artikel

“De verbetering begint bij het besef deel uit te maken van een proces”

Home

“De verbetering begint bij het besef deel uit te maken van een proces”
Bas Groothedde

Van Michel E. Porter (2006) in Redefing Health Care, creating value-based competition on results (Michel E. Porter, Elizabeth Olmsted Teisberg)

Micheal Porter, bekend van publicaties op het gebied van de value chain en competive advantage, heeft een samen met Elizabeth Olmsted Teisberg een nieuw boek geschreven over de zorgsector.

Hij poneert in dit boek de stelling dat alle verbetering begint met het besef onderdeel uit te maken van een proces. In zijn woorden de value chain.

Ik ben het daar volledig mee eens.

Toch zien we in vele sectoren nog steeds heel veel weerstand tegen een dergelijke proces georiënteerde aanpak, zoals bijvoorbeeld Lean 6-sigma. Dit concept en bijbehorende vocabulaire, dat zijn oorsprong kent in productieomgeving, wordt tot op heden met scepsis en cynisme ontvangen in veel sectoren.

Het zou onzin zijn deze principes toe te willen passen in een omgevingen waar hele andere normen en waarden gelden. Er bestaat veel weerstand tegen de notie onderdeel uit te maken van een soort van productielijn. De druk die momenteel uitgeoefend wordt om te komen tot kostenbesparingen, minder ambtenaren, efficiëntere zorg, etc. is echter nog nooit zo groot geweest.

Het lijkt erop dat de tijd rijp is om de mogelijkheden van Lean serieus te nemen en daadwerkelijk toe te passen. Ook in de publieke sector.

Mijn overtuiging is dat deze programma’s wel degelijk succesvol kunnen zijn in de publieke sector.

Het succes staat of valt met de mate waarin de mensen betrokken worden en voelen bij het proces waar ze onderdeel vanuit maken en daarnaast in staat zijn een meer prestatiegerichte cultuur te introduceren.

Zonder dit besef en bijbehorende cultuuromslag zullen werkelijke verbeteringen niet mogelijk zijn. Men zal moeten breken met de heersende gedachte dat er altijd een wisselwerking bestaat tussen de kwaliteit van een dienst en de kosten om de dienst te leveren.

Reageer op dit artikel