artikel

Wat houdt het TNT programma ‘Planet Me’ in?

Home

TNT wil het eerste emissievrije express- en postbedrijf ter wereld worden. Hun aanpak kan als voorbeeld dienen voor andere logistieke bedrijven die duurzaam ondernemen en groene logistiek op de agenda hebben staan. TNT erkent de grote hoeveelheden uitstoot die het bedrijf produceert en heeft hierop beleid ontwikkeld.

Op 29 augustus 2007 werd het milieuprogramma ‘Planet Me’ van TNT gelanceerd. Als wereldwijd opererend express- en postbedrijf neemt TNT zijn verantwoordelijkheid door het drastisch reduceren van de CO2-emissies. Door het hele bedrijf heen en zelfs in de huizen van de 157.000 medewerkers.

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

TNT bezit kantoren en andere bedrijfsruimtes in 63 landen en bestrijkt de wereld door middel van 16.700 eigen voertuigen en 44 vliegtuigen. Het bedrijf opereert niet alleen in het belang van zijn aandeelhouders, zijn 157.000 medewerkers en zijn klanten op alle continenten, maar voert ook een beleid vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid. TNT gaat in het uitdragen van die maatschappelijke verantwoordelijkheid nu een stap verder door het implementeren van het milieuprogramma Planet Me.

 

Het milieuprogramma Planet Me omvat drie delen:

  • Count Carbon: het meten en transparant maken van de CO2-uitstoot door TNT;
  • Code Orange: het terugdringen van de uitstoot op acht gebieden; luchtvaart, gebouwen, zakenreizen, leaseauto’s, samenwerking met klanten, bedrijfswagens, inkoop en investeringen;
  • Choose Orange: het terugdringen van de uitstoot door medewerkers in de privé-sfeer.

 

Meten

De eerste stap is het meten en voor de buitenwereld transparant maken van de huidige CO2-uitstoot. Daarvoor wordt een gecertificeerd systeem ontwikkeld, zodat in de toekomst zichtbaar kan worden gemaakt welke vorderingen er zijn gemaakt in het terugdringen van de CO2-uitstoot. Er zijn acht operationele gebieden aangemerkt die de hele breedte van de TNT-activiteiten bestrijken: luchtvaart, gebouwen, zakenreizen, leaseauto’s, samenwerking met klanten, bedrijfswagens, inkoop en investeringen. Daarnaast gaat TNT zijn medewerkers stimuleren om thuis, onderweg en in hun privé-leven doelgericht CO2-uitstoot te verminderen.

 

Gebleken is dat TNT in 2006 niet minder dan 826.000 ton CO2 heeft geproduceerd. Kijkend naar de hele keten waarvoor TNT verantwoordelijk is, dus inclusief onderaannemers, bedraagt de uitstoot naar schatting zelfs 2,3 miljoen ton.

 

Milieuvriendelijke gebouwen

De luchtvloot van TNT is bijvoorbeeld alleen al goed voor iets meer dan de helft van TNT’s CO2-emissie. Efficiënter vliegen en het afdwingen van schonere technologie zijn maatregelen die tot resultaten moeten leiden. Ook kantoren en andere gebouwen zijn forse CO2-producenten, bij TNT goed voor 21 procent van de totale emissie. Het bedrijf wil naar een heel nieuw concept voor milieuvriendelijke gebouwen, met het nieuwe hoofdkantoor van TNT in Hoofddorp als proef. Dit kantoor moet in 2010 klaar zijn.

 

Minder zakenreizen, meer videoconferenties
Het aantal zakenreizen zal in 2008 met 20 procent verminderen ten opzichte van dit jaar – alle beetjes helpen. In plaats van deze reizen zal gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden van videoconferentie. Door een andere keuze van leaseauto’s zal het nu uit 6.300 wagens bestaande wagenpark in 2011 6 procent minder uitstoot produceren.

 

Schone vloot

Het bedrijfswagenpark – op dit moment 16.700 vrachtwagens en busjes die samen 28 procent van de TNT-emissie veroorzaken – zal worden getransformeerd in een schone vloot, wat eerder al in gang is gezet met het programma Driving Clean, waarbij ook andere schadelijke -milieueffecten worden aangepakt. Verder zullen bij het sluiten van contracten met bijvoorbeeld leveranciers en externe vervoerders eisen worden gesteld ten aanzien van de CO2-uitstoot bij productie en vervoer. En bij investeringen gaat het groene karakter van de betreffende objecten mee wegen. Net als de financiële resultaten zal TNT de resultaten van Planet Me ieder kwartaal rapporteren, wat vooralsnog uniek is in de transportsector.

 

Checklist

Voor de medewerkers van TNT is een checklist samengesteld aan de hand waarvan iedereen kan aangeven op welke manieren en in welke mate hij of zij thuis en in het privé-leven de uitstoot van CO2 kan beperken. De verwarming een graad lager zetten, het bad iets minder vol laten lopen of iets korter douchen, gewone lampen vervangen door spaarlampen, het zijn voorbeelden van energiebesparing die zorgen voor lagere rekeningen en bijdragen aan een lagere CO2-emissie, die ook echt structureel is wanneer je het individuele resultaat vermenigvuldigt met 157.000 medewerkers plus hun gezinsleden.

 

Concreet maken

Om dat concreet te maken, is het TNT-personeel gevraagd in het boekje aan te kruisen welke maatregelen er voortaan worden genomen. Zoals het één uur voor het slapen gaan laag zetten van de centrale verwarming (3 punten), één keer per week thuis romantisch dineren met kaarslicht (1 punt), één keer per week de auto laten staan en op een andere manier naar het werk gaan (5 punten), de vaatwasmachine en wasmachine alleen gebruiken wanneer ze helemaal vol zijn (1 punt).

 

Meer informatie over Planet Me

 

Bron: TNT

Tekst: Annemiek Jorritsma

Reageer op dit artikel