artikel

2. Wat maakt een werkgever aantrekkelijk?

Home

2. Wat maakt een werkgever aantrekkelijk?
Kenmerken die een aantrekkelijke werkgever moet hebben

Het tweede deel van het grote internationale logistieke onderzoek van Europhia beantwoordt de vraag: Wanneer is een bedrijf een goede werkgever? Wat bieden bedrijven aan hun logistieke talenten?

Wereldwijd zijn bijna de helft van de professionals in de logistieke en supply chain sector niet tevreden met hun huidige werkgever. Het percentage van werknemers dat niet tevreden is met hun werkgever is opvallend hoger in Azië (55 procent) dan in Europa (31 procent) en Amerika (37 procent). Het gaat echter om een wereldwijd fenomeen. Dit zijn de belangrijkste ontdekkingen van het wereldwijde onderzoek uitgevoerd door Europhia Consulting in de logistieke sector in samenwerking met verschillende media en industry partners.

 

Tweede module

Menselijk kapitaal is de belangrijkste bron van bestaan voor een bedrijf. In de huidige arbeidsmarkt is het de werkgever die tijd en moeite moet investeren in strategisch HR Management om de ‘employer of choice’ te worden. Maar hoe zien professionals uit de logistieke sector die ‘employer of choice’ precies? Wat moeten bedrijven aanbieden om talent te kunnen aantrekken en behouden?

De bevindingen uit de tweede module van Europhia Consulting’s HR Survey Series 2007/2008 beantwoordt deze vragen. 

 

De kijk van de werknemer op de ‘Employer of choice’

Inspirerend leiderschap, een goede werksfeer, een goede work-life balans en training /coaching vinden werknemers belangrijker dan een hoger dan gemiddeld salaris of de positie en het succes van een bedrijf binnen de markt. Deze bevindingen komen overeen met eerdere resultaten. (zie hiervoor Europhia’s International Logistics Salary Report 2006/2007 en Europhia’s International Career Motivation Report 2007).

 

Salaris geen garantie

De onderzoeken hebben aangetoond dat het salaris alleen geen garantie is op het aantrekken en behouden van werknemers. Zoals aangegeven in de tabel hieronder, wordt door Europeanen en Amerikanen een aangename werksfeer gezien als het belangrijkste kenmerk van een goede werkgever. Aziaten kijken dan weer meer naar de mogelijkheid tot training en coaching.

 

 Kenmerken die een aantrekkelijke werkgever moet hebben

 

Net afgestudeerden hechten aan dezelfde kenmerken belang als ervaren professionals. Training en coaching is voor hen echter van bijzonder belang. In tegenstelling tot meer ervaren professionals, zijn net afgestudeerden van mening dat een geschikte werkgever innovatief moet zijn. Dit via innovatieve producten en processen en het streven naar constante verbetering.

 

Betrokkenheid en stimulering

Werknemers wereldwijd hebben dezelfde mening over het belang van corporate culture voor een aantrekkelijke werkgever. Professionals uit de logistieke sector zijn op zoek naar betrokkenheid en willen gestimuleerd worden om hun mening en suggesties te uiten. Voorts, willen zij duidelijkheid over de strategische koers van het bedrijf. Regelmatige feedback en open discussies over hun prestaties zijn in het bijzonder belangrijk voor werknemers in Europa en Amerika. Aziatische werknemers vinden dit minder belangrijk.

 

Aspecten van de corporate culture van een geschikte werkgever

 

Huidige gebreken bij bedrijven

Het is opmerkelijk vast te stellen dat de specifieke kenmerken die een aantrekkelijke werkgever volgens werknemers moet hebben, vaak niet aanwezig zijn bij de huidige werkgever. Slechts 6procent van de professionals uit de logistieke en supply chain sector hebben het gevoel dat hun werkgever veel belang hecht aan hetgeen dat werknemers belangrijk vinden. Het mag dan ook geen verrassing zijn dat bijna de helft van de weknemers niet tevreden is met z’n huidige werkgever.

 

De tekorten van bedrijven

Onderstaande grafieken geven duidelijk de tekorten aan bij bedrijven tussen de huidige en de gewenste kenmerken. Inspirerend leiderschap, Training/Coaching en Work-life Balans vinden werknemers wereldwijd erg belangrijk, maar is slechts zelden aanwezig op de werkvloer. Deze tekortkomingen vormen een ernstig probleem voor bedrijven binnen de sector aangezien ze vaak resulteren in ontevreden personeel en een groter verloop. Bovendien ontstaat het gevaar dat het bedrijf een negatieve reputatie krijgt op de arbeidsmarkt. Bedrijven uit de logistieke sector zullen dus op verschillende gebieden moeten verbeteren om aantrekkelijk te worden en te blijven voor hun huidige en toekomstige werknemers.

 

 

 

 

De tevredenheid verbeteren

Er zijn opmerkelijke verschillen in de kenmerken van de huidige werkgevers/werkplaats tussen werknemers die tevreden zijn met hun huidige werkgever en deze die dat niet zijn. Vooral op het gebied van work-life balans, flexibiliteit (flexibele uren, thuis werken, etc.), goede werksfeer, corporate culture en een comfortabele werkplaats ( uitrusting van het kantoor, meubelen, etc.).

 

 

Verschillen tussen werknemers die tevreden zijn met hun werkgever en zij die dat niet zijn

 

Ongrijpbare factoren

Al deze eerder ongrijpbare factoren blijken een invloed te hebben op de tevredenheid van werknemers en moeten daarom met grote omzichtigheid behandeld worden door bedrijven. Dit is echter ook goed nieuws voor bedrijven, aangezien een verbetering van deze factoren vaak gedaan kan worden zonder grote financiële inspanningen.

 

Word de ‘employer of choice’

Zoals reeds eerder aangehaald, is het vandaag de dag de werkgever die tijd en moeite moet investeren in HR Management en in het creëren van een reputatie van top werkgever om op die manier talent aan te trekken en te behouden.

 

Training en coaching 

Het is cruciaal voor bedrijven om te focussen op deze ongrijpbare, ‘zachte’ factoren, zoals het scheppen en onderhouden van een goede werksfeer op de werkplaats, inspirerend leiderschap en betrokkenheid van werknemers. Het zijn immers deze factoren die bepalen of een bedrijf een ‘employer of choice’ wordt. De mogelijkheid tot training en coaching blijft een sleutelfactor om talent aan te trekken en te behouden. Investeren in training en coaching heeft twee voordelen. Allereerst verhoogt het de vaardigheden van werknemers en daarbij hun productiviteit, en ten tweede is het bovendien ook een belangrijk element voor werknemers om bij het bedrijf te blijven. Werknemers voelen zich meer geapprecieerd en zien meer carrièremogelijkheden wanneer training wordt aangeboden door het bedrijf. Bedrijven doen er dus goed aan om een formeel trainingsbeleid te ontwikkelen en loopbaantrajecten op stellen voor hun werknemers.

 

Inspirerend leiderschap

Het feit dat inspirerend leiderschap vaak aangegeven wordt als één van de sleutelfactoren van een goede werkgever, toont het belang aan voor een bedrijf van zorgvuldig gekozen en goed opgeleide en getrainde leiders. Een goede work-life balans en flexibiliteit (flexibele uren, thuis werken, loopbaanonderbreking, etc.) vinden werknemers ook erg belangrijk. De volgende module van Europhia’s onderzoek zal deze thema’s dieper analyseren.

 

Bedrijven voldoen niet

De resultaten van dit onderzoek tonen duidelijk aan dat wereldwijd een meerderheid van bedrijven in de logistieke en supply chain sector niet voldoet aan de wensen van werknemers. Het is opvallend dat slechts 6procent van de werknemers wereldwijd het gevoel heeft dat de werkgever belang hecht aan hetgeen dat werknemers belangrijk vinden. Indien deze trend zich voortzet in de toekomst, zullen bedrijven in toenemende mate geconfronteerd worden met ernstige problemen om talenten aan te trekken en te behouden met de krapper wordende arbeidsmarkt. De bedrijven die daadwerkelijk actie ondernemen om deze factoren te verbeteren zullen beloond worden met een groter aanbod van talent en meer tevreden werknemers met een lager verloop als gevolg.

 

Bron: Europhia Consulting Global Logistics HR Survey Series. November, 2007;

 

Zie ook:

 Europhia Research – Wat maakt een werkgever aantrekkelijk? (pdf)?
Reageer op dit artikel