artikel

Elkaar niet zien als concurrent, maar als collega

Home

Elkaar niet zien als concurrent, maar als collega
Logistieke innovatie: CTOB

Samenwerken terwijl je ook concurrent bent. Dat is het spanningsveld in veel coöperaties. De Coöperatieve Transport–ondernemersbond uit Zeeuws-Vlaanderen, 62 jaar oud, blijft levensvatbaar door een heldere strategie waar zich alle leden achter scharen.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 28 november 2008.

Bij de Coöperatieve Transportondernemersbond uit Breskens (CTOB) zijn 17 regionale transporteurs aangesloten.

Met 75 trekkende eenheden en 10 vaste charters is de CTOB een all–-round vervoerder die in het verleden vooral was toegelegd op vervoer van grond, zand, grind, puin en afvalstoffen.

Ruim dertig procent van de omzet kwam uit de jaarlijkse bietencampagne (drie maanden in de winter). Na een halve eeuw raakte de CTOB deze opdracht kwijt, als gevolg van een reorganisatie in de suikerindustrie. De coöperatie heroriënteerde zich op de toekomst en haar voortbestaan. “We concludeerden dat deze coöperatie in de 21-ste eeuw zeker nog bestaansrecht heeft”, vertelt directeur Kees Brakman, een van de vier vaste personeelsleden van de CTOB. “De bij ons aangesloten bedrijven zijn vrij klein. De grootste heeft twaalf trucks. De coöperatie bundelt de kwaliteiten, waardoor leden kunnen meedingen naar opdrachten die ze zelfstandig nooit zouden binnenhalen.”

   

Koeltransport

Voor de strategiebepaling riep de coöperatie onder meer de hulp in van Syntens, het innovatienetwerk van het ministerie van EZ.

Na een marktinventarisatie werd de focus vooral gelegd op zeecontainervervoer, een discipline waarop de CTOB zich al langer richtte, maar waar volgens Syntens de meeste groei was te realiseren. “De overslagcapaciteit in deze regio wordt momenteel flink uitgebreid”, zegt Brakman. “Vooral de havens van Terneuzen, Vlissingen en Zeebrugge groeien hard. De CTOB bezit in Eede een op- en overslagplaats voor diverse producten. Hier vindt ook het strippen en stuffen van zeecontainers plaats.”
 

Geleidelijk groeien

Na de nodige gesprekken stonden alle leden achter het idee de focus te leggen op zeecontainers, en hierin een geleidelijke groei na te streven. Brakman: “Eén van de leden gaf spontaan aan te willen investeren in een cross-docking koelterminal. Die is onlangs in gebruik genomen. Het betekent dat de CTOB niet alleen goederen op temperatuur kan transporteren – dat deden een aantal leden al – maar dat onze mogelijkheden aanzienlijk verbreed zijn, omdat we goederen nu ook koel kunnen opslaan. Dat biedt meerwaarde voor op–dracht–gevers. Er lopen nu diverse offertetrajecten bij bestaande en nieuwe relaties.”

Behalve in koelopslag en –transport zoekt de CTOB uitbreiding in dienstverlening, zoals gladheidsbestrijding. Brakman: “Een paar leden waren daarin al actief, maar we hebben met de hoofdaannemer afgesproken dat de CTOB de hele coördinatie van de gladheidsbestrijding in Zeeuws-Vlaanderen op zich neemt. Doet zich gladheid voor, dan kunnen wij 19 bedrijven de weg op sturen om te strooien. Dat zijn trouwens leden en niet-leden.”

Volgens Brakman zijn de gemiste inkomsten uit de bietencampagne inmiddels volledig gecompenseerd. “Wat goed uitkomt is dat gladheidsbestrijding en bietencampagne in hetzelfde seizoen vallen.”
 

Vernieuwen

Jolijn Reinhoudt, adviseur bij Syntens, noemt de CTOB een goed voorbeeld van een coöperatie die zichzelf heeft weten te vernieuwen. Het gevaar is, stelt ze, dat samenwerkingsverbanden niet tijdig inspelen op veranderende omstandigheden omdat ze al zolang bestaan en gewend zijn op een bepaalde manier te werken. “Ondernemers in de transport werken zo hard, dat er vaak letterlijk geen tijd overblijft na te denken over de strategie.”

Het maken van goede afspraken over kosten en baten in een coöperatie is belangrijk. De CTOB heeft die gemaakt. Brakman: “Een goede werkverdeling is ook noodzakelijk. Het gaat erom dat leden elkaar niet zien als concurrent, maar als collega.”

   

De coöperatie werkt met een contributiesysteem. Alle leden betalen naar bedrijfsgrootte. Daar–naast is er een provisiesysteem over elke rit. Wie meer rijdt, draagt ook meer af.
 

Volgens Reinhoudt van Syntens moeten transporteurs in Zeeland samenwerken om toegevoegde waarde te kunnen bieden en schaalgrootte te creëren. “Het stikt hier van de mooie bedrijfjes, maar ze zijn individueel eigenlijk te klein. Daarnaast zijn de marges laag; een ritje van Vlissingen naar Rotterdam levert 250 euro op. Door naast het transport bijvoorbeeld ook de lading te verwerken, is een hogere marge te realiseren. Neem de klant werk uit handen door bijvoorbeeld goederen alvast te sorteren. Bij de CTOB creëert de keuze voor koeltransport extra waarde.”

   

Verder groeien

De CTOB wil beheerst groeien, allereerst in volume maar daarna wellicht ook in dienstverlening. “Eén van onze leden doet in compostering van groenafval. Ik verwacht dat daaruit nieuwe vervoersstromen voortkomen en daar gaan we ons ook actiever voor inzetten dan in het verleden”, zegt Brakman. Dat hoeft niet automatisch te betekenen dat het aantal leden van de coöperatie zal toenemen. “We werken de laatste jaren steeds vaker samen met collega-transporteurs buiten de CTOB, zowel in Zeeuws-Vlaanderen als in België. Dat gaat prima, maar belangrijk blijft om onderling goede afspraken te maken.”

Reageer op dit artikel