artikel

“80 procent van alle intuïtieve beslissingen in het bedrijfsleven is contra productief”

Home

“80 procent van alle intuïtieve beslissingen in het bedrijfsleven is contra productief”
Bas Groothedde

J.W. Forrester (1998), Professor Emeritus of Management, Management Science. Sloan School of Management

Jay W. Forrester, bekend van de ontdekking Random Acces Memory Chip en inbreng in de Club van Rome, stelde ooit dat tachtig procent van de intuïtieve beslissingen negatief uitpakt.
Hij baseerde deze stelling op projecten die hij had gedaan bij onder andere IBM, Shell en tal van overheden in de Verenigde Staten.
Hij begon zijn betoog met het voorbeeld uit de wiskunde. Voor een wiskundige is het uit hoofd oplossen van een vierde orde vergelijking onmogelijk. Een willekeurige oplossing is zo goed als zeker fout. Gek genoeg gaat het in de praktijk toch vaak heel anders.
In veel bedrijven, instellingen en overheden worden de meest belangrijke beslissingen vaak intuïtief genomen. Makkelijk voorbeeld is natuurlijk de beslissing van ABN Amro om in te gaan op het aanbod van Barclays. Het voelde goed volgens de voorzitter van de raad van bestuur.
In de logistiek is het vaak niet anders en trachten we vraagstukken op te lossen met een veelvoud aan vrijheidsgraden. Problemen die van tien variabelen afhangen, zijn in deze context relatief simpel.
 
Jay W. Forrester illustreerde zijn stelling door een reeks van voorbeelden te gebruiken. Prachtige voorbeelden van intuïtieve strategieën en maatregelen bij gerenommeerde bedrijven. Met catastrofale gevolgen.
Nou pleit ik niet voor het nemen van beslissingen op basis van modellen en rigide beslisregels. Want ook hier is een prachtige lijst van mislukkingen te maken.
Ik ben het eens met de stelling dat het nemen van beslissingen in de huidige complexe bedrijfsomgeving op basis van louter intuïtie op de lange termijn contraproductief is.
Ik pleit voor het ondersteunen van beslissingen in de logistiek door gebruik te maken van de technische middelen: een combinatie van intuïtie en modellen. In die volgorde.

Reageer op dit artikel