artikel

Selectieprocedure

Home

Kandidaten die voor de titel Logistiek Manager van het Jaar 2008 in aanmerking wilden komen, konden opgegeven worden via het online inschrijfformulier. Vervolgens werden ze geselecteerd en beoordeeld door de vakjury. Hoe ging het verder?

De vijf genomineerden konden zich vervolgens presenteren aan het publiek tijdens de voorverkiezing. Uit deze vijf genomineerden werden door de jury drie finalisten gekozen die het in de eindstrijd tegen elkaar opnamen. De winnaar ontvangt de award en is een jaar lang hèt voorbeeld voor anderen in de branche.

De selectiecriteria waaraan de kandidaten moeten voldoen staan hieronder vermeld.

 

Selectiecriteria voor de verkiezing Logistiek Manager van het Jaar.

Verantwoordelijkheden
1. De kandidaat moet verantwoordelijk zijn voor een logistiek verbeteringsproject/-proces.
2. De kandidaat moet verantwoordelijk zijn voor een organisatie, waarin zowel de ontwikkelaspecten als de managementaspecten van het logistieke verbeteringsproject/-proces zijn ondergebracht.
Logistieke prestatie
3. Het verbeteringsproject/-proces dient innovatief te zijn, en als een "doorbraak" te worden gezien.
4. De resultaten van het verbeteringsproject/-proces dienen beschikbaar te zijn voor de jury, opdat de resultaten getoetst en gepubliceerd kunnen worden.
Managerial prestatie
5. In het verbeteringsproject/-proces dient rekening gehouden te zijn met de effecten voor mensen. Aangetoond moet kunnen worden, dat er in het project/-proces vooraf rekening is gehouden met de veranderingen en dat gevolgen voor de medewerkers zijn voorzien.
6. De kandidaat moet in staat zijn, om logistiek te verbinden aan andere disciplines.
7. De kandidaat moet hebben bijgedragen aan het succes van de organisatie.
Human Resource prestatie
8. De kandidaat moet een aantoonbare HR-prestatie hebben geleverd o.a. op de volgende deelgebieden:

  1. Er dient een goede arbeidsproductiviteit en kwaliteit te worden geleverd.
  2. Er dient een goede kostenbeheersing en investeringsbereidheid te worden aangetoond.
  3. Er moet sprake zijn van flexibiliteit en snelheid.
  4. Er moet sprake zijn van betrokkenheid, integratie en openheid.
  5. De kandidaat moet hebben bijgedragen aan een goede reputatie en continuïteit.
   
N.B. De omvang van het project/proces, en de reputatie van de kandidaat hebben geen invloed op het oordeel van de jury.
Reageer op dit artikel