artikel

“Helaas laten directie-leden massaal verstek gaan”

Home

“Helaas laten directie-leden massaal verstek gaan”
Eric Hereijgers

Uit: Supply Chain Magazine, nummer 10 dd oktober 2007

In dit artikel in Supply Chain Magazine wordt ingegaan op mislukte IT-implementaties. Hierbij wordt aangegeven dat vaak dezelfde fouten worden gemaakt. Als een van de belangrijkste faalfactoren wordt de afwezigheid van management of directie genoemd. Hier ben ik het echter niet mee eens. Worden zij wel  tijdig, volledig en eerlijk geinformeerd?

In het artikel wordt terecht aangegeven dat de implementatie van een nieuw IT systeem ‘echt mensenwerk is en geen technisch kunstje’. De organisatorische veranderingen die doorgevoerd moeten worden, vergen vaak veel aandacht. Hier moet tijdig mee gestart worden.

 

Er wordt aangegeven dat de tijdsverdeling ongeveer 13/ programmeer tijd, 1/3 test-tijd en 1/3 opleidingstijd zou moeten zijn.

Wat opvalt bij implementatie trajecten is dat de leveranciers van de software in de commerciele fase zo weinig aandacht besteden aan het testen van het systeem en het opleiden van de medewerkers. De testtijd die IT-leveranciers opnemen in hun planning is te kort en voorziet vaak alleen in technische tests. De operationele test krijgen nauwelijks aandacht.

 

Tijdens het commerciele selectie-traject heeft de leverancier met het laagste budget en met de kortste planning meestal de voorkeur. Dus ook de leverancier die de minste tijd en budget reserveert voor testen en opleiden.  Tja, wat moet je dan doen als leverancier?

Hier ligt wel een taak voor de IT-leveranciers.

Wie geeft er intern aan dat er voldoende budget en doorlooptijd moet zijn voor testen en opleiding? Te vaak wordt het afgedaan met “ dat heeft de directie zo beslist” . Is er op dat moment voldoende weerwoord geboden? Hier ligt een taak voor de interne organisatie.

Als de technische implementatie uitloopt, wordt meestal gekort op testen en opleiden. Wie houdt dan zijn rug recht en stelt de implementatie uit?

 

De directie beslist uiteindelijk. Zij moeten wel voldoende weerwoord krijgen; zowel van de IT-leverancier als van de  interne organisatie!

Reageer op dit artikel