artikel

De keten moet zelf met oplossingen komen

Home

De keten moet zelf met oplossingen komen
Jan Westerhoud en dr. Bart Kuipers

Hoe kijken CEO’s naar logistiek? Hoe gaan ze om met de gangbare theorieën? De Vereniging Logistiek Management (VLM) en het vakblad Logistiek brengen praktijk en theorie op het hoogste niveau bij elkaar. CEO en wetenschapper buigen zich over diverse –thema’s. Ze bespreken veranderende concepten in een weerbarstige praktijk.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 4 juli 2008
 

Hoofdstuk 3: Jan Westerhoud (ECT) en Bart Kuipers (Erasmus Universiteit)
 
Thema 1: Flexibiliteit

Westerhoud: “Flexibiliteit en grote volumes verdragen elkaar niet zo goed. Voorheen brachten we een container één uur voor de afvaart nog aan boord. Dat kan niet meer. Onze flexibiliteit staat in directe relatie met onze voorraadpositie. Hoe meer containers hier op de kade, hoe minder flexibel we kunnen zijn naar onze klanten. We doen hier 85.000 containers per week. Dan kun je niet meer op iedere individuele klantenwens ingaan.”

Kuipers: “Deze terminal is ge–bouwd met het oog op schaalgrootte. Maar massa is traag. Supply chains willen steeds meer responsiviteit. De oplossing kán liggen in meer differentiatie. ECT is niet bezig met de inhoud van de container. De verlader juist wel. In mijn ogen zou niet elke container op de–zelfde wijze behandeld moeten worden.”

 

Thema 2: Samenwerking

Westerhoud: “Intensievere sa–men–werking moet leiden tot meer zekerheid. Gebrek aan zekerheid leidt uiteindelijk tot meer containers in de keten en dus tot meer congestie. De keten moet zelf met oplossingen komen. Wij zoeken naar meer maatoplossingen voor bepaalde rederijen en verladers. Dat moet leiden tot dikkere goederenstromen en helpt congestie te vermijden. Samenwerking met bijvoorbeeld Deutsche Bahn helpt ons om de noodzakelijke modal shift te realiseren. Ons werkgebied houdt op waar fijnmazige distributie begint. Soms is dat hier, soms in Venlo en soms nog verder weg.”

Kuipers: “Het zou goed zijn als een reder een groter deel van de keten aanstuurt. Nu zijn er veel schakels met allemaal hun eigen belang. Truckers worden op het laatste moment gebeld, terwijl de container al weken onderweg is. Veel kleine bedrijven verdienen hun brood aan ondoorzichtigheid in de markt en sub–optimalisaties. Als een reder ook kan beschikken over inland terminals en achterlandverbindingen, hoeven de containers hier niet weken op de kade te staan maar kunnen ze gelijk door. Dan kan de terminal doen waar hij voor gemaakt is: overslag van containers, niet opslag.”

 

Thema 3: Goedkoop transport

Westerhoud: “In het totale kostenplaatje is transport nog nauwelijks zichtbaar. Als accountant heb ik heel wat businessmodellen gezien. Maar de transportsector is uniek. Containers zijn niet aan te slepen, de kades staan vol, maar de prijs wordt niet beter. We stoppen een paar honderd miljoen euro in een nieuwe terminal. Reders investeren veel en laten steeds grotere schepen bouwen. Maar het blijft een hele kwetsbare business.”

Kuipers: “Het is vreemd dat transport niets mag kosten. Containers vol dure elektronica komen hier. Ze gaan terug met pulp of bulkgoederen en vaak ook leeg. Transport naar China kost ongeveer eenderde van het transport naar Europa. Die onevenwichtigheid brengt zeker inefficiency met zich mee.”

 

Thema 4: Tweede Maasvlakte

Westerhoud: “Mijn grootste zorg is of we op een verstandige manier kunnen migreren naar de nieuwe bedrijfsterreinen. Twee van onze grote klanten krijgen daar hun eigen plek. Dat is verplaatsen van volume. Op zich is daar niets mis mee als de groei zich doorzet. Capaciteit komt met grote sprongen beschikbaar. Ondanks de mooie gemiddelde groeicijfers door de jaren heen, is ECT toch twee keer in behoorlijk zwaar weer geraakt door diverse oorzaken, maar ook omdat grote klanten wegvielen. Ik pleit voor een gedegen migratieplan om kannibalisatie te voorkomen.”

Kuipers: “Betuwelijn en Tweede Maasvlakte zijn ongelofelijke prestaties van de overheid, ge–zien de maatschappelijke weerstand. Maar als de Maasvlakte straks wordt aangelegd, komt er veel extra bouwverkeer over de A15. Rijkswaterstaat gaat tien jaar lang werken aan verbetering van de snelweg. En de containerstroom groeit maar door. Dat is wel heel veel tegelijkertijd. Maatregelen om het wegvervoer met twintig procent te laten afnemen zijn een must.”

 

Thema 5: Innovatie

Westerhoud: “De automatische terminal heeft dé toekomst. Maar automatisering vraag heel veel lef. Je wordt met pek en veren overgoten als het fout gaat. Zo was het ook twee jaar geleden, toen wij ons ICT-systeem vernieuwden. Dat was dringend nodig, maar het moest wel ge–beuren op een terminal die voor negentig procent bezet was.”

Kuipers: “Volgens mij is er nog een forse innovatieslag mogelijk bij bedrijven om de terminal heen. Bijvoorbeeld in de wijze waarop expediteurs werken en hoe andere partijen de keten aansturen. Twintig jaar geleden was dit – de Delta Terminal – de modernste ter wereld. Dat ging ook niet zonder slag of stoot. Maar dat hoort bij innoveren.”

 

 

Reageer op dit artikel