artikel

Logistiek manager moet vaardigheden blijven ontwikkelen

Home

Yvonne van Mierlo, voorzitter RvC VLM logistiek college, was één van de sprekers op de Algemene Ledenvergadering van de VLM op 24 april. Zij sprak over de veranderende rol van de logistiek manager. “Steeds meer professionals, ook in de logistiek, zijn te lang stil blijven staan in de persoonlijke ontwikkeling.”

Artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Logistiek op 27 april 2007.

Yvonne van Mierlo, voorzitter RvC VLM logistiek college, was één van de sprekers op de Algemene Ledenvergadering van de VLM op 24 april. Zij sprak over de veranderende rol van de logistiek manager. “Steeds meer professionals, ook in de logistiek, zijn te lang stil blijven staan in de persoonlijke ontwikkeling.”
 

Waarom de keus voor dit onderwerp?

“Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op, niet alleen technische, maar ook economische, ecologische en sociale ontwikkelingen. Al deze veranderingen zetten de bedrijfsvoering dagelijks op scherp. Het is daarom voor een logistiek professional van belang te ervaren wat de veranderende rol van logistiek is binnen de economie, binnen de eigen organisatie, in relatie tot andere vakgebieden.”

  
Wat is de veranderende rol van de logistieke professional?

“Het vak wordt steeds meer multidisciplinair; naast logistieke en technische kennis moet men vaak ook financiële en bedrijfseconomische kennis hebben. Het gaat echter niet alleen om het kennisniveau wat meetbaar en ‘veilig’ is. Het wordt voor de logistiek manager steeds belangrijker om zijn vaardigheden te ontwikkelen; de zachtere componenten van zijn profiel. Het succes van elke onderneming staat of valt bij de bekwaamheid van de medewerk- ers, hun inzet en hun vermogen tot samenwerking. Dit verklaart de belangstelling die er voor competentiemanagement is. ‘De juiste persoon op de juiste plaats’ is een belangrijk motief om op competenties te gaan oriënteren.”
 

Hoe zit dit in de praktijk?

“In de praktijk zie ik steeds meer professionals, ook in de logistiek, die te lang zijn blijven stilstaan in de persoonlijke ontwikkeling. Men heeft bepaalde kennis opgebouwd maar loopt steeds weer aan tegen dezelfde belemmeringen die te maken hebben met nog niet ontwikkelde vaardigheden bijvoorbeeld op het gebied van leidinggeven.”
 

Wie is er verantwoordelijk voor de ontwikkeling?

“Mijns inziens is iedere medewerker zelf verantwoordelijk voor zijn employability. De werkgever moet het wél faciliteren. Onder employability versta ik: de competentie om nu en in het vervolg van de loopbaan arbeid te verrichten. Het gaat om de optimale inzetbaarheid van mensen, waardoor zij werk kunnen krijgen en behouden.”

  

Kader bij artikel:

YVONNE VAN MIERLO (41)

Functie: directeur Capability Mobiliteit. Daarnaast gemeenteraadslid Helmond en voorzitter RvC VLM logistiek college

Opleidingen: Bedrijfseconomie, Post-hbo Strategisch Human Resource Management, Post-hbo Logistiek Management

Hobby’s: reizen, sporten, politiek

Reageer op dit artikel