artikel

1. Carriére motivatie

Home

Het eerste deelgebied van het grootschalige internationale carrièreonderzoek bevat het onderdeel ‘Carrière motivatie. Wat motiveert logistieke professionals? Wat motiveert hen bij een bedrijf te gaan, te blijven of weg te gaan?

Meer dan twee-derde van de professionals in de logistiek en supply werkgever willen blijven. Dit is een van de uitkomsten van het wereldwijde onderzoek van Europhia Consulting binnen de logistieke sector. Wat jaagt hen weg van hun werkgever? Wat motiveert hen om bij hun werkgever in dienst te gaan, te blijven of weg te gaan? Bepaald het salaris hun carriere keuze?

 

Global Career Motivation Survey’

De uitkomsten van het ‘Global Career Motivation Survey’ van Europhia Consulting beantwoord deze vragen. Dit onderzoek is het eerste deel van het ‘Global Logistics HR Survey Series 2007/2008’ onderzoek. Aan dit onderzoek hebben meer dan 1000 professionals van over de hele wereld deelgenomen.

Steeds opnieuw geven logistieke professionals aan dat carriere mogelijkheden de belangrijkste motivatie is. Het salaris speelt nog steeds een grote rol, maar een goed inkomen alleen is niet voldoende om werknemers aan te trekken of te behouden. De carriere mogelijkheden is de beslissende factor bij de carriere keuze.

 

Overwegingen om bij een bedrijf te gaan

De onderstaande tabel geeft aan wat de belangrijkste redenen zijn voor een werknemer om bij een bedrijf te gaan werken. Deze informatie kan bedrijven helpen bij het aantrekken van talent in de krappe arbeidsmarkt. Het is duidelijk dat werknemers overal ter wereld kijken naar de carriere mogelijkheden die een bedrijf aanbiedt, in plaats van naar het salaris.

 

Rank

Azië

Europa

Amerika

1

Carrière mogelijkheden 72%

Carrière mogelijkheden 69%

Carrière mogelijkheden 61%

2

Salaris 69%

Salaris 45%

Salaris 52%

3

Training & Ontwikkeling 33%

Locatie bedrijf 36%

Training & Ontwikkeling 47%

4

Cultuur 31%

Cultuur 34%

Locatie bedrijf 42%

Redenen om bij het huidige bedrijf te blijven.

 

Dit is een mogelijkheid voor werkgevers om hun zogenaamde ‘employerbility’ te vergroten. Bovendien kunnen ze interessanter worden voor werknemers door hun aandacht te richten op de ontwikkeling van hun werknemers en dit ook door te communiceren naar hun potentiele werknemers.

 

Visie van net afgestuurderden

De net afgestudeerden die mee hebben gedaan aan het onderzoek, geven in het onderzoek aan nog minder geïnteresseerd te zijn in het salaris. Zij zijn hoofdzakelijk gemotiveerd om bij een bedrijf te werken als training en ontwikkeling (51%) en carrière mogelijkheden (65%) worden aangeboden. Het aanbieden van speciale trainingsprogramma’s voor net afgestuurden/jonge talenten kan dus een manier zijn om deze groep van potentiele werknemers aan te trekken. De jonge talenten van vandaag hebben een andere kijk op werk en carriere in vergelijking met meer ervaren werknemers. Om aantrekkelijk te blijven voor jonge talenten, moeten bedrijven binnen de sector beter uiteenzetten wat ze deze belangrijke groep van potentiele werknemers te bieden hebben.

 

Selectie proces

Meer dan 80% van de werknemers zegt dat het selectie proces, als deel van het recruitment proces, invloed heeft op hun beslissing voor de keuze voor een bepaald bedrijf. Hoewel de lengte van het proces (van aanmelden tot tekenen) niet gezien wordt als een belangrijke factor, worden andere aspecten, zoals de sfeer tijdens het interview en de indruk die de Hiring Manager maakt, wel beinvloed door de keuze van de potentiele werknemer. Verder speelt duidelijkheid over de mogelijkheden voor ontwikkeling binnen een bedrijf een grote rol. Ook de snelheid van het proces speelt een belangrijke factor gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt.

 

Recruitment kan verbeterd

Zoals aangetoond door Europhia’s ‘International Recruitment and Training Survey’ eerder dit jaar, zouden recruitment processen binnen veel bedrijven verbeterd kunnen worden om de ‘employerbility’ te verbeteren. Hoe bedrijven gezien worden door kandidaten en jong talent die op zoek zijn naar hun eerste carriere stap, is cruciaal in een krappe arbeidsmarkt, omdat zij kiezen voor de beste werkgever in de markt. Bedrijven kunnen beginnen met het evalueren van hun recruitment processen en het analyseren van de indruk die zij maken op de potentiele werknemers tijdens het proces.

 

Motivatie om langere tijd in een bedrijf te blijven

Een van de belangrijkste factoren waar een bedrijf in deze sector zich ongerust over zou moeten maken is dat 70% van de logistieke professionals wereldwijd besloten hebben naar een ander bedrijf te gaan, of dit aan het overwegen zijn. Dit bevestigd dat het behouden van werknemers een van de grootste uitdagingen vormt voor bedrijven.

Het ontevreden zijn met het salaris is een gebruikelijk excuus om het vertrek van werknemers te verklaren. Dit terwijl het niet gebruikelijk is dat alleen het salaris de reden is voor een werknemer om te vertrekken. Dus welke andere redenen moeten er zijn in een werkomgeving om ervoor te zorgen dat werknemers zich gewaardeerd voelen en bij hun werkgever blijven?

 

Goede relatie

In aanvulling op de carriere mogelijkheden motiveert het krijgen van erkenning van de geleverde prestaties van het management  en een goede relatie met collega’s logistieke professionals om bij hun werkgever te blijven.

 

Rank

Asia

Europe

Americas

1

Salary 50%

Career Opportunities 49%

 

Career Opportunities 61%

 

2

Career Opportunities 47%

Salary 39%

Salary 59%

3

Management Recognition 34%

Management’s Recognition 34%

Corporate Culture 39%

4

Training & Development 21%

Relationship with Co-workers 26%

Management Recognition 35%

Motivation to stay with a company long-term

 

Hoewel het krijgen van erkenning een belangrijkje factor is in het behouden van werknemers, geeft 50% van de logistieke professionals aan dat hun prestaties niet voldoende gewaardeerd worden door het management. Bovendien scheelt het bij bedrijven wereldwijd aan een duidelijk ontwikkelings pad voor werknemers. Het is om die reden dus niet verbazingwekkend dat meer dan twee-derde van de werknemers van werkgever wil veranderen of dit overweegt.

 

Werk tevredenheid

Van grote zorg is dat binnen alle drie de regio’s 42% ontevreden is met hun werkgever. Dit geeft aan waarom zo’n groot percentage logistieke professionals er over denkt om van werkgever te wisselen.

Er zijn verschillende factoren die rechtstreeks van invloed zijn op de tevredenheid van werknemers binnen hun bedrijf (zie de onderstaande grafiek). Al deze aspecten staan in directe relatie tot tevredenheid en bepalen om die reden of een werknemer gemotiveerd is om te blijven. Bijvoorbeeld, hoe meer gewaardeerd en gerespecteerd werknemers zich voelen des te tevredener ze zijn met de werkgever, wat de kans groter maakt dat ze blijven.

                                           

Feeling valued and respected

 

Supporting working conditions

 

Support from the management

 

Social activities

 

Supportive co-workers

 

Satisfaction

 

Motivation to stay

 

Steeds meer gaan personele factoren de tevredenheid van de werknemer bepalen, zoals relaties, steun en waardering , in plaats van harde factoren, zoals salaris. Als werknemers zich goed voelen in hun werkomgeving, als ze zich gelukkig en gewaardeerd voelen, dan zullen ze zich wel twee keer bedenken voordat ze hun bedrijf verlaten en in een onbekende omgeving opnieuw beginnen. Het goede nieuws voor bedrijven is dat het hun geen geld kost om zo’n omgeving te creëren, maar het maakt wel een groot verschil voor werknemers.

 

Doorgroeien of vertrekken

Als werknemers gevraagd wordt wat de belangrijkste redenen zijn om hun huidige functie te verlaten worden onvoldoende kansen, ontevredenheid over de functie inhoud en onvoldoende uitdaging aangegeven als de belangrijkste aspecten. De motivatie om de huidige functie te verlaten zijn dus vooral werk en functie inhoud gerelateerde aspecten. Logistics en Supply Chain professionals willen óf doorgroeien óf ze vertrekken naar een andere organisatie. Als ze niet voldoende worden uitgedaagd, niet voldoende kansen zien om zichzelf te ontwikkelen en door te groeien en de functie inhoud zich niet verder uitbreidt, voelen ze de noodzaak om de organisatie te verlaten.

 

Rank

Azië

Europa

Amerika

1

Salaris 50%

Carrière mogelijkheden 49%

 

Carrière mogelijkheden 61%

 

2

Carrière mogelijkheden 47%

Salaris 39%

Salaris 59%

3

Erkenning management 34%

Erkenning Management 34%

Cultuur 39%

4

Training & Ontwikkeling 21%

Relatie met werknemers 26%

Erkenning management 35%

Motivatie om op lange termijn bij een bedrijf te blijven

 

Bovenstaande geeft aan dat het voor logistiek gerelateerde bedrijven cruciaal is om een helder ontwikkelingsplan voor hun werknemers te hebben. Het is belangrijk dat er regelmatig een evaluatie gehouden wordt waarin verdere ontwikkeling en tevredenheid in het werk met de werknemers besproken wordt. Het bespreken van het bedrijf, de tevredenheid, ideeën voor verder ontwikkeling etc. met werknemers geeft werknemers een gevoel dat ze erkend en gewaardeerd worden en zal waarschijnlijk zorgen voor meer loyaliteit en commitment.

 

Aantrekken en behouden van talent

Gezien de resultaten van het onderzoek kan de vraag gesteld worden wat bedrijven binnen de logistieke sector te bieden hebben om talent aan te trekken en te behouden in de huidige krappe arbeidsmarkt?

Voor bedrijven is het belangrijk om heldere ontwikkelingsplannen te hebben die duidelijk de vooruitzichten op lange termijn, de kansen binnen de organisatie en hoe deze aangegrepen kunnen worden aangeven. De training die geboden wordt moet in overeenstemming zijn met deze ontwikkelingsplannen zodat werknemers de vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om zich verder te ontwikkelen binnen de organisatie. Werknemers moeten continue voldoende uitgedaagd worden.

 

Respect en support

Een aantrekkelijke werkomgeving is belangrijk om logistieke professionals te behouden. De cultuur van een bedrijf moet respect, support, waardering van resultaten en erkenning van ieders individuele bijdrage afdwingen. Het management moet een positieve interactie tussen werknemers bevorderen door hen de kans te geven de persoonlijke relaties te ontwikkelen en teams te maken. Alleen het zo nu en dan organiseren van een sociale activiteit of een bedrijfsuitje één keer per jaar zal hier niet voldoende aan bijdragen. Het is belangrijk om een heldere HR strategie te hebben welke steeds opnieuw geïmplementeerd en afgedwongen wordt. Op deze manier kan het aantrekken en behouden van werknemers verbeterd worden.

Samenvattend, salaris alleen zorgt niet voor het aantrekken en behouden van werknemers. Dit is goed nieuws voor bedrijven omdat het aangeeft dat je een duidelijk verschil kunt maken door het ‘HR image’ van het bedrijf te verbeteren zonder gedwongen te worden de salaris kosten te laten toenemen.

 

Employer of choice

“Human capital” is de belangrijkste bron van bestaan voor een bedrijf.  Er moet meer nadruk gelegd worden op HR Marketing om er zeker van te zijn dat een bedrijf gezien wordt als een “employer of choice” en dat de cultuur en de unieke kenmerken gecommuniceerd worden naar potentiële werknemers. Eelco Dijkstra, Directeur Europhia Consulting, geeft aan: In de jaren negentig was ‘employability’ een veel gebruikte term op de arbeidsmarkt voor mensen die hun positie op de arbeidsmarkt wilde verbeteren door meer ervaring en kennis te verkrijgen. Tegenwoordig gaat het om “employerbility”. De werkgever moet tijd en moeite investeren in HR Management en strategieën om een “employer of choice” te worden.

 

De volgende module van Europhia’s global Survey Series 2007/2008 zal een dieper inzicht geven in de kenmerken van een ‘employer of choice’ en de vraag beantwoorden “Wat zorgt ervoor dat je een goede werkgever bent?”.

 

Bron: Europhia Consulting Global Career Motivation Survey. September 2007

 

Europhia Consulting is een werving en selectiebureau gespecialiseerd in functies in de logistics en supply chain industrie. We hebben een kantoor in Singapore voor de Asia Pacific region en een kantoor in Nederland voor Europa.

 

Lees hier de complete Engelse versie:

 Europhia Research – What drives logistics professionals.

Reageer op dit artikel