artikel

Nederland niet meer uniek als distributieland

Home

Nederland niet meer uniek als distributieland
Sjoerd Vollebregt en Jan Fransoo

Hoe kijken CEO’s naar logistiek? Hoe gaan ze om met de gangbare theorieën? De Vereniging Logistiek Management (VLM) en het vakblad Logistiek brengen praktijk en theorie op het hoogste niveau bij elkaar. CEO en wetenschapper buigen zich over diverse thema´s. Ze bespreken veranderende concepten in een weerbarstige praktijk.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 6 juni 2008.

Hoofdstuk 2: Sjoerd Vollebregt (Stork) en Jan Fransoo (TU Eindhoven)

Thema 1: Global sourcing

Vollebregt: “In 2002 trad ik aan als CEO bij Stork. We keken opnieuw naar alle primaire contracten met toe–leveranciers. Ook nu praten we bij Aerospace weer levendig over de aanlevering vanuit tier 1 en tier 2. We opereren in een dollarmarkt, maar onze toelever–infrastructuur rekent in euro’s. Mede daarom hebben we een bekabelingsbedrijf in China nieuw leven ingeblazen om daar onze groei mogelijk te maken. Met een goede combinatie van een kennistraject en een logistiek concept kunnen we dit realiseren. Dat werkt fenomenaal.”
 

Fransoo: “Bij deze bedrijven zie je een trend naar het opsplitsen van activiteiten en het wereldwijd verplaatsen daarvan. Dat maakt het geheel complexer, maar ook heel uitdagend voor de toekomst. Ik vraag me af of bedrijven zich wel altijd bewust zijn van de risico’s. Wat gebeurt er als een dubieuze fabrikant in China een onderdeel niet kan leveren wat op diverse plekken in het productieproces terug komt? Daar moet je wel mee om kunnen gaan. Risicomanagement is echt iets van deze tijd.”
 

Thema 2: Uitbesteden

Vollebregt: “We werken het liefst met een logistiek dienstverlener, die alles aankan. Maar in sommige situaties moet je toch specialisten inzetten. In Nederland heb je maar één Philips, die een heel divers dienstenpakket nodig heeft en een groot volume kan aanbieden. Nederlandse dienstverleners kenmerken zich door groot pragmatisme en creativiteit. Maar ik heb gezien bij Intexo hoe moeilijk het is om het volume te vinden om concepten naar een hoger plan te brengen.”

Fransoo: “Er zullen best dienstverleners zijn, die in een bepaalde niche een prima prestatie neerzetten. Maar in algemene zin is het aantal partijen dat een bedrijf als Stork kan bedienen gering. Als je zoekt naar echte professionals, dan zijn die er niet. De meeste bedrijven komen voort uit de transportsector, maar hebben nauwelijks supply chain expertise opgebouwd.”

 

Thema 3: Volksaard

Vollebregt: “Nederlanders zijn bereid om buiten hun eigen kleine speelveld te kijken. Ze zijn fantastisch om nieuwe dingen mee op te pakken. Maar je moet ze wel de discipline van projectmanagement bijbrengen. Ik heb dat geleerd van onze Angelsaksische collega’s.”

Fransoo: “Bij OEM-ers – de first tier toeleveranciers – zie ik heel veel logistieke kennis bij Nederlandse bedrijven. Ze zijn gewend om te exporteren. Veel logistiek talent in Nederland gaat aan de slag bij buitenlandse multinationals. Waarom? Ze zijn gewend om samen te werken met mensen die nog weinig weten van logistiek en met andere disciplines. Dat zit in onze volksaard.”

 

Thema 4: Doorgroeien

Vollebregt: “Voor een plek in de top moet je breder kijken dan al–leen logistiek. Structurele verbeteringsprojecten helpen daarbij: lean, six sigma. Logistiek is vaak bezig met het oplossen van fouten. Groot voordeel van logistici is dat ze in de positie zitten om onzichtbare processen te visualiseren. Maar ze zouden meer impact moeten willen hebben op de waardecreatie van het bedrijf, juist nu de omgeving er om heen complexer wordt.”

Fransoo: “Studenten hebben veel belangstelling voor industriële bedrijven als Stork. De complexe aansturing in de upstream van de supply chain is boeiend. Ik vind het heel jammer, dat consultancy bureaus steeds vaker studenten direct na hun afstuderen wegkapen voor de ogen van industriële bedrijven. Als consultant bereik je nooit de diepgang in processen zoals bij een bedrijf.”

 

Thema 5: Nederland gidsland

Vollebregt: “Nederland is niet meer uniek als distributieland. De consumentenmarkt verschuift richting het oosten. Er is ook een forse consolidatieslag geweest onder logistiek dienstverleners. Voormalige posterijen konden met overheidssteun Nederlandse dienstverleners opeten. Zij bundelen nu elders hun ontwikkelingscapaciteit.”

Fransoo: “Dat hoeft geen probleem te zijn. Grote verladers krijgen meer en meer behoefte aan nieuwe supply chain competenties. In Nederland moeten we een omgeving creëren, waarin die bedrijven graag hun competence centers op dit gebied willen vestigen. Een campus op supply chain gebied, zoals we dat al kennen in de high-tech bijvoorbeeld. Daarmee kan Nederland opnieuw een beslissende voorsprong behalen.’

Reageer op dit artikel