artikel

Meer met minder? Dat kan alleen maar samen!

Home

De overheid moet steeds meer doen met minder. Een goede ontwikkeling! Hoe realiseren we lagere kosten van complexe systemen als wegen, waterwerken, defensiesystemen en hoogwaardige ICT? De overheid zoekt daarbij nauwe samenwerking met de industrie in zogenoemde publiek-private samenwerking (PPS).

Een samenwerking met voordelen als capaciteitsvergroting, benutting van schaalvoordelen, vergroting van kennis, reduceren van kosten en kwaliteitsverbetering. En mogelijk zelf het verstevigen van de concurrentiepositie van nationale bedrijven. Civiele onderhouds-, voorraad- en distributiestrategieën zijn daarbij zoveel mogelijk richtinggevend. Maar dan moet PPS verder gaan dan enkel kille uitbesteding met strenge contract – afspraken.

 

De overheid spreekt over competitieve dienstverlening. Deze dienstverlening gaat uit van concurrentiestelling onder ‘gelijke voorwaarden’ met het bedrijfsleven. Hiermee zijn in het buitenland besparingen tot 30 procent gerealiseerd, waarbij sommige activiteiten zijn afgestoten en sommige binnen de overheid zijn gebleven.

 

Nieuwe vormen van samenwerking stelt de overheid voor uitdagingen, dat hebben de ervaringen met onder meer Van den Nieuwenhuyzens RDM geleerd. Maar er zijn ook positieve ervaringen, zoals met het Joint Strike Fighter project. Verschillen in cultuur moeten worden onderkend en er moet gericht worden gewerkt aan de overbrugging hiervan. Vanuit de wetenschap is meer kennis nodig over het realiseren van succesvolle allianties tussen ondernemingen en overheden met hun verschillende culturen, beslissingshorizonten, vertrouwen en risicohouding.

 

Meer met minder. Dat kan alleen maar samen….

Reageer op dit artikel