artikel

Een deelnemer aan het woord

Home

“Leerervaring zit vooral in het verkrijgen van inzicht in andere functies.”

Interview met een deelnemer aan de Supply Chain Management Competitie 2008/2009

          

(dit artikel is buiten de verantwoordelijkheid van de redactie tot stand gekomen) 

 

Veel organisaties gaan de uitdaging aan, onder andere: FloraHolland, Nuon, Heineken, DHL, Kuehne + Nagel, TNT, DAF Trucks, Free Record Shop, Nestlé, Unilever, Friesland Foods, Canon, Corporate Express, Stork, Shell en vele anderen… Maar wat is eigenlijk de motivatie voor een manager om zich in te schrijven? En wat ziet de supply chain professional als toegevoegde waarde van de competitie? The Fresh Connection interviewde Edwin van der Meerendonk, VP Operations van Walt Disney Europe en vroeg hem hoe hij hierover denkt.
 

Waarom doe je mee aan The Fresh Connection?

 "Allereerst is het natuurlijk gewoon leuk om mee te doen aan de competitie!" reageert van der Meerendonk enthousiast. "Daarnaast vind ik het interessant om te zien hoe wij als organisatie presteren ten opzichte van een andere organisatie, het competitieve aspect. Het geeft een unieke mogelijkheid om jezelf te benchmarken. Verder geeft het veel inzicht in de wijze waarop beslissingen in één functioneel gebied impact hebben op andere functies." Van der Meerendonk vergelijkt de game met andere bestaande management games. "Er zijn eenvoudiger games zoals de beer game die het effect laat zien van forecasting op operations. In The Fresh Connection zijn er veel meer keuzes die de andere functionele gebieden beïnvloeden. Je kunt tegenwoordig niet meer als afdeling op je eiland blijven zitten. Dit lijkt logisch, maar in de praktijk zie je dat toch nog vaak gebeuren. Als je bereid bent om je te verdiepen in de beweegredenen van de andere functie, dan groeit een organisatie pas echt en wordt veel effectiever."

 

Welke personen/functies in jullie organisatie gaan meespelen?

Van der Meerendonk legt uit hoe hij zijn mensen wil selecteren. "Ik had eerst alleen mijn operationele team in gedachte. Nu denk ik echter aan een veel bredere opzet met verschillende functies." Het betrekken van meerdere afdelingen lijkt soms lastig. Van der Meerendonk legt uit hoe hij dit ziet. "Het nadeel is dat zij niet bij elkaar zitten in één ruimte. Maar dat is nu juist wat je ook in de dagelijkse praktijk ziet; doordat men niet bij elkaar zit, ontstaat er afstand. De competitie biedt een uitstekende gelegenheid om deze mensen nu juist wél bij elkaar te brengen. Dit hoeft niet eens fysiek, maar de game dwingt als het ware tot overleg. Op die manier komen mensen toch tot elkaar en dit heeft grote voordelen."

 

Wat hebben de deelnemers van Walt Disney aan het einde van het project geleerd?

Een belangrijke leerervaring ziet de VP van Walt Disney in de drempelverlagende werking van de e-game. "Er ontstaat beter onderling begrip. Niet dat het er nu helemaal niet is, maar het geeft echt inzicht in de beweegredenen van een ander. In de dagelijkse operatie krijgt men dit vaak toch alleen maar zijdelings mee. Door samen beslissingen te nemen in zo’n game wordt de drempel verlaagd om ook in het echte leven elkaar op te zoeken."

 

Welke kenmerken zal het winnende team hebben?

"Lange termijn denken", antwoordt van der Meerendonk direct. "Het winnende team moet niet alleen aan volgende week denken, maar een duidelijke, goed doordachte strategie kiezen. Deze strategie moet vervolgens worden vastgehouden gedurende de game." Ook andere teamkenmerken zullen doorslaggevend zijn. "Het team moet verder ook in staat zijn om de impact op de andere gebieden in te schatten. Dit kan best per week verschillen. In bepaalde fases van de game is misschien commercie van doorslaggevend belang, in andere fases is het misschien juist van belang op operations het voortouw te laten nemen." Ten slotte wijst van der Meerendonk op het belang van ontwikkeling gedurende de competitie. "In de eerste weken blijft iedereen waarschijnlijk nog vanaf zijn eiland werken en kijkt vooral naar het eigen belang. Suboptimaal dus. Dit is onmogelijk in de praktijk, je kunt niet in je comfort zone blijven, je moet grenzen verleggen. Mensen moeten zich ontwikkelen. Het meest succesvolle team bestaat uit mensen die over hun muren heen durven kijken en juist niet alleen in die comfort zone blijven. Mensen kunnen dit makkelijker doen tijdens de game, dan ze misschien zouden doen in real life."

 

Welk advies zou je een manager die denkt over deelname willen geven?

Er zijn diverse redenen voor een manager om deel te nemen. Van der Meerendonk licht toe. "Juist in organisaties waar nog te weinig de samenwerking wordt gezocht, en dat zijn nog zeer veel organisaties, is het goed om op deze manier te leren samenwerken. Het spel draagt bij aan de begripsvorming." Ook ziet van der Meerendonk de game als een inhoudelijk trainingsmiddel. "Een andere invalshoek is om de game te gebruiken als professionele training. Een leerproces kan op 3 manieren plaatsvinden. Iemand kan je iets vertellen, je kunt iets leren door het truckje te doen of je kunt leren het echt te ervaren. Van alle manieren blijft de laatste manier het beste hangen. The Fresh Connection is een super efficiënte manier om je mensen te trainen. En… het is ook gewoon leuk om te doen." Ten slotte wijst van der Meerendonk op het internationale karakter van de game. "Naast dat het leuk is om teams uit Nederland met elkaar te vergelijken, is het nóg leuker om te kijken hoe wij het doen ten opzichte van internationale teams. Je zou verwachten dat wij van nature sterk geneigd zijn om samen te werken, maar zie je daarvan ook het positieve effect in de praktijk? Wij doen zelf mee met een team met mensen uit diverse Europese landen en ik weet dat er nog een aantal teams meedoen die zo zijn samengesteld. Het is erg leuk om die vergelijking straks te kunnen maken. Later zal de game worden uitgerold in een aantal andere landen. Dat geeft ontzettend veel extra mogelijkheden om te vergelijken. Geweldig toch?"

 

 

 

 

 

 

Reageer op dit artikel