artikel

Hoe ziet de markt voor TMS eruit?

Home

Transportmanagementsystemen: breed aanbod bemoeilijkt selectie

Het aanbod aan transportmanagementsystemen (TMS) in ons land is al geruime tijd vrij breed. Lag het aantal aanbieders rond de eeuwwisseling nog op zo’n 20, sinds 2004 zijn dat er ruim 30, zo blijkt uit gegevens van Transport & Logistiek Nederland (TLN). De afgelopen twee jaar is dit aantal redelijk stabiel gebleven, concludeert Capgemini Consulting in haar Transportation Report 2007. In deze periode zijn nauwelijks nog nieuwe bedrijven tot de TMS-markt toegetreden en er vindt een consolidatieslag plaats. Door fusies en overnames zijn verschillende grotere, internationaal opererende ondernemingen ontstaan. Voorbeelden hiervan vormen de fusie van CatLogic en Groeneveld tot GreenCat in 2007, de overname van Plus Software door Centric in 2004 en de overnames van Interchain door Kewill en DCS Transport & Logistics door Four Soft, beide in 2005.

 

Marktleider

Op het gebied van TMS-software is in ons land eigenlijk pas sinds maart 2007 een marktleider aan te wijzen: door de fusie van CatLogic en Groeneveld IT tot GreenCat werd deze nieuwe onderneming in één klap de grootste Nederlandse TMS-aanbieder. Daarnaast zijn er verschillende andere leveranciers met ruim boven de honderd implementaties, waaronder ArtSystems, Centric Logistic Solutions, Four Soft Netherlands (voorheen DCS), Kewill (voorheen Interchain), INTRIS, NACHON, Qurius en TANS.

Een deel van de TMS-aanbieders levert een specifieke oplossing voor een bepaalde sector, zoals het sierteeltpakket van Bisit en de systemen voor afvalvervoerders en -verwerkers van GMT, IVU Benelux en Pieter Bas Automatisering. In de verhuissector nemen BST en TANS nog steeds een belangrijke positie in, maar ook OTS International levert een TMS voor verhuizers. Overigens bieden TANS en GMT naar hun branchespecifieke pakketten ook TMS-software voor andere deelmarkten. Speciaal voor koeriers zijn de pakketten van Co & Co Solutions en Global Data Exchange. Een andere sectorspecifieke oplossing is het TMS van Com-Unit, dat zich uitsluitend richt op distributiebedrijven.

De overige aanbieders leveren een TMS dat voor verschillende sectoren en/of modaliteiten inzetbaar is. Enkele leveranciers, zoals Centric, GreenCat, INTRIS, NACHON en WICS bieden niet alleen TMS-software, maar een totaaloplossing voor logistiek dienstverleners, inclusief toepassingen voor fleetmanagement (boordcomputers) en/of (public) warehousemanagement.

 

Kleine organisaties

De TMS-markt werd lange tijd gedomineerd door leveranciers met relatief kleine organisaties die alleen nationaal opereren. Deze situatie had verschillende oorzaken. Zo is de basisfunctionaliteit voor een TMS – de dossieradministratie en facturering – redelijk eenvoudig te ontwikkelen. Dat maakt de instap in deze markt relatief gemakkelijk. Leveranciers worden bovendien naar de transportsector ‘gelokt’ door de vermeende omvang van de markt: zo’n 12.000 transportbedrijven. Vaak wordt hierbij over het hoofd gezien dat circa 75 procent daarvan bedrijven zijn met 1 tot 10 wagens, die nauwelijks behoefte hebben aan een TMS.

Daarnaast zijn in de jaren ’90 verschillende TMS ontstaan vanuit een maatwerkpakket voor één transportbedrijf. In die tijd zochten veel transporteurs liever een leverancier in de buurt, met het idee dat ze dan snel geholpen konden worden bij problemen. Vanuit deze vraag zijn diverse kleine softwarebedrijven in de transportsector terecht gekomen.

Een andere reden voor de sterke toename van het TMS-aanbod in de eerste vier jaar van deze eeuw is dat ook de vraag ernaar is gestegen. Dit zowel ter vervanging van bestaande systemen als voor de eerste inzet van een TMS.

 

Internationalisering

In het nationaal georiënteerde karakter van het TMS-aanbod komt sinds twee jaar duidelijk verandering, zo blijkt uit Capgemini’s ‘Transportation Report 2007’. Door overnames en fusies is een aantal sterkere partijen ontstaan die zowel nationaal als internationaal opereren en aanmerkelijk meer budget hebben voor productinnovaties dan de eerdergenoemde kleinere organisaties die alleen op de nationale markt actief zijn.

Opvallend is ook dat steeds meer ERP-leveranciers zich op de TMS-markt begeven. Voorbeelden daarvan JDA, Oracle, Redprairie en SAP, die hun ERP-systemen hebben uitgebreid met TMS-functionaliteit, meestal door de overname van een TMS-aanbieder.

Deze ontwikkeling is gunstig voor globaal opererende logistiek dienstverleners. In tegenstelling tot enige jaren geleden kunnen zij nu terecht bij een groeiend aantal TMS-leveranciers die hun producten internationaal aanbieden en ondersteunen. Voorbeelden daarvan zijn GreenCat, Four Soft Netherlands, GMT, Interchain, Qurius Young & Partners en de aanbieders van ERP-systemen met TMS-functionaliteit, zoals InforIT, Oracle en SAP. Internationale aanbieders zijn ook het Duitse LIS, het Britse Mandata en Swac in België, dat het TMS van het Amerikaanse TMW levert.

Wie overigens slechts een enkele buitenlandse vestiging heeft en deze met een centraal TMS vanuit ons land wil aansturen, kan in een aantal gevallen ook uit de voeten met een systeem van een nationaal opererende aanbieder.

 

Functionaliteit

Over functionaliteit beschikken TMS inmiddels voldoende. De onderlinge verschillen zitten vooral in de dynamiek van het systeem: kan de software zich aanpassen aan een nieuwe situatie en de groei van de logistieke organisatie volgen? Of en hoe het TMS hiertoe in staat is, wordt in hoge mate bepaald door de gebruikte architectuur. Dit blijkt nog steeds de achilleshiel van veel TMS. Bij een groot aantal systemen verlopen veranderingen, schaalvergroting of integratie met andere systemen maar moeizaam. Ook de snelheid waarmee functies worden uitgevoerd, verschilt sterk tussen systemen met een architectuur van de jaren ’90 of nu.

 

In de jaarlijkse ICT-enquête van TLN geven transportondernemers dan ook telkens weer aan dat het onderling koppelen van systemen een knelpunt blijft. Vaak spitst de discussie zich toe op wie de kosten voor het ontwikkelen van een interface voor zijn rekening moet nemen, als deze er nog niet is. Zo zijn bijvoorbeeld nog niet voor alle boordcomputersystemen standaardkoppelingen beschikbaar, vooral vanwege het grote en snel groeiende aanbod daarvan.

 

Niet alleen koppelingen, maar ook andere ontwikkelingen waarmee transporteurs snel op de wensen van klanten kunnen inspelen, zoals het flexibel indelen van schermen en documenten of de weergave van kosten en opbrengsten tijdens het operationele proces, zijn relatief langzaam in de TMS-software verschenen.

Een belangrijke reden hiervoor vormden de beperkte financiële middelen voor innovatie, zowel bij de transportondernemers als de ICT-aanbieders. Aan beide kanten ging het vaak om MKB-bedrijven die niet altijd over voldoende middelen beschikken om snel te innoveren. Met het ontstaan van grotere, internationaal opererende aanbieders wordt op dit gebied duidelijk een inhaalslag gemaakt.

De relatief langzame innovatie is overigens niet altijd een geldkwestie. Veel transportondernemers gaven in TLN’s ICT-enquête van 2007 wederom aan onvoldoende kennis te hebben van ICT-ontwikkelingen, vooral het zinvol toepassen daarvan binnen de eigen onderneming.

 

De rol van een TMS

De rol van een TMS bij transporteurs en logistiek dienstverleners is sinds de eeuwwisseling sterk veranderd. In de jaren ‘90 ondersteunde een TMS vooral de dossieradministratie en facturatie, waarbij de tarifering grotendeels handmatig plaatsvond en de gegevens achteraf werden ingevoerd.

Een modern TMS is breder van opzet en bestaat standaard uit modules voor ordermanagement, relatiebeheer, transportplanning, fleetmanagement en managementinformatie. Daarnaast bieden veel leveranciers nog aparte modules voor o.a. fustadministratie, uren/onkosten, werkplaats/garage, brandstofadministratie en douane-afhandeling.

 

Dankzij een open databasestructuur fungeert het TMS tegenwoordig veel meer als centraal informatiesysteem voor de hele organisatie. De TMS-software draait dan op een centrale server en zowel het management, de administratie als de planning heeft, al dan niet vanuit verschillende vestigingen, toegang tot dezelfde, up-to-date informatie. Dit laatste geldt vooral als gegevens digitaal het TMS binnenkomen. Nieuwe orders bijvoorbeeld via e-mail, internet of een XML-verbinding met het systeem van de klant. En real-time statusinformatie plus de urenverantwoording van de chauffeurs vanuit boordcomputers in de vrachtwagens. Dankzij een grafisch planbord, waarover nu bijna elk TMS beschikt, vindt steeds vaker ook de planning binnen het centrale IT-systeem plaats. Zo bundelt het TMS actuele informatie, die snel opvraagbaar is en via internet gemakkelijk aan klanten of partners ter beschikking kan worden gesteld. 

Reageer op dit artikel