artikel

Wat is het bewegingsapparaat?

Home

Aandoeningen aan het bewegingsapparaat vormen de belangrijkste oorzaak van gezondheidsklachten van werknemers. Maar liefst 25 procent van alle werknemers in de Europese Unie klaagt over rugpijn, 23 procent over spierpijn. Juist dit bewegingsapparaat is het belangrijkste instrument van de magazijnmedewerker.

Een beschadigd bewegingsapparaat heeft niet alleen gevolgen voor de gezondheid, maar ook voor de winstgevendheid van bedrijven. Een zieke magazijnmedewerker is immers niet productief. In sommige landen zorgen de klachten voor een afname van 1,6 procent van het bruto nationaal product.

 

Lichaamsdelen

Tot het bewegingsapparaat behoren de volgende lichaamsdelen:

 • spieren
 • pezen
 • gewrichten
 • gewrichtsbanden
 • zenuwen
 • delen van de bloedsomloop

De meeste klachten doen zich hoofdzakelijk voor in rug, nek, schouders en armen, maar ook in de benen kunnen aandoeningen voorkomen.

 

Klachten

Klachten aan het bewegingsapparaat ontstaan door:

 • tillen van lasten
 • duwen van lasten
 • trekken aan lasten
 • buigen van het lichaam
 • draaien van het lichaam
 • repeterende bewegingen
 • trillingen

Dit zijn allemaal handelingen die in het magazijn dagelijks voorkomen.

 

Overbelasting

Van alle werknemers in de Europese Unie moet zo’n 35 procent zware lasten tillen of in beweging brengen, terwijl 62 procent repeterende hand- en armbewegingen maakt. In het magazijn liggen deze percentages vast en zeker nog veel hoger.

Het kan geen kwaad dus om de fysieke belasting van magazijnmedewerkers te reduceren, zodat overbelasting wordt voorkomen.

 

Omgevingsfactoren

Behalve de te verrichten handelingen zijn er nog andere factoren die kunnen leiden tot klachten aan het bewegingsapparaat. Daarbij valt te denken aan:

 • koude omgevingstemperaturen
 • veel lawaai
 • hoge werkdruk
 • hoge eisen aan het werk
 • gebrek aan controle op werk
 • ontevredenheid over het werk
 • eentonigheid van het werk
 • gebrek aan steun van collega’s en managers

Hoge werkdruk

Mensen die een hoge werkdruk ervaren, lopen anderhalf tot drie keer zovee risico op klachten aan het bewegingsapparaat. Uit onderzoek blijkt dat overmatige betrokkenheid bij het werk ook van invloed is op de klachten. Met overmatige betrokkenheid wordt gedoeld op gedreven mensen die pauzes overslaan, overwerken, enzovoort.

Fysieke gestel

Daarnaast is het fysieke gestel van de medewerker natuurlijk van grote invloed op belasting die hij kan ondergaan. De een is nu eenmaal sterker dan de ander. Onderzoek toont aan dat mensen met weinig spierkracht in nek of rug anderhalf keer zoveel risico lopen op klachten aan het bewegingsapparaat.

 

Maatregelen

Uiteraard kan een werkgever meer doen dan alleen zorgen voor een zo ergonomisch mogelijke werkplek en werkprocedures. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld hun werknemers naar de sportschool sturen. Onderzoek toont aan dat fysieke training helpt om lage rugklachten te voorkomen. Ook voor mensen die al last hebben van nek, schouders of armen, is fysieke training aan te bevelen.

 

Instructies

Een andere maatregel is het geven van tilinstructies of rugscholing. Er is echter geen wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat dit soort trainingen ook echt werken. Datzelfde geldt voor het dragen van tilgordels.

 

Hulpmiddelen

Ergonomische maatregelen zoals het gebruik van hulpmiddelen, sorteren wel effect. Dit soort maatregelen leidt tot minder belasting. Ze zijn vooral effectief als ze worden gecombineerd met andere maatregelen en als medewerkers bij het nemen van die maatregelen worden betrokken.

 

Gedrag

Een andere mogelijkheid is het gedrag van medewerkers veranderen, maar dat is lastig. Het is een stuk gemakkelijker om de werkomgeving aan te passen dan het gedrag te beïnvloeden.

 

Dit artikel hoort bij een achtergrondverhaal dat op 4 december is verschenen in het vakblad Transport & Opslag.

 

Lees ook:

 

Reageer op dit artikel