden minder snel geaccepteerd. Maar u moet in deze tijd ook nog kostenefficiënt werken.

         

Is uw organisatie daar echter klaar voor? Kunnen de kosten gereduceerd worden? Kunnen de voorraden lager? Kunnen hulpmiddelen of zelfs uitbreidingen uitgesteld worden? Om dit duidelijk te krijgen heeft LogiFact de LogiScan Logistiek ontwikkeld. De scan wordt uitgevoerd om optimalisaties in het logistieke proces te onderkennen. Voor MKB producerende bedrijven, met maximaal 250 personeelsleden, kunnen 40 procent overheidssubsidie krijgen op de LogiScan.

       

Verbeterpunten
De onafhankelijke pragmatische scan, richt zich op de dagelijkse processen op de werkvloer en het beheer. Tijdens de LogiScan wordt, afhankelijk van uw keuze, de hele of gedeeltelijke logistieke operatie onder de loep genomen. Het proces wordt beoordeeld op mogelijke verbeterpunten, inzet van hulpmiddelen, fysieke aanpassingen, inzet van (nieuwe) technologieën, personele aanpassingen, administratieve afhandeling etc.. Uw mensen op de werkvloer zijn essentieel bij de LogiScan; zij ervaren de dagelijkse problemen. Tevens wordt samen met u een kosten-baten calculatie gemaakt waardoor duidelijk wordt waar de grootste "verdieners" in de scan zitten.

        

De LogiScan is geen theoretische scan, maar richt zich op de dagelijkse praktische invulling van het logistieke proces. Niet alleen de problemen worden kenbaar gemaakt, maar het gefaseerde migratiepad van huidige naar toekomstige werkwijze is een essentieel onderdeel van de scan. Uw bedrijf moet zo snel mogelijk profiteren van de verbeteringen zonder hoge risico’s.

        

Geen risico
De LogiScan duurt vier tot vijf dagen (inclusief een gedetailleerde rapportage met een kosten-baten indicatie) en wordt tegen een vaste prijs uitgevoerd. U loopt derhalve geen financieel risico als de consultant meer dagen nodig heeft. De LogiScan wordt uitgevoerd door de LogiFact consultant, die gemiddeld 10 jaar ervaring en kennis heeft in het optimaliseren van logistieke processen. De scan heeft reeds bij diverse bedrijven de aanzet gegeven tot grotere en kleinere verbetertrajecten. Door de pragmatische en gefaseerde doorvoering worden de verbeteringen direct bereikt.

          

De kosten voor een LogiScan zijn zeer laag en het rapport leidt in 99% van de gevallen tot optimalisatie en besparingen. Stuur een E-mail naar Joop van Es voor een vrijblijvende offerte.

Reageer op dit artikel