artikel

Wat zijn de regels bij vakantiewerk

Home

Wat zijn de regels bij vakantiewerk
Vakkenvullen

De arbeidsinspectie voert iedere zomer inspecties uit om te controleren of de regels voor jonge vakantiekrachten nageleefd worden. Er wordt gekeken of de vakantiekrachten niet te gevaarlijke werkzaamheden verrichten en of ze niet te lang werken. Belangrijk dus om de regels te kennen als uw bedrijf werkt met vakantiekrachten.

Het overschrijden van de maximaal toegestane arbeidstijden is de meest gemaakte overtreding. Verder komt het vaak voor dat jongeren zelfstandig werk verrichten dat ze niet mogen doen. De aansprakelijkheid ligt altijd bij de werkgever. Alleen bij kinderen onder de zestien zijn ook de ouders verantwoordelijk. Bij overtreding krijgen werkgevers en ouders eerst een waarschuwing en daarna een boete.

 

Sinds 1 april 2007 geldt de nieuwe Arbeidstijdenwet. Wat er verandert is is dat jongeren van 13 en 14 jaar op zaterdag langer mogen werken, namelijk zeven uur. Dit was zes uur. Jongeren van 13 en 14 jaar mogen ’s ochtends eerder beginnen, om 7.00 uur in plaats van om 8.00 uur.

 

Vakantiekrachten zijn scholieren en studenten die, in aansluiting op het volgen van onderwijs, gedurende de (zomer)vakantie van hun onderwijsinstelling tijdelijk werkzaamheden verrichten, en die niet aansluitend werkzaamheden blijven verrichten in dienst van de werkgever. De vakantiekrachtenperiode loopt van 1 juni tot 1 september.

 

De regels die gelden voor vakantiekrachten:

 

13-15 jarigen 16-17 jarigen
 
Licht niet industrieel werk. Vrijwel alle werkzaamheden.
15-jarigen mogen ochtendbladen bezorgen Bij zwaar til- en sjouwwerk is toezicht
en vakken vullen. noodzakelijk.
  Werk dat gevaarlijk is of schadelijk
  voor de gezondheid is verboden.
   
Tussen 19.00 en 07.00 uur minimaal Minimaal 12 uur rust tussen 23.00 en
14 uur rust voor 13- en 14-jarigen. 06.00 uur.
12 uur voor 15-jarigen. Minimaal 36 uur rust per week.
   
Maximaal 5 werkdagen. Maximaal 45 uur arbeidstijd per week.
13- en 14-jarigen mogen niet op zondag Tijdens vakantieweken is werken op 
werken, 15-jarigen mogen wel op zondag zaterdag en zondag toegestaan.
werken mits ze zaterdag vrij zijn.  
   
Per schooldag maximale arbeidstijd 2 uur, Maximaal 9 uur arbeidstijd per dienst.
12 uur per schoolweek. Nachtdiensten en overwerk verboden.
   
Niet schooldag en vakantiedag: Maximale arbeidstijd gemiddeld 40
7 uur (13 en 14 jaar) en 8 uur (15 jaar) uren per week over vier weken.
 
Max. arbeidstijd: 35 uur per week (13-14 jr). Schooluren worden meegeteld als
arbeidsuren.
Max. arbeidstijd: 40 uur per week (15 jr).
   
Na 4,5 uur werken min. 0,5 uur pauze. Na 4,5 uur werken min. 0,5 uur pauze.
   
Aantal gewerkte vakantiewerken per jaar:  
4 (13 en 14 jaar) en 6 (15 jaar)  
Aaneengesloten 3 (13 en 14 jaar) en 4 (15 jaar)  

 

Kijk voor meer informatie op de site van de arbeidsinspectie of of bij het jongerenloket van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.

Reageer op dit artikel