artikel

Logistieke hbo-opleidingen: waar zitten ze en wat bieden ze?

Home

Hbo-opleidingen logistiek hebben de afgelopen vijf jaar flink aan populariteit gewonnen Veel scholieren kiezen na hun middelbare school voor een opleiding logistiek & economie (LE) of Logistiek & Technische Vervoerskunde (LTV). Er zijn tien hogescholen die deze opleidingen aanbieden. Een overzicht van waar zich deze logistieke hbo-opleidingen bevinden, wat ze te bieden hebben en waar ze in uitblinken.

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 3 oktober 2008.

Hogeschool Amsterdam, LTV en LE

De opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde van de Hogeschool van Amsterdam is met meer dan 500 studenten de grootste logistieke opleiding van Nederland. De opleiding biedt meerdere uitstroomprofielen aan die geclusterd zijn in Business Logistics en Human Logistics. Business Logistics richt zich vooral op het ontwerpen en beheersen van internationale supply chains. Bij Human Logistics gaat het met name over de logistieke processen rondom grootschalige evenementen, de zorg en fashion logistiek. Bij LE ligt het accent op sturing geven aan logistieke bedrijfsprocessen.

 

NHTV Breda, LTV en LE

De logistieke opleidingen LE en LTV van NHTV in Breda maken deel uit van de Academie voor Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit (ASLM). De didactische opzet kent een balans tussen het aanbieden van cursussen en projecten (in de eerste twee jaar). In het tweede jaar kunnen de studenten kiezen uit een aantal specialisaties: transport, productie, evenementen en zorg. Het derde jaar is opgebouwd uit trimesters. Er zijn twee stageperioden en er is één cursusblok. In het vierde jaar is er een verdere theoretische verdieping en is er ook de keuze voor een minor.

 

Hogeschool Utrecht, LE

De kracht van de Logistiek en Economie op de Hogeschool Utrecht (HU) ligt in de synergetische band met bedrijfskunde, de continue aandacht voor veranderingsprocessen, actualiteit en de koppeling tussen regionale logistieke functies en internationale mondiale logistieke ontwikkelingen. Naast de ‘klassieke’ logistiek is in Utrecht ook de ‘innovatieve’ logistiek belangrijk. In ‘Utrecht’ is er binnen LE specifiek aandacht voor defensielogistiek, rail- en zorglogistiek.

 

Hogeschool Rotterdam, LE en LTV

De Rotterdamse LE en LTV opleidingen staan middenin de bedrijvigheid van Rotterdam als World Mainport. Bij de opleiding Logistiek en Economie ligt de nadruk niet zozeer op de technische aspecten van logistiek als wel op economie, management, organisatie en communicatie. Bij Logistiek en Technische Vervoerskunde leren de toekomstige logistici vervoersketens beheersen en organiseren. De opleidingen hebben twee (deels) Engelstalige minors: Supply Chain Management en Maritime Management.

Hogeschool Windesheim, Zwolle, LE en LTV

LTV op de Hogeschool Windesheim in Zwolle is een brede bedrijfskundige opleiding die uiteenlopende carrièrekansen geeft, van transportbedrijven tot industriële, handels- en adviesorganisaties. In Zwolle wordt de LTV-student wegwijs gemaakt in zowel de operationele processen van transport en warehousing, als in meer strategische vraagstukken. Hij of zij verwerft niet alleen een bepaalde basiskennis van de technische processen in de logistiek, maar ook managementvaardigheden en kennis over het inrichten en aansturen van organisaties. De opleiding LE in Zwolle is gespecialiseerd in Supply Chain Management en netwerken. Studenten kunnen zich via de minors Eventmanagement en het verbeteren van (logistieke) zorgprocessen verder verdiepen.
 

Hogeschool InHolland Delft, LTV en Haarlem, LE

De opleiding LTV van Inholland Delft stelt vooral logistiek binnen AGF-sector centraal. Door regionale samenwerking met het tuinbouwcluster en het verbinden van logistieke transportvraagstukkenaan de Greenport gedachte en de ontwikkeling naar een sterke tuinbouwsector, staan binnen de opleiding actuele vraagstukken centraal rondom mondiaal duurzaam ketenbeheer, mobiliteit en infrastructuur alsook optimalisatie van logistieke processen. De LE opleiding van InHolland bevindt zich in Haarlem en bestaat twintig jaar. Met die ruime ervaring heeft ‘Haarlem’ een goed netwerk opgebouwd bij bedrijven. Tijdens deze LE studie wordt de student opgeleid tot specialist in de logistiek en generalist op ander disciplines als management of ICT deskundige.

 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), LE

Studenten LE op de HAN kunnen in het eerste jaar ervaren welke opleiding het beste bij hen past. In het tweede leerjaar staat bij de keuze voor LE in het eerste semester de externe logistiek centraal (Internationale Distributie) en in het tweede semester de interne logistiek (Productie en Voorraadbeheer). Het derde leerjaar start met een stagesemester. In de tweede helft van het derde leerjaar staat Supply Chain Management centraal. Het vierde leerjaar start met een keuzesemester (de Minor) en daarna begint de afstudeeropdracht als slotstuk van de opleiding. Een half jaar studeren of stage lopen in het buitenland wordt gestimuleerd.
 

Stenden Hogeschool Emmen, LE

Logistiek en Economie aan Stenden hogeschool staat voor internationaal thematisch, praktijk- gericht en persoonlijk onderwijs, waardoor de opleiding als een van de beste in Nederland wordt gewaardeerd. Tijdens de opleiding ontwikkelen studenten kennis op het gebied van productie, administratie en distributie van goederen en van de informatietechnologie die daarbij een rol speelt. Ze leren de logistieke keten door en door kennen.

 

Fontys Hogeschool Venlo, LE en LTV

De LTV student op Fontys Hogeschool in Venlo wordt opgeleid tot Bachelor of Engineering. De LE student krijgt bij afronding van zijn studie een Bachelor of Business Administration. Centraal bij beide opleidingen staat dat de studenten leren de totale goederenstroom te overzien en te verbeteren. Bij Logistiek en Economie wordt de student opgeleid tot logistiek manager. De markt leverancier en klant staan hier centraal. Bij Logistiek en Technische Vervoerskunde worden de studenten opgeleid tot Logistiek Engineer. De nadruk ligt hier meer op de technische aspecten van de logistiek: productietechniek, technische hulpmiddelen en verpakkingsmaterialen. Ook is voor beide opleidingen (LE en LTV) afgelopen september 2008 een variant opgestart die zich volledig richt op de agro- en food-bussiness: Food en Flower Management.

 

Hogeschool Zeeland, LTV

LTV in Vlissingen is een brede logistieke opleiding die alle aspecten van de goederenstroombeheersing behandelt. Havenlogistiek is een van de drie afstudeerrichtingen waaruit in het laatste jaar gekozen kan worden. De andere twee richtingen zijn supply chain management en logistieke informatiesystemen. Kenmerkend voor deze logistieke opleiding is kleinschaligheid, directe communicatie, persoonlijke aandacht en relatief veel contacturen. Tijdens twee stages krijgen studenten inzicht in de beroepspraktijk, de ‘mini-onderneming’ en levensechte projectopdrachten.

Reageer op dit artikel