artikel

Themasessie RFID

Home

Themasessie RFID
WMS-dag themasessie RFID

WMMS-dag nieuwe stijl

Een actuelere stand van zaken dan bij project Vers Schakel van groothandel Schuitema is bijna niet denkbaar. Twee dagen voor de presentatie tijdens de WMS-dag rolde Schuitema de RFID-pilot, die het twee jaar geeleden startte, uit naar winkelniveau. Op deze stap was volgens RFID projectleider Eric Hess lang gewacht. Het duurde langer dan gepland omdat Schuitema eerst moest wachten op betere RFID-tags en daarmee betere leesresultaten en daarnaast had Schuitema zich ten doel gesteld om een leesscore van 99,9 procent te bereiken voordat de Vers Schakel-pilot zou worden uitgerold naar de winkelvloer. “Dat percentage hebben we nu bereikt. En dat moest ook wel, want dan pas kun je gaan overwegen om data in je WMS te gieten, werk je met mindere leesscores dan krijg je corrupte data.” Hess kreeg over de koppeling met het WMS tijdens zijn presentatie de nodige vragen. Zo kwam uit het publiek de vraag waarom in Vers Schakel alleen bij versleverancier Heemskerk een koppeling was gemaakt met het daar gebruikte WMS. Hess: “Omdat we op ministens één plek in de Vers Schakel keten de krat en het product aan elkaar gekoppeld moeten worden. Er was volgens ons geen betere plek daarvoor dan bij Heemskerk.”

Enkele van de voorlopige resultaten zijn:

  • Read-rates van 99-100 procent (aan eind eerste fase tot dc Breda 100 procent)
  • Effectieve controles op kratniveau ipv palletniveau
  • Foutdetectie bij veroorzaker zelf
  • Bewaking koelketen C1000
  • MIS: doorlooptijd krat -> C1000
  • Ketenbreed delen van informatie

Over een koppeling met WMS werd goed nagedacht, besloten werd

die alleen bij versleverancier Heemskerk aan te maken

Reageer op dit artikel