artikel

‘We zijn vooral succesvol als doorvoerland

Home

‘We zijn vooral succesvol als doorvoerland
Hans Gerson (Haven Amsterdam) en Pieter Tordoir (Universiteit van Amsterdam)

Hoe kijken CEOís naar logistiek? Hoe gaan ze om met de gangbare theorieÎn? De Vereniging Logistiek Management (VLM) en het vakblad Logistiek brengen praktijk en theorie op het hoogste niveau bij elkaar. CEO en wetenschapper buigen zich over diverse thema¥s. Ze bespreken veranderende concepten in een weerbarstige praktijk.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 19 december 2008

 

Hoofdstuk 14: Hans Gerson (Havenbedrijf Amsterdam) en Pieter Tordoir (Universiteit van Amsterdam)

Thema 1: Logistieke rol
Gerson: In 2002 werd de Ceres Terminal opgeleverd, waar Amsterdam fors in heeft geïnvesteerd. Vervolgens bleven de klanten weg. We zijn ons toen als havenbedrijf gaan verdiepen in logistiek en in supply chains. Samen met een ex-Nedlloyd man hebben we de wereld afgereisd om de juiste contacten te leggen. Onze rol is beperkt, maar zo hebben we toch het nodige in gang weten te brengen.

Tordoir: Wereldwijd zijn het vooral de grote producenten met hun toeleveranciers die de logistieke principes beheersen. Zijn we dus eigenlijk wel zo goed in logistiek? Op bepaalde onderdelen blinken we zeker uit, zoals het doorvoeren van goederenstromen. Overigens was doorvoer in economisch opzicht de snelst groeiende activiteit van Nederland in de afgelopen twintig jaar. Daar hebben we maximaal van geprofiteerd. Maar dat andere deel van de logistiek hebben we voor een belangrijk deel gelaten aan andere landen.
 

Thema 2: Havenlogistiek

Gerson: Alle zeehavens hadden voorheen hun blik gericht op de zeezijde. We dachten na over een diepere vaargeul en uitbaggeren. Het is fijn als er lading binnen kan varen. Maar we maken ons nu vooral zorgen over de vraag hoe we de lading weer weg krijgen. We grijpen alles aan om de multimodale toegankelijkheid van de haven te verbeteren.

Tordoir: Ik begrijp de kritiek op nog meer goederenstromen en overslagactiviteiten. Laten we meer bundelen. Zorg voor een minimum schaalgrootte, zodat het aantrekkelijk is om te investeren. Havens zijn daar een mooi voorbeeld van. Al eeuwen. Maar elk dorp aan zee moet dan niet een haven willen hebben.
 

Thema 3: Gateway-gedachte

Gerson: Ik ben niet zoín aanhanger van het idee dat groot altijd beter is. Groot heeft ook nadelen, maar vooralsnog is dat wel de trend en we moeten mee. We ontdekken steeds beter het belang van een luchthaven als Schiphol op een kwartiertje rijden van de haven. Hitachi heeft daar bijvoorbeeld profijt van. 80 procent van hun goederen komt over water, maar 20 procent van de reservedelen gaat door de lucht. Andere havens doen daar weinig mee. Wij praten regelmatig met Schiphol en KLM Cargo.

Tordoir: ìIn de logistieke dienstverlening wordt dit steeds belangrijker. Parijs en Frankfurt kunnen dit niet aanbieden. Daar ligt een enorme kans voor Amsterdam, dat al een geweldig internationaal vestigingsklimaat heeft. Dat telt zwaarder dan de grondprijs. Je moet alle vormen van netwerken qua infrastructuur kunnen aanbieden.
 

Thema 4: Kennisontwikkeling

Gerson: De haven groeit enorm, zeker als op termijn de nieuwe zeesluis wordt aangelegd. Dat trekt meer containers en meer hoogwaardige logistieke activiteit aan. Jaarlijks is nu 2 miljoen euro beschikbaar voor innovatie en duurzaamheidsverbetering. De ambitie is om van Amsterdam de meest innovatieve en duurzame haven van Europa te maken. Daarom komt hier een onderzoeksinstituut en starten we een speciaal onderwijsprogramma, gericht op logistiek.

Tordoir: Ik heb al eens een overzicht gemaakt van de expertise op logistiek gebied bij de verschillende wetenschappelijke instituten. Veel daarvan is gerelateerd aan de land- en tuinbouwsector. Geen wonder, want het ministerie van Landbouw trilt van het geld. Ik weet dat deze sector van groot strategisch belang is voor Nederland. Maar kan de kennis op supply chain gebied, die daar wordt ontwikkeld, ook beschikbaar komen voor andere sectoren? Er is veel technische kennis. Het ontbreekt vaak aan de vertaling naar strategie en ondernemerschap.

   

Thema 5: Dienstverleners

Gerson: Het is teleurstellend dat de grote logistieke, mondiale spelers hun hoofdkantoren buiten Nederland hebben. Je hoort wel eens dat er tekort is aan grond. Dat is onzin. Je kunt overal in Nederland een hoofdkantoor en dc bouwen. Er heerst een raar misverstand, dat er geen grond meer is en dat we daarom heel innovatief met de beschikbare ruimte moeten omgaan.

Tordoir: Ik zie Nederland een beetje afglijden als het land dat zich opwerpt als dienstverlener voor de dienstverleners. Zo moet het niet gaan. Laten we zorgen dat we zelf het heft in handen nemen. We hebben vaardigheden op het gebied van supply chain management, de proceskant van het ketenbeheer. Laten we die vaardigheid koppelen aan ondernemerschap.

 

Reageer op dit artikel