artikel

Niet betalen voor inefficiëntie bij leveranciers

Home

Niet betalen voor inefficiëntie bij leveranciers
Aad Goudriaan en Bart Vos: ‘Niet betalen voor inefficiëntie bij leveranciers

Hoe kijken CEO’s naar logistiek? Hoe gaan ze om met de gangbare theorieën? De Vereniging Logistiek Management (VLM) en het vakblad Logistiek brengen praktijk en theorie op het hoogste niveau bij elkaar. CEO en wetenschapper buigen zich over diverse thema´s. Ze bespreken veranderende concepten in een weerbarstige praktijk.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 5 september 2008

 

Hoofdstuk 10: Aad Goudriaan (Daf Trucks) en Bart Vos (Universiteit van Tilburg)
 
Thema 1: Productie in Nederland

Goudriaan: “In de afgelopen jaren heeft DAF heel kritisch naar de werkmethoden gekeken. We zijn er bijvoorbeeld in geslaagd om de lengte van de assemblagelijn in de assenfabriek met de helft terug te brengen. Dat heeft enorme impact op loopafstanden. In al onze fabrieken stijgt de productiviteit gemiddeld met 7 procent per jaar. We kunnen in Eindhoven nu elf trucks per uur produceren. Een paar jaar geleden waren dat er zes. En dat ging met veel meer stress gepaard.”

Vos: “Als Nederland mogen we trots zijn op bedrijven als DAF, ASML en Philips. Allemaal bedrijven hier in de regio. Er verhuist veel productie naar lage–lonenlanden. Maar er blijft ook voldoende hier en in bepaalde niches komt er zelfs weer productiecapaciteit bij. Sinds de jaren vijftig is de totale industriële werkgelegenheid in Nederland op een redelijk constant niveau.”

Thema 2: Rol van logistiek

Goudriaan: “Logistiek behoort tot de core business van DAF. Dat kan ook niet anders in een built-to-order productieconcept. Ik ben van mening dat we op dit punt excelleren ten opzichte van de concurrentie. Onze leverbetrouwbaarheid bedraagt 98 procent. Nergens hebben wij voorraden courante voertuigen staan om problemen op te vangen. Als je zoveel varianten over dezelfde assemblagelijn kunt produceren dan moet je wel over een geweldig logistiek concept beschikken.”

Vos: “Ketenlogistiek laat zich steeds meer gelden als zijnde van doorslaggevend belang. Mijn stelling is dat via een goed inkoopbeleid bedrijven als DAF het maximale uit hun keten kunnen halen. Inkoop moet een groter belang krijgen in het optimaliseren van ketens. Dit vergt dat bedrijven in een groter geheel leren denken. Andere bedrijven bepalen in toenemende mate jouw succes.”

Thema 3: Kostprijsreductie

Goudriaan: “DAF hanteert een concept van Cost Management Partnership (CMP). We stellen lange termijncontracten op met onze leveranciers, waarin staat dat we in overleg jaarlijks anderhalf procent van de kostprijs af halen. Onze specialisten kijken naar de processen van de leveranciers. We roepen niemand ter verantwoording, maar kijken wel waar verbeteringen mogelijk zijn. Alles in goed overleg. We kunnen ons niet veroorloven om te betalen voor inefficiëntie bij leveranciers.”

Vos: “Dat is heel herkenbaar in de auto-industrie. Wat Lopez bij Volkswagen deed, was eerst een grondige analyse van het proces. Daarna kwam hij met aanbevelingen en paste de prijs aan. We hebben heel wat “Lopez-klonen” voorbij zien komen, die de analysefase achterwege lieten. Dan gaat het fout.”

Thema 4: Risicoanalyse

Goudriaan: “We proberen zo goed mogelijk de risico’s in de supply chain af te dekken. Maar je loopt wel tegen een grens aan. In algemene zin klopt het wel dat, hoe meer je de keten optimaliseert, hoe kwetsbaarder de keten wordt. Je kunt het hele managementteam druk laten zijn met vragen als: wat doen we als een Boeing 747 op onze productielijn stort? We beperken ons tot risico’s, die een reëel gevaar opleveren. En we accepteren dat we niet overal een antwoord op hebben.”

Vos: “Ik ben wel verbaasd dat ook hele grote bedrijven zich nauwelijks bezig houden met risicoanalyse. Ze hebben geen plan in de kast liggen voor het geval er een staking uitbreekt of een natuurramp plaatsvindt. Mijn aanbeveling is om samen met de leveranciers om tafel te gaan en de werkelijke risico’s te inventariseren.”

Thema 5: Kennisontwikkeling

Goudriaan: “We werken veel samen met bijvoorbeeld de TU Eindhoven. Studenten brengen via hun stages steeds weer kennis het bedrijf binnen. Maar we zijn wel terughoudend geworden met het binnenhalen van externe deskundigen. Vaak gingen ze met meer kennis weer weg, dan dat ze achterlieten. Daarnaast concentreren we ons graag op de core business. Met samenwerken in vertegenwoordigende instanties kun je de agenda snel vol plannen. Ik ben niet iemand die graag lintjes doorknipt.”

Vos: “Bedrijven moeten vooral een stuk eigen belang zien in het aangaan van partnerships op kennisgebied. Bijvoorbeeld door de toestroom van talent te bevorderen. Een logistiek topinstituut zou daarin een rol kunnen spelen. Ik ben wel verbaasd dat er een discussie ontstaat over de locatie er van. In Eindhoven concentreert zich de maakindustrie. Daar zit heel veel logistiek en dus ligt het voor de hand om in Eindhoven een topinstituut te openen. Dat moeten andere universiteiten accepteren.”

Reageer op dit artikel